NordenBladet — Sotsiaalkomisjon tutvus tänasel istungil kolme erineva ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõuga. Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi  sõnul otsustas komisjon arutelusid nende üle järgmisel esmaspäeval jätkata.

Kuna 1. aprillist kehtivad apteekide pidamisele uued eeskirjad, esitasid Riigikogu liikmed kolm ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse praegu kehtivat korda muuta.

Eelnõuga 127 SE soovitakse võimaldada haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua, eelnõu 139 SE keskseks eesmärgiks on muuta ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit ning eelnõu 141 SE fookuses on see, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt.

 

Allikas: Eesti Riigikogu