Reklaam: 

REKLAAM NordenBladet´is
Kehtib alates 24.06.2020

Internetilehekülje www.nordenbladet.ee keskkonnas saab näidata reklaambännereid või reklaamida ennast/oma ettevõtet/ toodet reklaamartikli või videobänneri näol. Võtame vastu ka kolmandate osapoolte vahendatud reklaami.

Reklaam peab vastama headele tavadele ning olema vastavuses reklaamija toodete, teenuste, infolehe või organisatsiooniliste võimalustega. NordenBladet´il on õigus keelduda otseselt konkureeriva toote või teenuse reklaamist.

NordenBladet ei saa garanteerida klikkide arvu reklaamile, küll aga saame prognoosida seda päevase lehe külastatavuse, sotsiaalmeedia järgijate arvu ning teiste tehniliste näitajate järgi. Bännerile klikkimine sõltub reklaami kujundusest, sõnumi sisust, reklaamitavast tootest, asukohast ja paljudest teistest asjaoludest.

Efektiivse kampaania planeerimiseks meie lehel, soovitame eelnevalt konsulteerida meiega, et koostada teile just teie vajadustele kõige sobivam ja efektiivsem reklaamikampaania.

REKLAAMIVÕIMALUSED
-Link lehel / artikli sees
-Bänner lehel / artikli sees
-Reklaamartikkel (tekst / link / galerii)
-Reklaam sotsiaalmeedias (Twitter / Facebook)
-Auhiunnamängud ja Bartertehingud

Hinnad / kampaaniad kokkuleppel.
Ostusoovid, küsimused, ettepanekud bartertehinguteks, erilahendused:

info@nordenbladet.com
Telefon: + 372 5167485

TELLIMUSLEPINGU TINGIMUSED

1. Käesolevad tellimuslepingu tingimused on vormistatud Tellija andmetega reklaamtoote avaldamiseks NordenBladet OÜ Internetiportaalides NordenBladet.ee ja Ohmygossip.NordenBladet.ee.
2. Tellimuslepingu tingimused on NordenBladet OÜ Internetiportaalides NordenBladet.ee ja  Ohmygossip.NordenBladet.ee reklaamitoote avaldamiseks tellimuslepingu lahutamatu osa.
3. Tellimusleping jõustub Tellija poolt NordenBladet OÜ´le saadetud garantiikirjaga Tellimuslepingu tingimustega nõustumise kohta. Tellimuse kinnitamisega kohustuvad Pooled täitma kõiki tellimuslepingu tingimusi.
4. NordenBladet OÜ kohustub tagama Tellija info avaldamise tellimuses märgitud kujul, v.a. punktis 7 nimetatu.
5. Tellija andmetega reklaamtoode avaldatakse vastavalt tellimuses märgitud kuupäevadele.
6. Tellija vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuses ja kaubamärkide kasutamise õiguse eest.
7. NordenBladet OÜ-l on õigus keelduda Tellija info avaldamisest, mis on vastuolus seadusandluse, äri- või reklaamieetikaga.
8. Peale tellimuse vastuvõtmist saadab NordenBladet OÜ Tellijale arve.
9. Tellija on kohustatud arve tasuma 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates NordenBladet OÜ poolt vastava arve väljastamisest. Tasumisega viivitamisel on NordenBladet OÜ-l õigus nõuda viivist 5% (viis protsenti) tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
10. Reklaami kujundamiseks vajalik materjal või valmiskujundus (1:1) saata e-mailiga info@nordenbladet.com. Palume reklaamifail saata testimiseks vähemalt 4 päeva enne reklaami ilmumist.
11. NordenBladet OÜ kujundatud materjalid on NordenBladet OÜ omand ja Tellijal puudub õigus neid avaldada teistes väljaannetes ilma NordenBladet OÜ kirjaliku nõusolekuta.
12. Tellijal on õigus tellimuse kehtivuse ajal muuta tellimuse sisu tellimuslepingus määratletud tellimuse mahu piires, teavitades oma sellekohasest soovist kirjalikult NordenBladet OÜ-le. NordenBladet OÜ poolt muudetakse tellimuse sisu vastavalt Tellija kirjalikule teatele 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Tellijalt sellekohase kirjaliku teate saamisest.
13. Pooled vastutavad üksnes otsese varalise kahju eest. Juhul, kui NordenBladet OÜ poolt käesoleva lepingu mittetäitmise või mittetäieliku täitmise tõttu tekib Tellijale materiaalne kahju, piirdub NordenBladet OÜ vastutus maksimaalselt käesoleva tellimuse summaga.
14. Pretensioonid tuleb esitada viivitamatult ja kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) nädala jooksul alates reklaami internetis ilmumise päevast ja/või selle mitteilmumisel, Tellimuse esitamise päevast.
15. Tellimuste ja arveldamisega seotud lahkarvamused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

Save

Reklaam:


Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service