Reklaam:

Tag "riigikogu"

Back to homepage

Riigikogu kiirendas tulumaksusoodustusi saavate ühenduste nimekirja koostamise protsessi

NordenBladet — Riigikogu kiitis heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt hakkab Maksu- ja Tolliamet tulumaksusoodustusi saavate mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja uuendama iga kalendrikuu esimesel kuupäeval, mis võimaldab teha otsuse nimekirja kandmise, kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta 30 päeva

Read More

Riigikogu sai ülevaate kultuuripoliitika põhialuste täitmisest

NordenBladet — Riigikogule kultuuripoliitika põhialuste täitmisest ülevaate andnud ministri sõnul oli möödunud aasta ajalooline, kuna Eesti kultuuri oli rohkem näha kui kunagi varem. Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et 2018. aasta läheb ajalukku kui aasta, mil Eestis loodi ja nähti kultuuri

Read More

Menetlusse võeti eelnõu Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamise kohta

NordenBladet — Riigikohtu liige Jaak Luik läheb pensionile. Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikohtu esimehe 1. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (801 OE). Kaaskirjas märgitakse, et 25. jaanuaril 2019 esitas riigikohtunik Jaak Luik Riigikohtu

Read More

Riigikogu laiendas perearstide õigusi

NordenBladet — Riigikogu kiitis heaks seaduse, mis annab perearstidele õiguse tegeleda eriarstiabi diagnostikaga ja kasutada kiirgusseadmeid. Seadusemuudatus annab vastava kvalifikatsiooniga perearstile õiguse osutada oma tegevusloa raames kaht radioloogiateenust: teha röntgeniülesvõtteid ja sonograafilisi uuringuid. Röntgeniülesvõtete tegemiseks peavad olema täidetud kiirgusseaduse alusel

Read More

Õiguskomisjon tahab taastada politseinikele ja kaitseväelastele masu-eelse pensioni

NordenBladet — Riigikogu õiguskomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on tagada pensionile läinud politseiametnike ja kaitseväelaste võrdne kohtlemine pensioniskeemides. Eelnõu puudutab neid politseinikke ja kaitseväelasi, kelle palgataset majanduskriisi ajal alandati. „See eelnõu on kantud eelkõige õiglustundest nende inimeste vastu,

Read More

Majanduskomisjon saatis kaubamärgi registreerimist lihtsustava eelnõu teisele lugemisele

NordenBladet — Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata täiskogu ette teisele lugemisele eelnõu, mis muudab kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise mugavamaks ja lühendab intellektuaalomandit puudutavate vaidluste menetlusaega. Üha muudatusena võimaldab eelnõu Patendiametil kasutusele võtta kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ning muude avalduste elektroonilise

Read More

Infotunnis käsitleti sotsiaalkindlustusameti infosüsteemiga seotud küsimusi

NordenBladet — Riigikogu infotunnis (30.01.2019) vastas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Liina Kersna esitatud küsimusele haldusala riigihangete ja Monika Haukanõmme esitatud küsimusele SKAIS-2 kohta. Kersna märkis, et riik on välja kuulutanud 8 miljoni euro suuruse hanke kurikuulsa sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS-2 arendamiseks. Ta

Read More

Keskkonnakomisjoni hinnangul vajab jäätmeseaduse eelnõu taaskäivitamist

NordenBladet — Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas, et valitsuse algatatud jäätmeseaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekute ja huvigruppidega peetud arutelude põhjal on eelnõu vaja põhjalikult muuta, mistõttu ei saa seda saata täiskogu istungile teiseks lugemiseks. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on Eesti eesmärgiks

Read More

Keskkonnakomisjon toetab vanade rehvide taaskasutamist

NordenBladet — Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil otsustati esitada tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõule (736 SE) muudatusettepanek, mis loob võimalused vanade rehvide taaskasutamiseks ning aitab vältida tulevikus nende sattumist loodusesse. Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul otsustas komisjon toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut täiendada alkoholi-, tubaka-,

Read More

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine ilutulestiku asjus

NordenBladet — Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Päästeliidu 24. jaanuaril algatatud kollektiivse pöördumise „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“ ja edastas selle menetlemiseks rahanduskomisjonile. Pöördumises tehakse Riigikogule ettepanek kehtestada ilutulestikule luksusmaks, millega kindlustatakse, et igalt pürotehnikale kulutatud eurolt on vabatahtlike

Read More

Majanduskomisjon tutvus Arenguseire Keskuse uute projektidega

NordenBladet — Riigikogu majanduskomisjon kooskõlastas Arenguseire Keskuse uue aasta tegevuskava, milles kesksel kohal seisavad kolm suurt seireprojekti: Eesti inimvara olukord, eakate finantstulevik ja regionaalse majanduse arengud. Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et regionaalse arengu erisustele tuleb Eestis suurt tähelepanu pöörata,

Read More

Väliskomisjon peab arengukoostööd eduka välispoliitika lahutamatuks osaks

NordenBladet — Väliskomisjon arutas (29.01.2019) avalikul istungil Eesti arengukoostöö hetkeseisu ja tulevikku ning leidis, et arengukoostöö viimisel uuele tasandile on vajalik senisest tugevam poliitiline toetus arenguabi finantseerimisel ning eraettevõtluse kaasamine. Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Eestil arengukoostöös pikaajaline kogemus.

Read More

Riigikogu nimetas Villu Kõve Riigikohtu esimeheks

NordenBladet — Riigikogu võttis tänasel (31.01.2019) täiskogu istungil vastu otsused, millega vabastas alates 4. veebruarist ametist senise Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ja nimetas uueks Riigikohtu esimeheks Villu Kõve. Villu Kõve kandidatuuri esitas Riigikogule president Kersti Kaljulaid, kes põhjendas valikut sellega,

Read More

Kultuurikomisjon saatis uue muinsuskaitseseaduse eelnõu teisele lugemisele

NordenBladet — Kultuurikomisjon saatis teisele lugemise uue muinsuskaitseseaduse eelnõu, mis tasakaalustab riigi ja mälestise omanike õigusi ja kohustusi. Eelnõu kohaselt hakatakse mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikule hüvitama uuringule ja muinsuskaitselisele järelevalvele tehtud kulutusi. Seni mälestise omaniku kulul toimunud muinsuskaitse

Read More

Majanduskomisjon toetab täielikku üleminekut e-arvetele avaliku sektoriga arveldamisel

NordenBladet — Majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele valitsuse algatatud eelnõu, millega muudetakse masintöödeldav arve kohustuslikuks avaliku sektoriga arveldamisel. Muudatuste eesmärgiks on vähendada avaliku sektoriga arveldamisel arvetega seotud töömahtu ja ajakulu. Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul läheb riigi raamatupidamine selle muudatusega täielikult

Read More

Sotsiaalkomisjon saatis puuetega laste toetusi suurendava eelnõu teisele lugemisele

NordenBladet — Sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis tõstab keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks. Eelnõu eesmärgiks on suurendada puuetega laste toetusi selliselt, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku,

Read More

Põllumajandust mõjutavaid ilmastikutingimusi käsitlev eelnõu läbis esimese lugemise

NordenBladet — Riigikogus läbis esimese lugemise maaelukomisjoni algatatud eelnõu, millega soovitakse sätestada valitsusele volitusnorm ebasoodsate ilmastikutingimuste kindlakstegemiseks. Eelnõu kohaselt võib valitsus teha korraldusega kindlaks põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju tekitavate ja olulisel määral tavapärastest erinevate ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise. Maaelukomisjoni algatatud maaelu

Read More

Väliskomisjon peab teabepesu vastu võitlemisel vajalikuks inimeste teadlikkuse tõstmist

NordenBladet — Väliskomisjon peab valimistesse sekkumise ohule keskenduvas raportis desinformatsiooni ja pahavara ära tundmiseks vajalikuks süsteemset ja pidevat teadlikkuse kasvatamist ja allikakriitilisust. Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on meile nii omase avatud ühiskonna mõjutamine väliste jõududega jõudnud seninägematule tasandile, sest

Read More

Sotsiaalkomisjon tutvus omastehoolduse koormuse vähendamise kavaga

NordenBladet — Sotsiaalkomisjon sai eilsel istungil ülevaate valitsuse kinnitatud kavast, mis näeb ette pikaajalise jätkusuutliku hoolduse süsteemi loomise ja hoolduskoormuse vähendamise. 2016. aastal abistas oma leibkonna liiget umbes 65 000 inimest. Üle 20 tunni nädalas ja enam tegi seda ligi 20 000

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2019 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service


blog.tr.ee