Soome pensionisüsteem

Back to homepage

Soome seadusjärgne pensionisüsteem koosneb:
1) tööpensionist, mida koguneb palgatööst ja ettevõtlustegevusest
2) rahvapensionist ja garantiipensionist, mis tagavad miinimumkaitse.

Kõik Soomes töötavad isikud teenivad tööpensioni esimesest tööpäevast alates.

Soome tööpensionid makstakse isiku kodakondsusest olenemata igasse riiki. Kogunenud pension on raha, mille saab kätte tulevikus koos intressiga. Pensioniõigus ei aegu.

Välismaalt nagu Eestist Soome tööle tulevad isikud kuuluvad enamasti Soome sotsiaalkaitse alla ja nad kindlustatakse Soomes nagu soomlastest töötajad. Kahes riigis töötavad isikud aga peavad selgitama, kumma riigi sotsiaalkaitse alla nad kuuluvad, et nad saaksid oma pensioni ja sotsiaalkaitse õigesti.

Üldinfo:
Soomes peab tööandja võtma tööpensionikindlustuse kõikidele 17–67-aastastele töötajatele, kellele on makstud palka vähemalt 58,19 eurot kuus (2017.a.). Tööandja maksab tööpensionimaksu pensioniasutusele. Ettevõtja maksab oma kindlustuse ise.

Tööpensionimaksu suurus on eri aastatel erinev. 2017. a. keskmine tööpensionimaks on u 25% palgast. Töötaja osa sellest pensionikindlustusmaksust on 6,15 % palgast kuni 53 aasta vanuseni ja sellest edasi kuni 68 aasta vanuseni 7,65 % palgast. Ülejäänud osa maksab tööandja.

Ettevõtja võtab ettevõtjapensionikindlustuse ise ja maksab ettevõtjapensionimaksud samuti ise. Ettevõtja vajab YEL kindlustust, kui ta on 18-69 -aastane ja tema hinnanguline töötulu on vähemalt 7 645,25 eurot aastas (2017. aastal). Ettevõtjale koguneb pensioni sellest töötulust, mille pealt ta maksab ettevõtjapensioni kindlustusmaksu. 2017. aastal on ettevõtjakindlustusmaksu protsent 24,10% töötulust alla 53- ja üle 62-aastasel ettevõtjal ning 25,60% töötulust 53-62-aastasel.

Tööpension annab kaitse vanaduse, töövõimetuse ja perehooldaja surma korral. Kela maksab elamispõhist rahvapensioni ja garantiipensioni, kui tööpension jääb väikeseks. Rahvapensioni saamise eelduseks on, et isik kuulub Soome sotsiaalkaitse alla ja on elanud Soomes vähemalt 3 aastat pärast 16-aastaseks saamist.

Pensioni määra mõjutavad lisaks sissetulekule vanusega seotud kogunemisprotsent ja alates 2010. aastast ka elueakoefitsient.

Tööpensionidega tegelevad Soomes tööpensioniasutused, milleks on pensionifirmad, pensionifondid, pensionikassad ja mitmesuguste erialade pensioniasutused. Tööpensionisüsteemi keskorganina toimib Eläketurvakeskus. Rahvapensionide ja sotsiaalkaitsesoodustustega tegeleb Kela.

Tööpensioni kogunemine:
Soome tööpension moodustub kõikidest tööea jooksul teenitud tuludest palgatööl ja ettevõtjana. Pensioni määra mõjutavad lisaks teenitud tuludele vanusega seotud kogunemisprotsent ja 2010. aastast alates ka nn elueakoefitsient, mis kohandab tööpensioni eluea tõusuga.

Pensioni koguneb tööl olevatele

1,5% aastas
1,7% aastas 53–62-aastastele üleminekuperioodil aastatel 2017 – 2025.

Pensioni koguneb ka erialase hariduse omandamiseks sooritatud õpingutest ning mõnedest sotsiaalsoodustustest.

Pensionisoodustused:
Soome tööpension pakub kaitset vanaduse, töövõimetuse ning perehooldaja surma korral. Muude pensionisoodustuste nagu rahva- ja garantiipensioni kohta saab täpsemat infot Kelast.

Vanaduspension:
Soomes oleneb vanaduspensionile jäämine isiku sünniaastast. Vanaduspensionina makstakse tööea ajal teenitud tööpension. Mida kauem isik käib tööl ja lükkab pensionile jäämist edasi, seda suuremat tööpensioni ta saab. Kui isik elab pensionile jäädes Soomes ja tööpension on jäänud väikeseks, võib ta saada lisaks tööpensionile rahvapensioni ja garantiipensioni.

Kogunenud vanaduspensionist võib võtta maksmisele neljandiku (25%) või poole (50%) kõige varem 61-aastasena. Pensioni võtmine varem (enne oma vanaduspensioni iga) vähendab saadavat pensioniosa püsivalt 0,4 protsenti kuus ehk 4,8 protsenti aastas.

Töövõimetuspension ja tööeapension:
Töövõimetuspensioni saamise eelduseks on pikaajaline haigus, vigastus või puue, mis on kestnud vähemalt aasta aega. Töövõimetuspension võidakse anda 18–62-aastastele.

Raske ja pika tööea teinud isikud võivad taotleda tööeapensioni juba 63-aastaselt. Tööeapension võimaldab pensionile jäämist neile, kelle võimalused töötamist jätkata on halvenenud, aga kellel ei ole õigust täielikule töövõimetuspensionile. Tööeapensioni tingimusteks on vähemalt 38 töötatud aastat ning kas füüsiliselt või vaimselt kurnav töö.

Perepension:
Perepensionideks on lesepension ja lapsepension. Need kindlustavad toimetuleku abikaasa või vanema surma korral. Lesepensioni saamise tingimustest on kõige tähtsam abielu või registreeritud paarisuhe. Alla 18-aastasel lapsel on õigus saada lapsepensioni alati pärast hooldaja surma.

Pensioni taotlemine
Pensioni saamiseks tuleb esitada pensionitaotlus. Soome tööpensioni võib taotleda vanaduspensioni alumisel piiril.

Eestis elavatele isikutele:
Eestis elavad isikud võivad taotleda Soome tööpensioni Eesti pensionitaotlusega. Sel juhul vahendab Eesti pensionitaotluse Soome. Eestis esitatakse pensionitaotlus Sotsiaalkindlustusametile.

Soomes elavatele isikutele:
Soomes elavad isikud võivad taotleda sama blanketiga nii töö- kui ka rahvapensioni. Sama blanketiga on võimalik taotleda ka Eesti pensioni, kui taotleja on töötanud Eestis. Soome ametiasutused vahendavad sel juhul pensionitaotluse Eestisse.

Pensionitaotluse võib jätta:
a) era- või avaliku sektori pensioniasutusse
b) Eläketurvakeskusesse või
c) Kela teeninduspunkti.

Nendest asutustest saab ka pensioni taotlemisega seotud juhiseid ja nõuandeid. Pensioniotsuse teeb tavaliselt pensioniasutus, milles isikul on kõige rohkem teenitud tulusid kahe viimase kalendriaasta jooksul. Sama pensioniasutus maksab ka pensioni ja vastab otsust puudutavatele päringutele.

Töötamine kahes riigis:
Kahes riigis töötav töötaja ja ettevõtja peab välja selgitama, kumma riigi sotsiaalkaitse alla ta kuulub. EL territooriumil on omad reeglid olukordadeks, kus tööd tehakse mitmes riigis. Elukohariigi sotsiaalkaitseasutused määratlevad, kumma riigi sotsiaalkaitse alla töötaja kuulub.

Sotsiaalkaitse õigused tuleb välja selgitada, kui töötaja teeb osa tööst Soomes ja osa Eestis

– ühele tööandjale või
– nii Soome kui Eesti tööandjale.

Sotsiaalkaitse küsimused lahendab alati elukohariigi ametiasutus. See riik, mille seadusandlust töötaja suhtes kohaldatakse, annab talle A1 tõendi. A1 tõend näitab, mis riigi sotsiaalkaitse alla töötaja kuulub. Töötaja peab esitama selle tõendi kõikidele tööandjatele.

__________________________________________

Kontaktandmed
Eestis elavad isikud:
Eestis elavaid isikuid aitab ja nõustab Sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed on (EE/RU):
Tel: +372 612 1360, lühinumber 16106
e-post: ELinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Soomes elavad isikud:
Soomes elavaid isikuid aitab ja nõustab Eläketurvakeskus.
Välismaatöö kindlustamisega seotud küsimused (FI/EN):
tel: +358 29 411 2816
e-post: ulkomaanasiat@etk.fi
www.etk.fi

Pensioninõustamine (FI/EN):
tel: +358 29 411 2821
e-post: elakekysymykset@etk.fi
__________________________________________

Vaata ka: Pensionile jäämine – pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus (Kela)

Märksõnad: Soome, pension, pensionisüsteem, Soome pension, Soome pensionisüsteem, kui suur on pension, välismaale elama ja tööle, välismaale elama asumine, välismaale elama minek, lapsega välismaale elama, perega välismaale elama, laps välismaale elama, kuidas minna välismaale elama, välismaale elama, välismaal elavad eestlased, kuhu välismaale elama minna, elama asumine, toimetulek, sotsiaalne kaitse, Põhjala, Põhjamaad, Skandinaavia

Reklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service