NordenBladet – Norra on ÜRO inimarenguindeksi järgi juba aastaid olnud selle nimekirja tipus olles atraktiivne maa elamiseks ja töötamiseks. Töötajad saavad osa soolisest võrdõiguslikkusest ning naudivad tasakaalu töö ja eraelu vahel.

Norra ärisektor on tehnoloogiliselt hästi arenenud ja võtab kiirelt kasutusele uusi tehnoloogiaid. Norra on pikka aega olnud innovaatiline riik ning omab erialaseid ekspertteadmisi sellistes valdkondades nagu nafta ja gaas, energia, merendus ja kalandus (sh mereannid).

Norra on turvaline, rahulik riik, kus on head hoolekandesüsteemid ning konstruktiivne, hästi reguleeritud tööandja-töövõtja suhe. Norrale on tüüpiline organisatsioonistruktuuride kõrge läbipaistvus ja töötajatele on antud võimalus kaasa rääkida töökohal toimuvas. Tööjõud on kõrgelt kvalifitseeritud.

Kasulikke nõuandeid ja infot töökohtade kohta leiate nav.no. Selleks, et saada pakkumisi potentsiaalsetelt tööandjatelt ja võimaluse tellida töökuulutusi, peab sul olema elamisluba Norras.

Kui Teil jääb saamata miski, millele teil on õigus, nt töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaart, või kui kogete töökohal muid kriitilise tähtsusega probleeme, võtke ühendust tööinspektsiooniga (Arbeidstilsynet).

Norra tööinspektsiooniga saab ühendust telefoni teel numbril (+47) 73 19 97 00; samuti võite tööinspektsiooni nõustajatega ühendust võtta võõrtööjõu teeninduskeskuse kaudu (SUA).

Norra tööinspektsiooniga saab ühendust võtta ka anonüümselt.

Kokkuvõtlik teave mitmetelt Norra asutustelt on võõrtööjõule ja tööandjatele kättesaadav aadressil www.workinnorway.no.

Töötasu

Norras on tavapärane, et töötasu makstakse kord kuus.Töötasu maksmisel või kohe pärast seda, annab tööandja töötajale töötasu teatise (lønnsslipp), millel on näidatud brutopalk ning sellest maha arvestatud maksud ja muud tasud. Töötasu teatisel peab olema märgitud ka rahasumma, mille töötaja kätte saab (netopalk) ning puhkusetasu arvutamise meetod. Kui Teile töötasu teatist ei anta, nõudke seda tööandjalt.

Kui teil on elektrooniline ID (nt MinID või BankID) (ainult inglise keeles, difi.no), saate kontrollida, mida teie tööandjad on teie maksude ja palga kohta teatanud, logides sisse lehele my tax (ainult inglise keeles, skatteetaten.no).

Norras on töötajatel reeglina õigus puhkusele (ferie) ja puhkusetasule (feriepenger). Teil on õigus saada 25 tööpäeva jagu puhkusepäevi aastas. Tööpäevad on kõik nädalapäevad, v.a pühapäevad ja riigipühad.

Töötajal on õigus ja kohustus kasutada kõiki oma puhkusepäevi ning tööandja on kohustatud tagama, et töötaja kasutab ära kõik puhkusepäevad. Puhkuse aega ei ole võimalik ise otsustada. Kui Teil on konkreetsed puhkuseplaanid, kooskõlastage need tööandjaga kaks kuud enne puhkust.

Kui te ei jõua kokkuleppele, on lõplik otsustamisõigus tööandjal. Teil on aga õigus puhata kolm järjestikust nädalat põhilisel puhkuste perioodil (1. juunist 30. septembrini).

Puhkusetasu lisandub põhitöötasule ning moodustab brutopalgast vähemalt 10,2%. Puhkusetasu teenitakse välja selle väljamaksmisele eelneval aastal (puhkuseaastal) ja kui teil on järgmisel aastal puhkus või kui lõpetate töösuhte konkreetse ettevõttega, tuleb puhkusetasu Teile välja maksta. Kui olete üle 60 aasta vana, on puhkusetasu määr 12,5% brutopalgast. Lisaks on teil õigus veel ühele puhkusenädalale.

Tavalised töötunnid (arbeidstid) Norras on reeglina järgmised:

  • 24 tunni jooksul 9 tundi (tavapärane tööpäev)
  • 7 päeva jooksul 40 tundi (tavapärane töönädal)

Kui teete ületunnitööd (overtid), on Teil õigus saada selle eest lisatasu vähemalt 40 protsendi ulatuses kokkulepitud tunnitasust. Teil võib olla tööandjaga kokkulepe, mille kohaselt saate ületundide eest osaliselt või täielikult tööaega vähendada. 40-protsendiline lisatasu ületunnitöö eest tuleb alati palgale lisaks maksta.

TÄHELEPANU! Norras töötamiseks vajate Norra maksukaarti.

Tööandja kasutab maksukaarti töötaja palgalt maksete mahaarvamiseks.

Maksukaardile on märgitud ka Teie Norra isikukood või D number (juhul kui töötate Norras vähem kui 6 kuud).

Maksukaardi taotlemiseks on vaja läbida ID kontroll. ID kontrolliks vajalikud dokumendid on asjakohane avaldus, isikuttõendav dokument ehk ID-kaart või pass, millelt on võimalik tuvastada kodakondus ja sugu ning millele on lisatud Teie foto. Lisaks on vajalik esitada ametlik alus, mille tõttu maksukaarti vajate ehk norra- või ingliskeelne tööleping või eelleping. Maksukaardi taotlemise juhised on leitavad Skatteetaten.no lehel siin.

Soovitame tutvuda ka Norra Maksuameti juhendiga võõrtöötajatele, kes soovivad Norras tööle asuda.

Lisainfot leiate veel allolevatelt Norra veebilehtedelt:

Work in Norway

New in Norway

Immigratsiooniamet

Tööturuamet

Maksuamet

Tööinspektsioon

Tervishoiuamet

Meditsiinipersonali litsentside taotlemine 

Välismaiste kvalifikatsioonide tunnustamine

Norra-Eesti Ühing

Norra-Eesti Kaubanduskoda

Norra turismiinfo

Avafoto: Pexels