NordenBladet — Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu valis uueks direktoriks Marek Metslaiu, kes seni töötas samas instituudis metsaökoloogia vanemteadurina.

Marek Metslaid on metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli doktorikraadiga metsaökoloogia vanemteadur. Ta juhib õppetoolis metsabioloogia töörühma ning on ühiskondliku ametina valitud Eesti Loodusuurijate Seltsi asepresidendiks. Maaülikoolis töötab Metslaid alates 2003. aastast.

Oma uurimistöös on Metslaid muu hulgas käsitlenud metsa taastamist tormi- ja raie järgselt ning puidukahjurite leviku piiramist. 2017. aastal pälvis Metslaid Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal teadustöö “Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel” eest koos Kalev Jõgiste ja Kajar Kösteriga.

Marek Metslaid alustas tööd metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorina 1. veebruarist 2020. Seni juhtis instituuti Toomas Timmusk, kes jätkab instituudis tööd õppejõuna.