Tag "teadus"

Back to homepage

Eesti: Tartu Ülikooli teadlased alustavad eestlaste diabeediandmete korrastamist

NordenBladet — Ravimitootjate Liidu toel luuakse Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna juurde diabeediandmete ja -uuringute töörühm, mis aitab tagada Eesti diabeedipatsientide andmete parema kvaliteedi. Töörühma juhi, Tartu Ülikooli endokriinfüsioloogia professori Vallo Volke sõnul on nende esimene ülesanne analüüsida, millised andmed jõuavad

Read More

Eesti: Avanes maavarade teemaline ERA-MIN3 rahvusvaheline taotlusvoor

NordenBladet — Konkurss on kaheastmeline ning eeltaotluste esitamine on kohustuslik. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021 (17:00:00 CEST). Taotluse saavad esitada uurimisrühmad, kuhu kuulub vähemalt kolm erinevat gruppi vähemalt kolmelt erinevalt maalt, mis pärinevad vähemalt kahest ERA-MIN3-ga liitunud riigist.

Read More

Eesti: Avanes ERA-NET ForestValue taotlusvoor

NordenBladet — Avanenud on ERA-NET ForestValue taotlusvoor toetamaks projekte, mis loovad teadmisi edendamaks metsade ja metsaressursside parimat võimalikku kasutamist ühiskonna huvides teel kliimaneutraalse ringmajanduse ja jätkusuutliku ühiskonna poole. Konkurss on üheetapiline ning taotluste esitamise tähtaeg on teisipäev, 13.04.2021 (13:00 CEST).

Read More

Eesti: TLÜ teadlased korraldavad konverentsi rändest ja lõimumisest kriisiaegadel

NordenBladet — 14.-15. jaanuaril toimub teaduskonverents “Anxieties in Migration and Integration in Turbulent Times” – olusid arvestades virtuaalselt. Registreerimine on avatud! vaata https://mirnet.eu/ Konverentsil teevad ettekandeid enam kui 40 teadlast 20 riigist, kelle hulgas on nii sotsiolooge, antropolooge, politolooge, psühholooge,

Read More

Eesti: 15. jaanuaril toimub RITA-ränne projekti lõpukonverents

NordenBladet — 2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20–25 aasta pärast ehk siis, kui praegu sündivad lapsed jõuavad tööturule.

Read More

TEADUSAJAKIRI: NEED 2 ASJA aitavad hoida teismeeas tüdrukute head vaimset tervist

NordenBladet — Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased avaldasid teadusajakirjas Journal of Adolescence uuringu, kus vaadeldi, kas 14-16aastaste tütarlaste väiksem kehaline aktiivsus ja unehäired ennustavad sagedasemaid depressiooninähtusid hilisemas eas. Senistes uuringutes on leidnud kinnitust, et täiskasvanutel on vähene kehaline aktiivsus ja

Read More

Eesti: Euroopa teadusruumi õppetool MATTER loob nanotehnoloogia abil uudseid lahendusi

NordenBladet — Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis alustas tegevust Euroopa teadusruumi õppetooli (ERA Chair) nanotehnoloogia valdkonna teadusrühm. Teadlased usuvad, et töö nanotehnoloogia vallas loob uusi lahendusi, mille kasutusring ulatub elektroonikast meditsiinitehnoloogiani. Nanotehnoloogia on üks olulisemaid materjaliteaduse valdkondi. Selle eesmärk on arendada ja

Read More

Eesti: TalTechi keemikute uus meetod muudab ravimitootmise oluliselt keskkonnasõbralikumaks

NordenBladet — Keemiatööstuses toimuvad kiired muutused on ühelt poolt seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt ka keskkonnateadlikkuse kasvuga. Roheline, keskkonnasäästlik keemia on omandamas üha kaalukamat rolli jätkusuutlikus keemiatööstuses. Taltechi supramolekulaarse keemia labori uurimisrühmal eesotsas professor Riina Aavaga ilmus väljaandes

Read More

Eesti: Teadusuuringud aitavad kaasa kõrge lisandväärtusega puidukeemia arengule Eesti puidusektoris

NordenBladet — Puidukeemia on Eesti puidutööstuses seni üsna vähearendatud, kuid väga perspektiivikas valdkond. Selleks, et teadusasutused suudaksid puidutööstusele selles vallas olulist arendustuge pakkuda, tellib Eesti Teadusagentuur järgmise kolme aasta jooksul ülikoolidelt seitse rakendusuuringut, mis aitavad väärindada Eestis vähekasutatud puuliike ja

Read More

Eesti: Oskar Looritsa päev 9. novembril on pühendatud rahvausundile ja ideoloogiale

NordenBladet — 9. novembril algusega kell 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja keskkonnas Teams Eesti Rahvaluule Arhiivi asutaja Oskar Looritsa 120. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev. Akadeemik Oskar Loorits (1900–1961) oli mitmekülgne teadlane, keeleteaduse ja folkloristika võimaluste ühendaja, rahvausundi originaalse tõlgendussüsteemi looja,

Read More

Teadusagentuur toetab Põhjamaadega ühiseid COVID-19 teadusuuringuid

NordenBladet — Möödunud reedel selgusid Põhjamaade teadusnõukogu NordForski läbi viidud COVID-19 pandeemiaga seotud terviseinfo valdkonna taotlusvooru tulemused,  millega määrati rahastus viiele uurimisprojektile kogusummas ligi viis miljonit eurot. Neist ühe elluviimises osalevad ka Eesti teadlased, keda Eesti Teadusagentuur toetab ligi 147

Read More

„Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“: ERM andis välja artiklikogumiku kaasaegsest museoloogiast

NordenBladet — „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“ koondab artikleid muuseumi- ja pärandiuuringute valdkonnast. Küsimused muuseumide rollist ja kommunikatsioonist rahvusvahelises plaanis ning üleskutsed suurendada muuseumide ühiskondlikku vastutust on selles kogumikus kõrvuti uurimustega Eesti muuseumide igapäevatööst ja tulevikuplaanidest. Kogumiku artiklid käsitlevad kolme alateemat:

Read More

Pahaloomulise luukasvaja ravis leiti uus võimalik sihtmärk

NordenBladet — Luusarkoom on enamlevinud pahaloomuline luukasvaja, mis tabab peamiselt lapsi ja noorukeid. Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste osalusel leiti rahvusvahelises uuringus luukasvaja biomarkeri kandidaat, millest võib saada uus sihtmärk selle haiguse ravis. Tartu Ülikooli ortopeedia professor Aare Märtson rääkis, et luusarkoom

Read More

11 Balti teadusprojekti Eesti teadlaste osalusel saavad üle 10 miljoni euro toetust

NordenBladet — Eelmisel nädalal selgusid Leedu Teadusnõukogu läbi viidud Balti teaduskoostöö programmi teise taotlusvooru tulemused, mille järgi eraldatakse toetust 11 projektile kogumahus 10,6 miljonit eurot. Rahastatud projektid kestavad kolm aastat ja kõigis neis osalevad ka Eesti teadlased. Rahastuse saanud kõrgetasemelistes

Read More

TalTechi doktoritöös loodud uus tarkavaratehnoloogia tuleb appi haiglatele

NordenBladet — Infotehnoloogiamaailmas on riist- ja tarkvara kiire areng muutnud tehnoloogiaseadmed tublisti odavamaks ja kättesaadavamaks. Tänu sellele kogub järjest enam populaarsust ka Asjade internet (IoT), mis oma olemuselt tähendab tuhandeid meid ümbritsevaid ja igapäevaelus abistavaid miniatuurseid arvuteid. IoT seadmete-sensorite arv

Read More

Eesti: Oskar Kallase päev ehk XXVIII raamatuteaduse konverents

NordenBladet — 26. oktoobril algusega kell 11 tähistab Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu digikultuuri aastat Oskar Kallase päeva ehk XXVIII raamatuteaduse konverentsiga. Seoses käimasoleva digikultuuri aastaga on ka raamatuteaduse konverents pühendatud sel aastal kultuuripärandile ning selle kättesaadavaks tegemisele IKT vahendite kaasabil.  Arhiivraamatu

Read More

Eesti: Tallinna Ülikooli teadur Liili Abuladze pälvis Euroopa rahvastikuteaduse kaasamisauhinna

NordenBladet — Euroopa Rahvastiku-uuringute Assotsiatsioon (EAPS) pärjas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teadurit Liili Abuladzet rahvastikuteaduse kaasamisauhinnaga (EAPS Outreach Award). Auhind antakse teadlasele, kes on rahvastikuteaduse põhimõtteid ja tulemusi kommunikeerinud nii teistele teadlastele kui laiemale üldsusele. Liili Abuladze

Read More

Eesti: Tartu Ülikooli teadlaste uus raamat aitab suurendada inimeste teadlikkust ravimitest

NordenBladet — Et võimalikult paljud inimesed oleksid teadlikud ravimikasutajad ja oskaksid hinnata ravimitega kaasnevaid ohte, vormisid Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi teadlased e-õppe kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursuse 285-leheküljeliseks raamatuks „Ravimitest maakeeles“. Raamatu viis autorit on kõik proviisorid ja farmaatsia instituudi teadlased. Autorid

Read More

Metsade süsiniku sidumine sõltub ilmastikuoludest

NordenBladet — 9. oktoobril kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Sille Rebane filosoofiadoktori väitekirja teemal „Metsade majandamise mõju hindamine süsiniku kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod. Evaluation of forest management in the context of carbon fluxes: Eddy-Covariance method“. Töös uuriti, kuidas mõjutab metsa majandamine

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service