Advertisement:

Tag "teadus"

Back to homepage

Eesti: Turberaiega uuendatud mets kasvab võrreldes lageraiejärgsega aeglasemalt + Mis on TURBERAIE?

NordenBladet — Eesti Maaülikooli metsakasvatuse töörühmas tehtud uuring näitab, et uuendades metsa turberaie* abil on kasvama hakkavate noorte puude kasvukiirus võrreldes lageraiejärgse metsakultuuriga oluliselt aeglasem. Ühiskondlik arvamus lageraie suhtes on kriitiline. Sellest tulenevalt soovitatakse metsade uuendamisel kasutada alternatiivseid raieviise, nagu

Read More

Meedikute ja immunoloogide koostöös on arendatud välja tõhus meetod melanoomi raviks

NordenBladet — Nahavähk, nagu ka teised vähiliigid, ründab inimkonda üha sagedamini. Euroopa ja Põhjamaad on sealjuures tänu oma valdavalt heledale ja päikese suhtes tundlikumale nahatüübile selle kasvaja poolt enam ohustatud kui maakera teised piirkonnad. Nii on Eesti koos Põhjamaadega tänaseks

Read More

Kehavälisel viljastamisel tekkivad kromosoomimuutused ei ohusta tulevast last

NordenBladet — Võrreldes loomulikul teel viljastatud munarakuga on katseklaasis viljastatud munarakul kasvuks üsna teistsugused tingimused. „Kuna need tingimused ilmselt ei vasta keskkonnale, mis on embrüol naise organismis, tekibki embrüosse üsna sageli kromosoomimuutusi,“ ütles Tartu Ülikooli reproduktiivmeditsiini professor ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse

Read More

Ajakirja Keel ja Kirjandus kaksiknumber “Meedia. Visuaalsus. Folkloor” kajastab Eesti-uuringute Tippkeskuse teadlaste värskemaid uurimistulemusi

NordenBladet — Ajakirja Keel ja Kirjandus kaksiknumber “Meedia. Visuaalsus. Folkloor” kajastab Eesti-uuringute Tippkeskuse teadlaste värskemaid uurimistulemusi Ilmunud on ajakirja Keel ja Kirjandus kaksiknumber (nr. 1-2/2020), mille ühendavaks teemaks on meedia, visuaalsus ja folkloor. Teemanumbri on koostanud Eda Kalmre ja see

Read More

Eesti teadlased peavad vajalikuks riiklikult ühtse teaduseetika süsteemi loomist

NordenBladet — Eesti teadlased soovivad end teaduseetika valdkonnas senisest rohkem arendada ning peavad tähtsaks, et Eestis oleks riiklikult korraldatud ühtne ja selge teaduseetika süsteem, selgus Eesti Teadusagentuuri algatusel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) ja TÜ eetikakeskuse läbi viidud värskest

Read More

Eesti: Teadusagentuur ootab uusi teaduse populariseerimise projektide taotlusi 2. märtsiks

NordenBladet — Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ja kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini. Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi eelarve on

Read More

Eesti: Vähktõvega patsiendid tunnevad infost puudust

NordenBladet — Tartu Ülikoolis uuriti jaanuari lõpus esimest korda Eestis vähktõvega patsientide infovajadust. Uuringu tulemused näitavad, et tervishoiutöötaja suhtlus patsiendiga on puudulik ja üks rahulolematuse põhjuseid on tervishoiutöötajate teadmatus patsientide infovajadusest. Patsiendid soovivad enam silmast silma nõustamist ja teavet kogu

Read More

Eesti: Arvutipõhised ja virtuaalreaalsuse programmid toetavad ajukahjustusega laste ravi

NordenBladet — Arvutikeskkonna kasutamine on pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ehk aju taastusravis uus kiiresti arenev valdkond. Tartu Ülikoolis valmis Eesti esimene omandatud ajukahjustusega laste kognitiivset ja sotsiaalset rehabilitatsiooni käsitlev kestvusuuring, mis kinnitab arvutipõhiste programmide ja virtuaalreaalsuse kasutamise tõhusust laste tähelepanu, visuaal-ruumiliste võimete

Read More

Ehitusteadlased: kõige parema energiatõhususega uued liginullenergiahooned on Eestis

NordenBladet — Rahvusvahelisest ehitusteadlaste hiljutisest uurimusest selgus, et Eestis on Euroopa ühed säästlikuma energiakuluga ehitised. Uurimuses aluseks võetud nelja riigi (Eesti, Norra, Soome ja Rootsi) kehtivate energiatõhususe nõuete ja võrdluskorterelamute näitel saab kinnitada, et just Eestis ehitatud liginullenergiahooned on kõige

Read More

Eesti: Tartu Ülikooli arstiüliõpilased toetavad tehnoloogiaga Eesti eakate iseseisvust

NordenBladet — Meditsiiniteaduste valdkonna ettevõtlusainest sündis idee pakkuda eakatele personaalset nõustamist ning meditsiinilist ja tehnilist tuge, et nad saaksid võimalikult kaua oma kodus iseseisvat elu elada. Nii plaanivad arstiüliõpilased ettevõttega Gerifix arendada Eestis eakatele kohandatud targa maja teenust. Gerifixi nime

Read More

Eesti liitus Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga

NordenBladet — Täna allkirjastati Tartus Delta keskuses Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga NeIC (Nordic e-Infrastructures Collaboration). Leping annab Eesti teadustaristutele võimaluse hoida ja arendada enda konkurentsivõimet ja teha rohkem rahvusvahelist koostööd. Lepingu allkirjastasid Põhjamaade ühise teaduspoliitikaga ja teadusalase koostöö rahastamisega

Read More

Homme allkirjastatakse Delta keskuses Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga NeIC (Nordic e-Infrastructures Collaboration)

NordenBladet — Teisipäeval, 11. veebruaril allkirjastatakse Tartus Delta keskuses Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga NeIC (Nordic e-Infrastructures Collaboration). Leping annab Eesti teadustaristutele võimaluse säilitada ja arendada enda konkurentsivõimet ja teha rohkem rahvusvahelist koostööd.  Lepingu allkirjastavad Põhjamaade ühise teaduspoliitikaga ja teadusalase

Read More

Eesti: Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu kuulutas välja rektori valimised

NordenBladet — Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale ja kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Rektorikandidaate võivad esitada kõik soovijad. Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada valimiskomisjonile kirjalikult (aadressil Ehitajate tee 5,

Read More

In Memoriam – Valdek Kulbach (06.04.1927-31.01.2020)

NordenBladet — 6. aprillil saanuks Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, ehitusinsener, akadeemik Valdek Kulbach 93-aastaseks. Eesti väljapaistvaim ehitusteadlane jääb tavainimese mällu läbi Tartu ja Tallinna laululavade kõlaekraanide loomise, katsetamise ja ehitamise. Ta on projekteerinud ka mandrit ja Muhumaad ühendava rippsilla ning jõudnud

Read More

2020. aasta uurimistoetuste taotlusvooru uuendatud hindamisjuhendid on nüüd kättesaadavad

NordenBladet — Eesti Teadusagentuuri kodulehel on nüüd avaldatud selleaastase grantide taotlusvooru dokumentide hulgas ka uuendatud taotluste hindamise juhendid. Olulisemate muudatuste eesmärk on parandada hindamise kvaliteeti, kindlustada kõrgetasemelise teaduse valdkondlikku mitmekesisust ja selgemini määratleda rahastusele kvalifitseerumise aluseid. Seoses 2019. aasta taotlusvoorus

Read More

Eesti: Maaülikooli metsandus- ja ehitusvaldkonda juhib Marek Metslaid

NordenBladet — Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu valis uueks direktoriks Marek Metslaiu, kes seni töötas samas instituudis metsaökoloogia vanemteadurina. Marek Metslaid on metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli doktorikraadiga metsaökoloogia vanemteadur. Ta juhib õppetoolis metsabioloogia töörühma ning on ühiskondliku ametina valitud Eesti

Read More

Kas leppida teaduses inglise keele pealetungiga või ujuda vastuvoolu ja teha teadust ka emakeeles? TEADLASED ei lase erialakeelel hääbuda

NordenBladet — Kas leppida teaduses inglise keele pealetungiga või ujuda vastuvoolu ja teha teadust ka emakeeles? Seda kogunevad kolme kõrgkooli keeleteadlased jaanuarikuu viimasel päeval arutama haridus- ja teadusministeeriumisse. „Emakeelse terminivara mõju inimese vaimsele ja isiksuslikule arengule tervikuna on hindamatu,” leiab

Read More

Eesti: Doktoritöös uuriti pahaloomulisi günekoloogilisi kasvajaid

NordenBladet — Günekoloogilised pahaloomulised kasvajad moodustavad Eestis 13% kõigist naistel diagnoositavatest pahaloomulistest kasvajatest. Tartu Ülikoolis tehtud uuringu tulemused näitavad, et üha rohkem on vaja pöörata tähelepanu sõeluuringutele, vaktsineerimisele ja vähiennetusele, sealhulgas tervislikule eluviisile, sest need aitavad vältida naiste enneaegset surma

Read More

Eesti: Ettevõtete ja teadlaskonna esindajad kohtuvad, et sõnastada ühine sisend valmivasse teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegiasse (TAIES)

NordenBladet — Esmaspäeval, 27. jaanuaril kohtuvad Tallinna Tehnikaülikoolis riigi, ettevõtete ja teadlaskonna esindajad, et sõnastada ühine sisend valmivasse teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegiasse (TAIES). TalTechi rektori akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul määrab kavandatav strateegia kindlaks teaduse-ülikoolide-ettevõtluse koostöö ja selle riikliku

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service