NordenBladet — Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimehe Barbi Pilvre sõnul on tänavu Brüsselis toimuva plenaaristungi keskne teema seotud kosmose suurandmete töötlemisega. Kosmose suurandmete puhul on tegu satelliitidelt saadud kaugseire andmete ja satelliitside teenustega, mida kasutatakse Maal näiteks keskkonna-, julgeoleku- ja infrastruktuuriseire ning satelliitpositsioneerimise jaoks.

„Ettevõtjad erinevatest sektoritest näevad üha enam uusi ettevõtlusvõimalusi nii kosmoses kui ka Maal,“ ütles EISC Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre. „Samas on belglaste hinnangul puudujääke seadustes, mis puudutavad kosmose suurandmete töötlemist,“ lisas Pilvre. „Ettevõtjatel on tarvis õiguskindlust ja selget raamistikku, mil määral ja kuidas neid andmeid kasutada ning nendele probleemidele tänavusel plenaaristungil lahendusi otsitaksegi,“ märkis Eesti delegatsiooni esimees.

Belgia on sel aastal EISC eesistujariik. Pilvre tõi välja, et Belgia on eesistujariigina viidanud oma Kosmosekonverentsi istungi teema valiku puhul Eesti eesistumise ajal vastuvõetud resolutsioonile. Sel aastal arutatakse eesistumise ajal kosmosega seotud suurandmete töötlemise, küberruumi ja seaduste üle.

Eesti oli EISC eesistujariik möödunud aastal ning see tõi Eestisse kaks rahvusvahelist üritust. Eestisse tulid kokku parlamendiliikmed, kosmoseeksperdid ning maailmaruumiga seotud ettevõtjad üle Euroopa, et arutada seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle. Eesistumise plenaaristungil võeti vastu otsus Euroopa kosmoseseaduste kaasaajastamiseks.

Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents (European Inteparliamentary Space Conference (EISC)) asutati 1999. aastal. Selle täisliikmeks võivad olla Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid, kes on loonud kosmose küsimustega tegelemiseks vastava parlamendiorgani. Hetkel on organisatsioonis 12 täisliiget ning üks assotsieerunud liige.

 

Allikas: Eesti Riigikogu