NordenBladet — Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Kliimamuutuste leevendamise võimalused süsiniku püüdmisel ja kasutamisel tööstuses“. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Eesti KHG heite vähendamiseks ja ressursitootlikkuse suurendamiseks on üheks võimaluseks põlevkivi sisendina tarbivates tööstusharudes süsiniku püüdmise tehnoloogiate (carbon capture) rakendamine. Sealjuures on kriitilise tähtsusega küsimus, mida kinni püütud CO2-ga teha – kas ladustada see geoloogiliselt sobilikes kohtades (nn carbon capture and storage – CCS tehnoloogia) või kasutada seda sisendina erinevates tööstuslikes protsessides või toodete tootmisel (nn carbon capture and utilization – CCU tehnoloogia).

Kuna hetkel puudub Eestis teadmine selle kohta, kas ja milliseid tehnoloogiaid on võimalik ja majanduslikult mõistlik CO2 püüdmisel ja puhastamisel kasutada, siis antud töö peamiseks eesmärgiks on selgitada välja CCU ja CCS tehnoloogiate rakendatavus Eesti heitemahukat põlevkivi kasutavas tööstussektoris. Teada on, et Eestis puuduvad sobivad geoloogilised formatsioonid CCSi rakendamiseks, seega keskendub uuring peamiselt CCU tehnoloogiate rakendatavuse analüüsile.

Uuringus on oodatud osalema interdistsiplinaarsed konsortsiumid, mis koosneksid vähemalt kahest erineva TA asutuse (avaliku, eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna) uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus.

Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks 24. septembrini 2018. Pakkumus esitatakse inglise keeles ETISe keskkonnas. Uuringu maksimaalne eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel RITA 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet suurendada kuni 1 000 000 euroni.

Uuringu läbiviimisest huvitatud konsortsiumil on võimalus kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Keskkonnaministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega. Vaata lähemat infot siit.

 

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT