NordenBladet — 30. aprillil lõppes personaalse uurimistoetuse (PUT) taotlusvoor 2019. aastal algavatele uurimisprojektidele. Eesti Teadusagentuurile esitati kokku 370 taotlust, neist 43 järeldoktori, 97 stardi- ja 230 rühmagrandi taotlust. Laekunud taotluste maht kokku on ligikaudu 45 miljonit eurot.

See, kui paljud esitatud granditaotlustest menetlusse võetakse, selgub mai lõpus pärast taotluste tehnilist kontrolli. Menetlusse võetavate taotluste arv võib jääda väiksemaks, kuna taotluste hulgas võib olla selliseid, mis ei vasta taotlemise tingimustele. Mai lõpus selgub samuti taotluste lõplik valdkondlik jaotus.

Rahastuse kogumaht 2019. aastal alustavatele projektidele on umbes 8,7 miljonit eurot.

Taotluste retsenseerimine toimub 2018. aasta oktoobrini ning esialgsed rahastamisettepanekud selguvad novembris. Lõplik rahastamisotsus tehakse pärast 2019. aasta riigieelarve kinnitamist.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Andres Koppeli sõnul oli eelmise aastaga võrreldes suurem taotluste koguarv (2017. a esitati 328 PUT taotlust) oodatav, kuivõrd sel aastal lõppevad esimesed institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) uurimisteemad. Sel põhjusel domineerivad arvuliselt ka rühmagrandi taotlused. „Konkurss grantidele saab olema jätkuvalt väga kõrge. Arvestades head majanduskasvu prognoosi, loodame, et 2019. aasta riigieelarves on võimalik lisaks teadusasutuste baasfinantseerimise märkimisväärsele kasvule leida raha ka uurimistoetuste rahastuse suurendamiseks, et oleks võimalik rahastada rohkem PUT väga tugevaid projekte,“ sõnas Koppel.

Personaalne uurimistoetus  on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus. Personaalsete uurimistoetuste taotluseid menetleb Eesti Teadusagentuur ning neid rahastatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

Lisainformatsioon:
Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja, siret.rutiku@etag.ee, tel: 731 7381

 

Allikas: Eesti TeadusinfosĂĽsteem
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT