NordenBladet — Eesti Maaülikooli nõukogu valis 25. mail esmakordselt Eestis esimesed tenuuriprofessorid, kes hakkavad 1. septembrist õppetoolide juhtidena viima ellu ülikooli akadeemiliste vastutusvaldkondade tegevusi. Tenuuri näol on tegemist karjäärimudeliga, kus perioodilise hindamise järel tagatakse professori tähtajatu ametikoht.

„Sel põhimõttel strateegiliste professorite valimine paneb aluse edaspidi järk-järgult rakenduvale akadeemilisele karjäärimudelile. Alustasime akadeemilise struktuuri korrastamist rahvusvahelise traditsiooni kohaselt kõige kõrgemalt astmelt – täisprofessorite valimisest,“ ütles Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen.

Valitud professorid on ühtlasi õppetooli juhid, kes kannavad vastutust valdkonna taseme ja arengu eest nii ülikoolis kui ka riiklikul tasandil. Järgmiste õppetoolide juhtide valimine toimub juunis.

Esimesed eelpoolnimetatud põhimõttel valitud professorid on:
Ülo Niinemets, taimekasvatuse ja taimebioloogia professor
Marika Mänd, taimetervise professor
Alar Astover, mullateaduse professor
Kalev Sepp, keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor
Simon Bell, maastikuarhitektuuri professor
Tiiu Kull,  elurikkuse ja loodusturismi professor
Kalle Olli, hüdrobioloogia ja kalanduse professor
Hardi Tullus, metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor
Timo Kikas, biomajandustehnoloogiate professor

Eesti Maaülikool on riigi ees vastutav põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria valdkondade õppe tagamise eest. Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse ning on taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.

 

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT