NordenBladet — Praktikale saab kandideerida Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil- või põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse. Praktika käigus saab üliõpilane tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaleb juhendaja toel kolleegiumi töös valmistades ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.  Lisaks saab proovida kätt kohtulahendite süstematiseerimisel ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamisel.

Praktika toimub kolmel perioodil, mille seast on võimalik juba kandideerimisel välja tuua oma eelistus. Praktikaperioodi algused on:

  • 7. november 2022
  • 9. jaanuar 2023
  • 20. veebruar 2023

Vaata lähemalt: www.riigikohus.ee/praktika 

Praktikaga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personalispetsialist Kristi Jakobsoo (telefon 730 9085).