NordenBladet — Haridus- ja Noorteamet on kuulutanud välja konkursi, et värvata keelevaldkonna nõustajad aastateks 2022-2025. Nõustamisteenus on mõeldud koolimeeskondadele haridusasutustes, kus õpivad eesti keelest erineva kodukeelega õppijad. 

Nõustaja tegevused:

Nõustab õpetajaid, koolimeeskondi ja juhtkondi eesti keelest erineva kodukeelega laste/õpilaste õpetamisel
On abiks haridusasutusele keelevaldkonna ja lõimingute väljakutsete sõnastamisel ning nõustamise eesmärgistamisel
Valmistab ette ja viib läbi koolimeeskonna liikmete individuaalnõustamise või koolimeeskonna rühmanõustamise
Annab asutusele arengut toetava tagasiside
Täidab nõustamisega seotud dokumentatsiooni
Peab kinni andmekaitse põhimõtetest
Nõustamine toimub haridusasutustes (lasteaiad, üldharidus- ja kutsekoolid) üle Eesti.

Pakume:

Nõustajat arendavaid ja toetavaid baaskoolitusi
Supervisiooni, et toetada nõustajat
Töötamist käsunduslepingu alusel

Ootame kandideerima:

Sul on vähemalt 5-aastane kogemus eesti keelest erineva kodukeelega lapse/õpilase õpetamisel;
Omad haridusalast/filoloogilist magistrikraadi või sellega võrdsustatud taset
Väga heal tasemel eesti keel (emakeel või keeletase C1)
led läbinud erinevaid keeleõppe koolitusi (nt LAK-õppe teemalisi, keelekümblus, muu emakeelse lapse õpetamine vm)
oled läbinud nõustamisteemalised koolitused
Kasuks tulevad varasem nõustamiskogemus, mentorluse, coachingu alased teadmised ja oskused
Tegutsed proaktiiviselt, võtad vastutuse, oled toetav ja lahenduste leidmisele suunatud

Küsimuste korral vastavad:

Anne Roos (Harno koolituskeskus) anne.roos@harno.ee,
Svetlana Tsarjova (HTM üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkond) Svetlana.Tsarjova@hm.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri (kuni 600 sõna), CV ja juhipoolne kooskõlastus saata hiljemalt 23. augustiks 2022. Dokumentide esitamine toimub konkursiveeb.edu.ee keskkonnas, valida “Haridusasutuste keelevaldkonna nõustajate konkurss”.