Reklaam:Tag "Eesti uudised"

Back to homepage

Eesti: Kavandatavad seadusemuudatused seovad teaduse tihedamalt innovatsiooniga

NordenBladet — Haridus- ja Teadusministeerium saatis juunis partneritele arvamuse avaldamiseks teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) muutmise väljatöötamiskavatsuse. Uuendamise käigus viiakse seadus vastavusse ühiskonnas toimuvate muutustega, senisest enam arvestatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi terviklikkust ja erasektori vajadusi. Haridus- ja

Read More

Eesti: Lõpetajad saavad tunnistusi vaadata ka digitaalselt

NordenBladet — Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad saavad lisaks traditsioonilisele pabertunnistusele ka e-lõputunnistuse, mida saab vaadata ja alla laadida portaalis www.edu.ee. Tõendiga saab nii õpingute jätkamisel kui tööle siirdumisel tõendada põhi- ja keskhariduse omandamist. Lõputunnistuse tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb: logida

Read More

Eesti on Euroopa kiireima innovatsiooniarenguga riikide seas

NordenBladet — Euroopa innovatsioonitaseme viimased võrdlusandmed näitavad, et Eesti püsib kolmandat aastat tugevate innovaatorriikide seas ning on viimase seitsme aastaga teinud suurima arenguhüppe. Euroopa innovatsiooni võrdlustabelis jagunevad riigid tulemuste põhjal nelja rühma: innovatsiooniliidrid ning tugevad, mõõdukad ja tagasihoidlikud innovaatorid. Innovatsiooniliidrina

Read More

Eesti: Haridus- ja Teadusministeeriumi uueks kantsleriks esitatakse Kristi Vinter-Nemvalts

NordenBladet — Minister Liina Kersna nimetab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kandidaadiks praeguse üldhariduse, keele ja noortepoliitika asekantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi. Kristi Vinter-Nemvaltsil on doktorikraad kasvatusteaduste alal Tallinna Ülikoolist. Ta on pühendanud haridusele kogu oma senise karjääri. Enne ministeeriumi asekantsleri ametikohale asumist

Read More

Eesti: Ulla Ilisson lahkub augustis Haridus- ja Noorteameti peadirektori kohalt

NordenBladet — Eelmise aasta augustis tööd alustanud Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson ei jätka asutuse teisel tegutsemisaastal ameti juhina. „Nelja asutuse – SA Innove, SA Archimedes, Eesti Noorsootöö Keskus ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus – baasil loodud Haridus- ja Noorteameti

Read More

Eesti: Haridusasutused saavad rõõmustada värskete ülikoolilõpetajate üle

NordenBladet — Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Narva Kolledži lõpetas üle 700 üliõpilase nii õpetajakoolituse, hariduse juhtimise, sotsiaalpedagoogika, noorsootöö, haridusinnovatsiooni, andragoogika, eripedagoogika, logopeedia, hariduskorralduse, haridustehnoloogia kui kasvatusteaduste õppekaval. Narva Kolledži lõpetas käesoleval aastal 71 õpetajakoolituse üliõpilast, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Read More

Eesti: Õpihuvi laagrite korraldamiseks laekus avaldusi 7,9 miljoni euro eest

NordenBladet — Eelmisel nädalal lõppenud õpihuvi laagrite toetuse taotlusvooru laekus 611 avaldust kokku 7,9 miljoni euro eest. Taotlused läbivad sisulise hindamisvooru ning kui selgub, et kvalifitseeruvaid ja sisukaid laagriplaane on rohkem, kui planeeritud kuue miljoni euro ulatuses, saavad ka need

Read More

Eesti ühines kesk- ja kõrghariduse kvalifikatsioonide tunnustamise üleilmse leppega

NordenBladet —Eesti kiitis heaks UNESCO konventsiooni, millega tagatakse meie kesk- ja kõrghariduse kvalifikatsioonide lihtsam tunnustamine senisest enamates riikides, eelkõige väljaspool Euroopat. Samamoodi on konventsiooniga liitunud teiste riikide kodanikel lihtsam oma kvalifikatsioonide tunnustamine Eestis.  Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna peaekspert Janne Pukk

Read More

Eesti: Algab teavituskampaania “Keskharidus avardab võimalusi!”

NordenBladet — Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras kutsuvad täiskasvanuid üles lõpetama poolelijäänud haridusteed. Ligi 95 000 Eestis elaval 20 kuni 64-aastasel täiskasvanul on alg- või põhiharidus. Madalama haridustasemega inimesed on aga tööturul haavatavamad. Kampaania on suunatud eelkõige neile ning

Read More

EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi taotlusvooru esitati 14 taotlust

NordenBladet — EMP/Norra Balti teaduskoostööprogrammi kõrghariduse viimasesse taotlusvooru esitati Eesti kõrgkoolide poolt 14 taotlust. Programmi viimase taotlusvooru tulemused selguvad juuni lõpuks. “Rõõm on näha, et hoolimata jätkuvast koroonaviiruse pandeemiast esitati varasemast enam taotlusi. Teemade ring on mitmekesine: merendus, filmindus, küberturvalisus,

Read More

Eesti: Esmaspäevast (31.maist) võib siseruumides korraldada grupiviisilisi koolitusi ja huvitegevust

NordenBladet — Valitsus kiitis heaks COVID-19 piiranguid järk-järgult leevendava korralduse, mis lubab alates esmaspäevast, 31. maist korraldada siseruumides grupiviisiliselt huvitegevust ja –haridust, noorsootööd, täiendkoolitust ja –õpet. Endiselt tuleb silmas pidada hajutamist ja kõiki teisi ohutusmeetmeid. Huvitegevus ja –haridus, noorsootöö, täiendkoolitus

Read More

Eesti: Õpihuvi laagrite toetusi saab taotleda 17. maist-11.juunini

NordenBladet — 17. mail saab hakata taotlema toetusi õpihuvi laagrite korraldamiseks. Laagrite eesmärk on õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine. „Õpihuvi laagrid on suurepärane võimalus pakkuda haridus- ja noortevaldkonna koostöös meie lastele

Read More

Eesti: Võõrkeeleõppe projektid ja võõrkeelealased teod on oodatud konkursile

NordenBladet — Kuni 31. maini on avatud konkurss, et selgitada välja aasta parimad võõrkeelealased teod ja võõrkeeleõppe projektid. Konkursi paremad saavad Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa keeleõppe tunnuskirja, silmapaistvatele laureaatidele antakse ka rahalised preemiad. Euroopa keeleõppe tunnuskiri on

Read More

Eesti Kirjandusmuuseumi direktoriks valiti Tõnis Lukas

NordenBladet — Teaduspoliitika komisjon valis täna uut juhti Eesti Kirjandusmuuseumile ning tegi haridus- ja teadusminister Liina Kersnale ettepaneku sõlmida tööleping Tõnis Lukasega. Direktori ametiaeg algab 1. juunil ja kestab viis aastat. Teaduspoliitika komisjon pidas Tõnis Lukase tegevusprogrammi väga sisukaks ning

Read More

Eesti: Huvikoolid võivad korraldada järgmisest nädalast siseruumides eksameid ja konsultatsioone

NordenBladet — Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks haridus- ja teadusminister Liina Kersna ettepaneku leevendada piiranguid huviharidusele ja lubada alates 24. maist korraldada siseruumides eksameid ja konsultatsioone. Olulisel määral puudutab muudatus muusikakoole, mis peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid. “Nii konsultatsioonide kui ka

Read More

Eesti: Ministrid Kersna ja Sutt tegid ühise visiidi Tartu Ülikooli

NordenBladet — Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kohtusid täna Tartu Ülikooli juhtide ja tippteadlastega, et arutada Eesti kõrghariduse pikka tulevikuplaani ning ülikoolide rolli suure lisandväärtusega majanduse arengu toetajana. Tartu Ülikooli Delta keskuses toimunud kohtumisel

Read More

Eesti: Hiiglase laua taga allkirjastati AHHAA teaduskeskuse asutajate uus koostöölepe

NordenBladet — Täna allkirjastati Teaduskeskuse AHHAA asutajate ühiste kavatsuste protokoll, millega kolm asutajat – Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linn ja Tartu  Ülikool – avaldavad oma tahet toetada teaduskeskuse tegevust aastatel 2021-2031. Dokumendile kirjutasid alla haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Tartu

Read More

Eesti: Aasta õpetaja konkursile esitati üle tuhande viiesaja kandidaadi

NordenBladet — Aasta õpetaja 2021 konkursile esitati kolmeteistkümnes kategoorias kokku üle 1500 kandidaadi. Kandidaatide rohkus annab tunnistust, et õpetajate, tugispetsialistide, õppejõudude ja teiste haridustöötajate panust märgatakse ning peetakse oluliseks esile tõsta. Ootuspäraselt laekus kõige enam ankeete kahest suuremast linnast –

Read More

Eesti: Minister Kersna ja Euroopa Komisjoni volinik Gabriel arutasid Erasmus+ programmi ja Euroopa teadusruumi tulevikku

NordenBladet — Täna kohtusid video teel haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning Euroopa Komisjoni innovatsiooni-, teadus-, kultuuri, haridus- ja noortevaldkonna volinik Mariya Gabriel, kes oma esimesel kohtumisel keskendusid Erasmus+ programmi ja Euroopa teadusruumi tulevikule. “Kuigi uus Erasmus+ programmiperiood loob väga

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service