NordenBladet — Võistluse „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi” tänavused võitjad on Rüüüürija OÜ ning Kiiks ja Knihv (OÜ Trilevik) teenindusettevõtte kategoorias, Aegaon OÜ tootmisettevõtte kategoorias, MTÜ Õuering vabaühenduste kategoorias ning MTÜ Hõimulõimed aasta uustulnuka kategoorias. Võitjaid tunnustatakse täna kell 18 Tallinna ettevõtluspäeva raames. 

Teenindusettevõtte kategoorias märgiti ära ka MaaRuum OÜ, Prassi Lambipood (Prass Valgus OÜ), ValiHeli.ee (OÜ Arratt), reisikorraldaja Rändtigu (Pakane OÜ) ja Wanawiisi Ehitus OÜ. Aasta uustulnuka kategoorias märgiti ära ka Vuht OÜ ja Kauem Kodus OÜ. Vabaühenduste kategoorias toodi võitja kõrval esile MTÜ Kõla Koolituskeskus ning tootmisettevõtte kategoorias Viljandi Õhumeister OÜ ning OÜ Mördiööbik. Haridus- ja kultuuriasutuse kategoorias võitjat välja ei kuulutud, kuid ära märgiti Helivus OÜ.

Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Žürii esimees, Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk: „Kahjuks on meie keelemaastik muutunud viimastel aastatel suures osas võõr- ja segakeelseks. Selle asemel, et nuriseda keeleruumi sobimatute nimede üle, soovime pigem esile tuua ja tunnustada neid, kes on oma ettevõttele leidnud eestikeelse nime, millel on oma lugu ja mis peegeldab nii ettevõtja tegevusala kui ka austust eesti keele ja kultuuri vastu. Tänavune nimesaak oli rikkalik tabavate, leidlike ja mitmetähenduslike nimede poolest ja seetõttu polnud žürii töö sugugi kerge.“

Laureaadid valis žürii, kuhu kuulusid esindajad Emakeele Seltsist, Eesti Keelenõukogust, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonist. Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: ilus eesti äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.

Võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus viiendat korda. Ettevõtmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Eelmise aasta võitjad olid OÜ Päevapoeg (tootmisettevõte), Nelijakk OÜ (teenindusettevõte), MTÜ Vaimupuu (vabaühendus),  Künnimees OÜ (haridus- ja kultuuriasutus) ja OÜ Viljahunt (aasta uustulnuk).

Lähem info: http://www.emakeeleselts.ee/

Emakeele Seltsi esimees Helle Metslang (helle.metslang@ut.ee, 522 5074)
Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk (ilmar.tomusk@keeleamet.ee)
Emakeele Seltsi teadussekretär Killu Mei (killu@eki.ee, 518 3764)