NordenBladet — Ligi 125 logistikapataljoni ajateenijat ja tegevväelast harjutavad sel nädalal Läänemaal kaitseväe taktikalise tagalateenindustoetuse tegevusi alates üksuste rühmitumisest kuni konkreetsete sõjaväelogistika operatsioonide elluviimiseni.

„Tänases ülemaailmselt keerulises olukorras on julgustav näha, et kaitseväe tegevus ja meie üksuste väljaõpe on jätkumas ning sealjuures on tunda ühtsustunnet ja moraali üleval hoidmist. Kuigi oleme hetkel erialakursuste esimeste õppuste alguses, näeme juba, et allüksused on võimelised neile määratud ülesandeid täitma ning nüüd on oluline üksuste tegevust kokku harjutada,“ ütles koos üksusega maastikul viibiv toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla.

Kiltsi lennuväljal peetavas väljaõppelaagris on pandud rõhku erialakursustel omandatud oskuste kokkuharjutamisele erinevate kompaniide vahel. Kaitseväe logistika- ja tagalateenindustoetuse elemendid seotakse maastikul ühtseks terviklikuks toetustegevuseks, mis võimaldab täita logistikapataljoni ülesandeid toetada kogu ülejäänud kaitseväe üksuseid neile määratud lahing- või muude ülesannete elluviimise juures tagades logistilise toetuse ja varustamise.

Lisaks logistikaoperatsioonidel vastasega ootamatusse kontakti sattumise drillidele kuuluvad harjutuste hulka veel kiiresti maastikule tankimis- ja varustuse jaotuspunktide püstitamine, varustus- ja väliremondipunktide loomine, väliladude rajamine ning praktilised tegevused nendes. Samuti tehnilise abi osutamine, tehnika evakueerimine maastikult, puksiiride ja laadurite käsitsemine, veokitega öövaatlusseadmete abil pimedas sõitmine ja palju muud. Seda kõike tehakse taktikalises korras, imiteeritud kontaktis vastasega, et kinnistada oskuseid tegutseda oma erialal ka otseses lahingolukorras.

Üheks osaks tagalatoetusest on ka langenutega tegelemine sõjaaja tingimustes ning viimase austuse avaldamine ja erakorraliste matuste protseduurid.

Logistikapataljon on toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ning kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.

 

Allikas: Eesti Kaitsevägi
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT