Tag "Kaitsevägi"

Back to homepage

Eesti: NATO 1. alalise miinitõrjegrupi juhtimise võttis üle Eesti mereväe ohvitser

NordenBladet — Täna toimus Miinisadama linnakus NATO 1. alalise miinitõrjegrupi (SNMCMG1) ülema vahetustseremoonia, kus kaptenleitnant Ott Laanemets võttis juhtimise üle Poola mereväelaselt kaptenleitnant Michal Dziugan’ilt. „Mul on suur au asuda juhtima NATO 1. alalist miinitõrjegruppi, mille ülesanneteks on hoida avatuna

Read More

Eesti: Aasta logistikaauhinna pälvis remondi- ja hoolduse mooduli arendaja Ahti Larin

NordenBladet — Mereväebaasis toimunud logistikaohvitseride kogu üldkoosolekul anti 2020. aasta logistikaauhind veebel Ahti Larinile MS DAX remondi ja hoolduse tarkvaramooduli arendamise ja kasutusele võtmise eest. Auhinnaga kaasneb ka 500-eurone preemia, millest 300 eurot on Soome logistikaohvitseride kogu panus. „Mul on

Read More

Eesti: Reservväelastest ja liitlastest koosnevad üksused harjutasid tõkete rajamist

NordenBladet — Kaitseväe keskpolügoonil algas täna 17. ja 27. pioneeripataljonide tehnikarühmade reservväelaste ning Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa pioneeride koostööharjutus, mille käigus valmivad tõkkesõlmed pannakse homme proovile. Harjutuse käigus segati 17. ja 27. pioneeripataljonide tehnikarühmad omavahel ning anti ette kaks lõiku, kuhu

Read More

Eesti: Kaitseväelased alustasid täna idapiiril tõkete rajamisega

NordenBladet — Lisaõppekogunemisel Okas 21 osalevad kaitseväelased koostöös Kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveüksustega alustasid täna piiritõkete rajamisega Kirde ja Kagu-Eestis. „Kohal on kaitseliitlased ja reservväelased, kes teavad mida nad teevad,“ ütles täna Narvas töödega tutvunud kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Read More

Eesti: Ilmus esimene raamat Eesti õhuväe ajaloost

NordenBladet — „Eesti õhuvägi – omas ja võõras mundris“ on Eesti militaarlennunduse ajaloo raamatusarja esimene osa, mis hõlmab sündmusi ajavahemikus 1918 kuni 1991 ehk Eesti õhuväe loomisest ja sellele järgnenud ajast kuni Eesti Vabariigi taasloomiseni. „See on lugu sellest, kuidas

Read More

Eesti: Kaitseväe akadeemia tähistas 98. aastapäeva

NordenBladet — Kaitseväe akadeemia tähistas täna Tartus oma 98. aastapäeva, millest võtsid osa kõik akadeemia töötajad ja õppurid. „Esimesed kuud kaitseväe akadeemias on olnud väga huvitavad,“ ütles kaitseväe akadeemia ülem kolonel Vahur Karus. „Mulle teeb head meelt see, et institutsioonina

Read More

Eesti: Balti riikide merevägede ülemad kohtusid Saaremaal

NordenBladet — Täna lõppes kolme Balti riigi mereväe ülemate korraline töökohtumine (BNC ehk Baltic Naval Committee) Kuressaares, mille käigus arutati ühise koostöö hetkeseisu ja edasisi plaane. Kohtumise eesmärk oli anda merevägede ülematele ülevaade käimasolevatest projektidest ning tulevikuplaanidest. Samuti keskenduti spetsiifilisemalt

Read More

Eesti: Esimesed ajateenijad õpivad liikurhaubitsaid taltsutama

NordenBladet — Liikursuurtükipataljoni esimesed sõdurid alustasid liikursuurtüki K9 meeskonna erialade õppimist. K9 baaskursus kestab kokku kaksteist nädalat ning kulmineerub novembris toimuva taktika- ja laskeharjutusega Thunderstruck (Äikeselöök). „Väljaõpe ülesehitusel oleme pannud rõhku sellele, et vajadusel saaksid meeskonnaliikmed teineteist asendada ning masin

Read More

Eesti: Soomusväelased vahetasid liitlastega kogemusi

NordenBladet — Eile lõppes 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus kahepäevane soomusseminar, mille käigus arutasid seitsme riigi esindajad soomusvägede tulevaseid väljakutseid ja nendega toime tulekut. Tänavuse seminari peateemaks oli C3 ehk command, control and communications (juhtimine ja side). „Eesti initsiatiivil toimuva seminari

Read More

Eesti: Suurõppuseks Siil 2022 valmistuv 2. jalaväebrigaad tähistas seitsmendat aastapäeva

NordenBladet — Järgmisel kevadel toimuval kaitseväe suurõppusel Siil 2022 põhiliseks hinnatavaks üksuseks olev 2. jalaväebrigaad tähistas täna piduliku rivistusega Taara linnakus väeüksuse seitsmendat aastapäeva. „2. jalaväebrigaad on seitsme aasta jooksul välja õpetanud üle 5000 reservväelase,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant

Read More

Eesti: Kaitsevägi toetab Leedut piiri üle kontrolli hoidmisel

NordenBladet — 30. juulil saatis kaitsevägi Leetu erinevatest üksustest mehitamata lennuvahendite meeskonnad, et toetada Leedut riigivastase hübriidrünnaku tõrjumisel ning võitluses Valgevene kaudu toimuva ebaseadusliku rändega. Meeskonnad panustavad oma vastutusalal olukorrateadlikkuse hoidmisega. „Meie meeskonnad katavad vaatlusega alad, kus Leedu piirivalve on

Read More

Eesti: Küberväejuhatus tähistas oma kolmandat aastapäeva

NordenBladet — Küberväejuhatus tähistas sel nädalal oma loomise kolmandat aastapäeva väejuhatuse reservväelaste võõrustamisega ja piduliku rivistusega Filtri tee linnakus Tallinnas. Küberväejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk ütles, et tänavu on põlvkondade vahetamise aasta, sest nii väejuhatus ise kui mitu selle struktuuriüksust

Read More

Balti riikide õhuruumis algas NATO õhuväe õppus Ramstein Alloy

NordenBladet — Täna algas Eesti, Läti ja Leedu õhuruumis kahepäevane NATO ja partnerriikide õhuväe õppus Ramstein Alloy, mille peamine eesmärk on harjutada Baltikumi õhuruumi turvamist. Sel korral on õppuse kandev roll Eesti õhuväel ja Ämari lennubaasil ning õppusega tähistatakse ka

Read More

Eesti: Sõjaväelogistikud ja mereväe tuukrid puhastasid Klooga järve ohtlikest metallkonstruktsioonidest

NordenBladet — Täna eemaldasid mereväe tuukrid ja kaitseväe logistikud Lääne-Harju vallas asuva Klooga järve ujumiskohast eritehnikat kasutades ohtlikud metallkonstruktsioonid, mis jäid sinna Nõukogude armee lahkumisel. Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe sõnas, et tegemist on hea näitega tsiviil-militaarkoostööst.

Read More

Eesti: Lõppes õppus Swift Response

NordenBladet — Täna lõppes Eestis pea kaks nädalat kestnud Ameerika Ühendriikide juhitud õppus Swift Response ning enamus õppusel osalenud liitlassõdureid suunduvad tagasi oma kodubaasi Põhja-Carolinas. Mõned üksused koos varustusega jäävad osalema kaitseväe õppusel Kevadtorm. Swift Response, mille keskmeks oli USA

Read More

Eesti: Ajateenistusest väljalangevus on viimaste aastate madalaimal tasemel

NordenBladet — Neljapäeval, 8. aprillil esitleti Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös värskelt ilmunud ajateenijate kompleksuuringu aastaraportit, mis kajastab 2020. aastal reservi arvatud ajateenijate hoiakuid, arvamusi ja tagasisidet ajateenistusele. Uuringu tulemustest selgub, et ajateenistusega rahulolu on aasta-aastalt kasvanud

Read More

Eesti: 2. jalaväebrigaadi suurtükiväelased harjutasid Lõuna-Eestis lahingutegevust

NordenBladet — 2. jalaväebrigaadi kuuluva 25. suurtükiväepataljoni kaitseväelased harjutasid sel nädalal toimunud õppusel Turmtuli lahingülesannete täitmist Põlvamaal. Õppuse peamine eesmärk oli kontrollida ja läbi harjutada tegevusi lahinguvalmiduse saavutamisel. Kui seni on pataljoni väljaõpe toimunud peamiselt kaitseväe keskpolügoonil ja mujal Lääne-Virumaal,

Read More

Eesti: Kaitseväe meditsiiniüksused harjutasid koostööd

NordenBladet — Möödunud nädalal toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse poolt korraldatav iga-aastane Kevadtormi-eelne meditsiiniüksuste koostööharjutus Varblaserünnak. „Varblaserünnak on kujunenud juba traditsiooniliseks meditsiiniüksuste harjutuseks, millega kevadistele suurõppustele vastu minna. See on osalistele hea võimalus ammutada ja vahetada kogemusi teiste

Read More

Eesti: Mereväekoolis algas mereväelase baaskursus

NordenBladet — Täna, 22. märtsil alustasid 32 ajateenijat mereväekoolis õpinguid neljanädalasel mereväelase baaskursusel, kus osalejaid valmistatakse ette edasiseks teenistuseks mereväe laevadel. „Tere tulemast mereväkke! Oma ajateenija ja tulevase reservväelase teel on käesoleva aasta jaanuaris ajateenistust alustanud jõudnud teise väljaõppe kursuseni

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service