Tag "teadus"

Back to homepage

Eesti: Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi otsuse 12 arendusgrandi rahastamiseks 2021. ja 2022. aastaks

NordenBladet — Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas 17. juunil toimunud koosolekul anda 2021. ja 2022. aastal välja kokku 12 arendusgranti (kaheksa sellel ja neli järgmisel aastal) kogumahus 1 194 750 eurot. Arendusgrandi eeltaotlusi esitati 76. Taotlusvoorus pääses edasi 52 taotlust kümnest

Read More

Eesti: Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa projektikonkurss „Töötuskindlustushüvitise saajate müksamine tööle“

NordenBladet — Projektikonkursi eesmärk on töötada välja müksud, mis julgustaksid tööturule naasma inimesi, kellele on määratud töötuskindlustushüvitis 360 päevaks. Projekti käigus uuritakse, mis takistab 360 päevaks määratud töötuskindlustushüvitise saajatel enne hüvitise perioodi lõppu tööle naasmist, töötatakse välja võimalikud müksud, mis

Read More

2021. aasta Eesti folkloristika preemia sai Asta Õim

NordenBladet — Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Sel aastal esitati preemiale kaks kandidaati: folklorist Mari Sarv

Read More

Eesti: Maaülikoolis valmis võõrnälkjate tõrjumise plaan

NordenBladet — Keskkonnaameti tellimusel valmis Eesti Maaülikoolis võõrnälkjaliikide ohjamiskava eelnõu, mille väljatöötamise käigus arendati integreeritud taimekaitsestrateegiaid ja antakse soovitused hispaania teeteo, mustpeanälkja jt uute liikide tõrje korraldamiseks.  Vähemalt viimased 15 aastat kontrollimatult levinud hispaania teetigu Arion vulgaris on suuremate linnade

Read More

Eesti: Tartu Ülikooli teadlaste geenitestiga saab tulevikus diagnoosida kõrgushaigust

NordenBladet — Tartu Ülikooli noortest teadlastest koosnev uurimismeeskond Altigene ja TÜ Eesti geenivaramu töötavad välja geenitesti, mis hoiataks mägironijaid kõrgushaiguse eelsoodumuse eest. Nime Altigene taga peitub rühm noori Tartu Ülikooli teadlasi, kes usuvad, et geenitesti abil on võimalik diagnoosida kõrgushaigust

Read More

Eesti Maaülikool ühines rahvusvahelise algatusega “#UnitedForBiodiversity”

NordenBladet — Inimese järjest aktiivsem ja domineerivam tegutsemine on jätnud pöördumatu jälje meie planeedile Maa. Mõju on olnud nii tugev, et teadlaste arvates oleme jõudnud uude ajastusse – antropotseeni, mille üks tähelepanuväärseimaid tunnuseid on liikide massiline väljasuremine. Teadlaste hinnangul tuleb

Read More

Eesti: Kutse haridusteaduste konverentsile “Kirjaoskuste kirevus” (13.05)

NordenBladet — 13. mail kell toimuval veebikonverentsil selguvad haridusteaduslike riikliku konkursi parimad ning arutletakse, mida tähendab kirjaoskus tänapäeva maailmas ja hariduselus 2021. aasta konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ning ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskus. Konverentsi

Read More

Eesti: Uurimistoetuste tänavuse taotlusvooru maht suureneb erakorraliselt 4 miljoni euro võrra

NordenBladet — Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Eesti Teadusagentuurile ühekordselt täiendavalt 4 miljonit eurot tegevustoetust, et tasakaalustada kõikumisi grandisüsteemis ja tõsta 2021. aasta uurimistoetuste voorus uuteks grantideks ette nähtud vahendid aastate keskmisele tasemele. Ühekordse rahasüsti toel kasvab 2021. aasta taotlusvoorus uuteks

Read More

Eesti: TalTechi teadlased loovad õhku ja pindasid puhastavaid pinnakatteid

NordenBladet — Tallinna Tehnikaülikoolis on lõpule jõudmas uurimistöö, milles uuritakse titaaniumdioksiidi (TiO₂) kui kõige perspektiivikamat fotokatalüütilist pinnakattematerjali ning selle rakendamisvõimalusi igapäevastes olmetegemistes. Pindade desinfitseerimine ja õhu puhastamine eluruumides esinevatest saasteainetest on TalTechi doktorandi ja töö ühe autori, Jekaterina Sydorenko, sõnul

Read More

Eesti: Veebirakendus õpetab tundma Eesti eriilmelisi metsi

NordenBladet — Eesti Maaülikoolis sai valmis digitaalne õppematerjal Eesti metsakasvukohatüüpide kohta, kust saab metsatarkusi ammutada igaüks. Rakenduse aadress on kasvukohatyybid.emu.ee ja see on kasutatv nii arvutites kui nutiseadmetes. Kasvukohatüüp ütleb metsa hästi tundvale inimesele väga palju, kinnitas rakenduse üks autoreid, maaülikooli metsakasvatuse ja

Read More

Eesti: Järjekordne OECD teaduskonverentside korraldamise ja teadlasmobiilsuse grantide taotlemise voor avatud

NordenBladet — OECD bioloogiliste ressursside alase teaduskoostöö programmi grantide taotluste vastuvõtmine 2022. aastal korraldatavate konverentside ja 6-26 nädalat kestvate uurimistööga seotud välislähetuste  toetuseks on avatud kuni 10. septembrini 2021. Mõlema granditüübi maksimumsumma on 25 000 eurot. Toetatakse teaduslähetusi OECD teaduskoostööprogrammis osalevate riikide teadusasutustes ja ettevõtetes. Lisas

Read More

Eesti: Tartu Ülikooli teadlased tegid kindlaks, et meditsiinilisi ühekorramaske võib pärast kuumtöötlust uuesti kasutada

NordenBladet — Tartu Ülikooli teadlased tegid kindlaks, et meditsiinilisi ühekorramaske võib pärast kuumtöötlust uuesti kasutada. Koroonakriisis on üks suuremaid keskkonnajalajälje tekitajaid ühekorramaskid. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitas, et tegelikult kannatavad ka need maskid korduvat kuumtöötlust, enne kui nende kaitsevõime märkimisväärselt

Read More

Eesti: CO2 püüdmine Eesti põlevkivitööstuses on teostatav, aga kulukas

NordenBladet — Valminud on Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringu „Kliimamuutuste leevendamine CCS ja CCU tehnoloogiate abil“ lõpparuanne. Uuringu eesmärk oli hinnata erinevate CO2 püüdmistehnoloogiate sobivust põlevkivitööstusele. Ka analüüsiti sobivaimate lahenduste keskkonnamõju ning Eesti tööstussektori tehnoloogilist ja majanduslikku võimekust püütud CO2 kasutada.

Read More

Eesti: Ülikooli teadlased asuvad lahendama Tartu linna mikroobide elurikkuse saladusi

NordenBladet — Inimesed on mikroobidega koos elanud juba miljoneid aastaid. Mikroobide elurikkuse saladuste jälile oleme aga hakanud jõudma alles viimastel aastatel, kuna neid palja silmaga nähtamatuid liike saab looduses edukalt määrata vaid hiljuti arendatud molekulaarsete meetodite abil. Mikroorganismidel on oluline

Read More

Eesti: Farmaatsiateadlased loovad uusi teaduspõhiseid toidulisandeid

NordenBladet — Tartu Ülikooli farmaatsiateadlased töötavad välja nelja uut teaduspõhist toidulisandit, millest üks aitab leevendada stressi, teine soodustab und, kolmas võitleb viiruslike külmetushaigustega ja neljas aitab neid ennetada. Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal tõdes, et toidulisandite kohta

Read More

Eesti: Uuenduslik satelliitkaugseire meetod viib metsa ökosüsteemi täpsemate mudelite poole

NordenBladet — Selleks, et hinnata metsa ökosüsteemi arengut, on vaja järjepidevalt metsa aluskihti jälgida. Praegu aga sellised andmed valdavalt puuduvad. Aasta alguses avaldas Tartu observatooriumi maastike kaugseire kaasprofessor Jan Pisek koos kolleegidega teadusajakirjas Biogeosciences uuringu, kus kombineeriti edukalt metsa alustaimestiku

Read More

Eesti: Lõppes projekt CICERONE, mille käigus loodi ringmajandusalase koostöö platvorm

NordenBladet — Üleeuroopalise projekti tulemusena valmis platvorm, mis võimaldab ringmajandusprogrammide omanikel teha koostööd ja luua uusi programme, et toetada Euroopa üleminekut ringmajandusele. Projekti Eesti-poolne partner oli Eesti Teadusagentuur. Horisont 2020 CICERONE (Circular Economy Platform for European Priorities Strategic Agenda) koondas

Read More

Eesti: Euroopa Liidu partnerlustes osalemine on hea võimalus nii riigile kui ka teadus-arendusasutustele

NordenBladet — Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringu lõpparuanne näitab, et osalus Euroopa Liidu raamprogrammide partnerlustes on toetanud Eesti teadmispõhist arengut, tihendanud rahvusvahelist koostööd ja aidanud kaasa Euroopa Liidu ühiste eesmärkide täitmisele. Partnerlused on algatused, kus Euroopa Liit koos era- ja avaliku

Read More

Eesti: Uurimistoetuste taotlusvoorus esitati 340 taotlust

NordenBladet — 31. märtsil lõppes Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor. 2022. aastal algavatele uurimisprojektidele esitati kokku 340 taotlust, neist 30 järeldoktori-,  73 stardi- ja  237 rühmagrandile. Aprillis toimub taotluste tehniline kontroll ja kuu lõpus otsustab hindamisnõukogu, millised taotlused võetakse menetlusse.

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service