NordenBladet — Stenbocki majas kogunenud e-Eesti nõukogu kiitis 14. jaanuaril heaks infoühiskonna arengukava 2030 koostamise plaani, kinnitas järgmise Tallinnas toimuva digitaalse tippkohtumise põhiteemaks e-tervise arengu ning tutvus vastutustundliku andmekasutuse põhimõtete väljatöötamisega valitsusasutustele.

„Alanud aastal koordineerib Eesti koostööd kaheksa Balti- ja Põhjamaa vahel ning tervishoid, ka digitaalsest vaatenurgast, on üks meie prioriteetidest. Loodan, et arutelu üheks viljakamaks osaks saab olema ka 5.–6. oktoobril toimuv Tallinn Digital Summit,” ütles peaminister Jüri Ratas. Tervishoid on üks valdkondi, kus andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus nende halduse, vahetuse ja analüüsi käigus on eriti oluline, ning Eesti võiks olla siin rajaleidja rollis nii Euroopa Liidu tasandil kui ka koostöös muu maailmaga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas e-Eesti nõukogu liikmetele infoühiskonna arengukava 2030 koostamise plaani. Uue arengukava peamised suunad on digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning olemasolevate projektide kaasajastamine, küberturvalisus ja paremad sideühendused.

„On väga oluline, et infoühiskonna arengukava oleks praktiline ja pragmaatiline ilma, et see meid järgneva kümne aasta jooksul liialt palju piiraks,“ kommenteeris väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. „Lisaks arusaadavale põhisuunale peame pakkuma paindlikkust parimate lahenduste leidmiseks – neist mitmeid pole täna veel olemaski. Me peame arengukavas adresseerima teadaolevaid ning juba hetkel valu tekitavaid probleeme, näiteks hajusasustuse internetiühendused ning e-riigi tehniline jätkusuutlikkus, ja aitama kaasa sellise keskkonna loomisele, kus nii kodanikud, ettevõtted kui meie välispartnerid saaksid võimalikult palju abi infotehnoloogiliste lahenduste arukast kasutamisest,“ lisas minister.

Ministeerium esitab uue infoühiskonna arengukava koostamise kavatsuse lähitulevikus kooskõlastamisele ja eesmärk on saada arengukava heakskiidetud 2020. aasta lõpuks.

Lisaks sai e-Eesti nõukogu ülevaate justiitsministeeriumi eestvedamisel koostavatest vastutustundliku isikuandmete kasutuse põhimõtetest. Selle töö eesmärk on anda valitsusasutustele suuniseid, kuidas arendada avalikke teenuseid nii, et nad oleksid mugavad, proaktiivsed ja läbipaistvad, samas aga säiliks andmete konfidentsiaalsus ning kasvaks inimeste usaldus e-riigi vastu. Pärast laiemat arutelu huvigruppidega esitatakse põhimõtted valitsusele heaks kiitmiseks.

E-Eesti nõukogu juhib Eesti infoühiskonna ja e-riigi arengut, asutab vajadusel ekspertkomisjone ja töörühmi ning tellib analüüse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) poliitika valdkonnas. Nõukogu esimees on peaminister Jüri Ratas, lisaks kuuluvad nõukogusse teised infoühiskonna arenguga seotud ministrid, eksperdid ja IKT-sektori esindajad. Nõukogu tööd korraldab riigikantselei strateegiabüroo.

 

Allikas: Eesti Riigikogu