NordenBladet – Maa-amet avaldas oma 30. tegevusaasta künnisel uued ortofotod, mis katavad üle poole Eestimaast, hõlmates suuremad asulad ja lõunapoolse osa. Fotod valmisid mullustel kaardistuslendudel kogutud materjali põhjal ja neid saab vaadata Maa-ameti geoportaalis.

„Tänu aastatega täiustunud tehnikale ja kogemustele on ortofotode kvaliteet pidevalt tõusnud,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Ka ortofotode kasutusvaldkond üha laieneb, neid ei kasutata ainult kaardistamise alusmaterjalina, vaid ka põllumajandustoetuste kontrollimisel, juriidilise tõendusmaterjalina ja planeeringute alusena, aga ka ettevõtlustegevuse kavandamisel ja mujalgi.“

Piltide lahutusvõime jääb vahemikku 10–25 sentimeetrit, see on suurem tiheasustusaladel ja väiksem hajaasustuses. Sellise lahutusvõimega on ortofotolt eristatavad lisaks hoonetele ja teedele veel väiksemad rajad, aiad, okas- ja lehtpuud jm.

Tutvu ortofotodega Maa-ameti kaardirakenduses või WMS-teenuses. Need on saadaval ka avaandmetena.

Ortofoto on töödeldud aerofoto, mis kajastab olukorda looduses pildistaja ülelennu hetkel. Ortofotode aluseks olevad aeropildid ja kõrgusandmed on kogutud spetsiaalsete kaardistuslendude käigus, mida tehakse igal aastal poole Eestimaa kaupa – kordamööda riigi põhja- ja lõunapoolne osa.

Suuremate asulate ortofotosid uuendatakse igal aastal. Kaardistuslennud toimuvad ilusa ilmaga kevadel ja varasuvel, mil maa on vabanenud lumikattest ja taimestikuga veel katmata.

Mis on WMS teenused?
Maa-ameti WMS-teenused on OGC WMS standardil põhinevad kaarditeenused, mis võimaldavad maa-ameti aluskaartide ja andmete kasutamist erinevate GIS-tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega). Teenuse kasutajatena näete eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes töötavad ruumiandmetega ning vajavad lisaandmetena maa-ameti poolt pakutavaid temaatilisi andmeid või aluskaarte. Kui on soov lihtsalt vaadata aluskaarte või muud maa-ameti ja meie koostööpartnerite toodetavat informatsiooni, siis on lihtsam kasutada maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi.

Avafoto: Eesti (Maa-amet)