NordenBladet – Taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” saab toetust 10 projekti ĂĽle Eesti. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 1 985 582 euroga.

Toetuse andmise eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, soodustada töötamist ja parandada iseseisvat toimetulekut. Projektide raames osutatakse erinevaid sotsiaalteenuseid. Näiteks mitmed omavalitsused hakkavad rohkem pakkuma erivajadusega täiskasvanu päevahoiuteenust ja tugiisikuteenust. Uudsete teenustena arendatakse integreeritud hoolekandeteenuseid ja nõustamisi ning tugigruppe hoolduskoormusega inimestele.

Toetust saanud projektide nimekirja leiab siit: https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/10/hoolekanneIII__voor_okt2019_2.pdf

Määruse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” kolmas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor oli avatud 29. aprillist kuni 29. augustini 2019. Innovesse esitati 15 taotlust, milles sooviti toetust 3 278 927,56 eurot. Taotlusvooru viis läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga.