NordenBladet — Margus Kolga, Eesti uus suursaadik Rootsis,  andis neljapäeval üle volikirja Rootsi kuningas Carl XVI Gustafvile. Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses kinnitasid Rootsi kuningas ja suursaadik kahe riigi häid suhteid ning arutlesid kokkupuutepunktide üle ajaloos.

Suursaadik tänas Rootsi riiki Rootsi-Eesti koostööfondi algatuse eest ja tunnustas Rootsi välisteenistuse toetust Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu kampaaniale. Enne Rootsi siirdumist alates 2016. aastast juhtis Kolga edukalt Eesti kampaaniat ÜRO Julgeolekunõukogu liikme kohale. Vesteldi ka Tartu Ülikoolist ning ülikooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi olulisusest Eesti haridusmaastiku kujunemisel.

“Rootsi on Eesti jaoks tähtis partner nii Põhja-Euroopas, Euroopa Liidus kui ka laiemalt. Meie ühised huvid julgeolekupoliitikas, meie head ja tugevad majandussuhted ning üha kasvav kultuurivahetus loob positiivse fooni edasistele sammudele ja uuteks ühistegevusteks,” ütles suursaadik Kolga.

___________________
Margus Kolga (sündinud 2. mail 1966) on Eesti riigiametnik ja diplomaat, alates 2019. aastast Eesti suursaadik Rootsis.

1999. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Ta töötas seejärel kaitseministeeriumi asekantslerina.

2002 otsustati talle anda Valgetähe IV klassi teenetemärk, tunnustades tema tööd riigiametnikuna.

2003. aasta juulis mõisteti ta süüdi ametiseisundi kuritarvitamises, riigisaladuse avalikustamises ja dokumendi võltsimises ning teda karistati 48 600 krooniga. Kuritegude ilmsikstulekul lahkus ta kaitseministeeriumi asekantsleri ametikohalt. Seejärel töötas ta Balti Kaitsekolledžis konsultandi ja projektijuhina. 2009. aastal oli ta välisministeeriumi julgeolekupoliitika osakonna juhataja.

2010. aastal määras Vabariigi president ta Eesti alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures.

2015. aastal kandideeris Kolga taas kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleriks.

Suursaadik Margus Kolga on välisministeeriumis 2007. aastast, kui asus tööle poliitikaosakonna peadirektorina. Alates 2010. aastast oli ta suursaadik Eesti alalises esinduses ÜRO juures New Yorgis ning 2015 liikus ta poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide büroo nõunikuks. Margus Kolga räägib inglise, soome, vene ja saksa keelt.