NordenBladet — Eesti noortevaldkonna prioriteedid eesistumise ajal on nutikas noorsootöö, noorte ja noortevaldkonna tulevik ning noorte vabatahtlik tegevus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi tutvustas täna Maltal noortevaldkonna peadirektorite kohtumisel Eesti eesistumise noortevaldkonna prioriteete, millest olulisemad on nutikas noorsootöö, noorte vabatahtliku tegevuse toetamine ning valdkonna tuleviku põhimõtetes kokku leppimine.

„Eesistumine annab meile ning Eesti noortele enneolematu võimaluse mõjutada, milliseid võimalusi Euroopaüleselt noortele luuakse ning kuidas kokkuvõttes areneb Euroopa Liit,“ ütles Reelika Ojakivi.

Eesti riik on seisukohal, et noorsootöö peab muutuma nutikamaks. Nutika noorsootöö eesmärk on pakkuda töös noortega välja infotehnoloogilisi lahendeid, mis vastaksid noorte vajadustele.

„Peame looma noortele ja nendega tegelevatele inimestele digitaalsed lahendused, mis aitaksid jõuda noorteni, kelleni täna veel hästi ei jõuta. Samuti peame panema digi enda kasuks tööle, et toetada noorte aktiivset osalemist otsuste tegemises ja kogukonnategevustes, rääkimata valmidusest asuda tööturule,“ ütles Ojakivi.

Samuti plaanib Eesti olla aktiivne uues Euroopa solidaarsuskorpuse algatuses, mille abil luuakse noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, samuti Euroopa kogukondadele suunatud projektides kaasalöömiseks.

Reelika Ojakivi tõi esile ka selle, et kuna Euroopa Liidu noortestrateegia kehtib 2018. aasta lõpuni, siis Eesti jätkab oma eesistumise ajal kindlasti uue strateegia koostamise ettevalmistuste ja aruteludega, millega Malta eesistumise ajal algust tegi.

„Toetame noortepoliitika arengukäsitlust, mis seab keskmesse noored, tõstab esile noorsootöö võtmerolli ning määratleb pikaajalises vaates väärtustele tuginevad prioriteedid, tähtsustades eriti kohaliku tasandi noorsootööd,“ sõnas Ojakivi.

 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT