OHMYGOSSIP — Helsingis kirjutati alla Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskuse asutamisleppele. Keskuse asutajad on lisaks Soomele veel Rootsi, Suurbritannia, Läti, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Kohal olid ka Euroopa Liidu välisasjade ja NATO esindajad, edastas riigikantselei.

Keskus pakub strateegilisel tasemel dialoogi, uuringuid, koolitust, konsultatsioone ja harjutusvõimalusi, mis aitavad hübriidohtudele vastu seista. Keskuse eesmärk on suurendada teadlikkust hübriidohtude ja ühiskonna haavatavuse osas. Eesmärk on ka aidata kaasa ühiskonna sidususe suurendamisele.

Keskus asub Helsingis ja kujutab endast osalevate maade spetsialistide võrgustikku. Keskust juhib liikmesmaade esindajatest moodustatud nõukogu. Esimene koosolek toimub Helsingis 12. aprillil ning seal valitakse keskuse juht.

Kompetentsikeskuse eelarve on esialgu 1,5 miljonit eurot aastas. Sellest pool on kavas katta liikmemaksudest ja teise poole katab asukohamaa Soome. Soome vastutab ka kompetentsikeskuse ruumide ja infovahetuse ning osaliselt tööjõukulude eest.

Allikas: Eestinen.fi
Loe kõiki OHMYGOSSIP´i uudiseid SIIT