NordenBladet – Eesti vanematest 84% annab taskuraha ning valdavalt on lastel ĂĽhes kuus kulutada keskmiselt kuni 20 eurot, näitab SEB korraldatud uuring.

Kui valdav enamus vanematest annab lastele taskuraha, siis lastest 3% töötavad ja teenivad oma kulutuste jaoks raha ise. 12% vanematest ei anna üldse taskuraha, näitab uuring.

Keskmiselt kuni 20 eurot kuus annab kooliealisele lapsele taskuraha 47% vanematest, vahemikus 21-40 eurot 31% ning 41-80 eurot annab kulutamiseks 18%. Ăśle 80 euro taskuraha kuus annab 6% vanematest.

„Summad suurenevad laste vanusega, sest üle 40 euro kuus saab ligi kolmandik 15-17-aastastest, samas kui algklassiõpilaste puhul on see näitaja 10%,“ ütles SEB eraklientide segmendi müügijuht Victoria Saard.

„Esimestel kooliaastatel käivad taskurahaga kaasas esimesed sammud rahatarkuse teel. Uuringu kohaselt räägib 45% vanematest lastega rahaasjade korraldamisest regulaarselt, kusjuures emad teevad seda rohkem kui isad, vastavalt 53% ja 38% küsitletutest,“ lisas Saard.

Balti riikide võrdluses on tulemused sarnased, Leedus annab taskuraha samuti 84% vanematest ning Lätis veidi enam 86%. Lätis on valdav summa ühes kuus ka keskmiselt kuni 20 eurot (48%), vahemikus 21-40 eurot annab 30% ning üle 40 euro taskuraha annab 17% vanematest. Leedus jaotuvad taskuraha summad võrdsemalt – kuni 20 eurot annab tarkusraha 39% vanematest, vahemikus 21-40 eurot 31% ning üle 40 euro annab kulutamiseks 30%.

Ligi kolmveerandil koolilastest on pangakaart

Taskuraha kannavad Eesti vanemad tavaliselt pangakaardile (57%) ning sularaha annab 43%, seda viimast teevad rohkem kuni 30-aastased vanemad (63%).

Pangakaarti kasutab ligi kolmveerand koolilastest, kellest 61% sai selle vanuses 7–10 aastat ning vaid 6% jõudis pangakaart rahakotti 15–17-aastaselt.

Pangakonto ja -kaardi puudumist põhjendab 39% vanematest sellega, et nende arvates on lapsed selleks liiga noored või neil on lihtsam lastele sularaha anda. Laste vähese finantskirjaoskuse, selleks et iseseisvalt pangakaarti kasutada, toob põhjuseks ligi viiendik (19%).

Uuring toimus augustis 2022. aastal. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Eestis 1000 lapsevanemat, kelle lapsed on vanuses 7-17 aastat.

Avafoto: Pexels