NordenBladet – Eesti advokatuur leidis, et Isamaa eestvedamisel kavandatud lapsetoetuste ja lasterikka pere toetuse muudatused ei taga laste võrdset kohtlemist, sest käärid toetussummade vahel on ebamõistlikult suured.

Koalitsioonileppes kokku lepitud eelnõuga lapsetoetuste ja lasterikka pere toetuse muutmiseks suureneb oluliselt ja põhjendamatult lõhe ühe ja kahe lapsega peredele ning kolme ja rohkem lapsega peredele makstavate hüvitiste vahel, nentis advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esimees Katrin Orav kirjas sotsiaalministeeriumile.

“Leiame, et eelnõuga kavandatud muudatused peretoetuste suuruses ei taga laste võrdselt kohtlemist,” märkis advokatuuri esindaja. “Kui ühe ja kahe lapsega pere hakkab saama riigilt lapsega seotud kulutuste hüvitamiseks 80 eurot kuus lapse kohta, siis näiteks kolme lapsega pere hakkab riigilt saama ligikaudu 287 eurot ((600+80+80+100)/3) lapse kohta temaga seotud kulutuste hüvitamiseks. Osundatud juhul on vahe rohkem kui 200 eurot,” kirjutas ta.

Advokatuur nendib, et eelnõust ei tule välja, et enne eelnõu koostamist oleks välja selgitatud, kas ja millises ulatuses on ühe lapse hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulud kolme ja rohkema lapsega peredes lapse kohta suuremad kui ühe ja kahe lapsega peredes. “Võimalik suurema eluaseme või transpordivahendi hankimise ja ülalpidamise vajadus ei põhjenda sedavõrd erinevaid igakuiseid toetusi lapse kohta,” märgitakse kirjas.

Avafoto: Pexels