NordenBladet — Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas välja reaalajamajanduse teaduspreemia konkursi eesmärgiga ergutada teadustegevust reaalajamajanduse valdkonnas ning avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö või teadusartikli eest.

Konkursi raames antakse teaduspreemia välja kahes kategoorias: uurimistööd ja teadusartiklid. Uurimistööde kategoorias premeeritakse kõrghariduse 1. ja 2. astme lõputöid. Teadusartiklite kategoorias premeeritakse eelretsenseeritavas rahvusvahelises teadusajakirjas avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud teadusartikleid.

Täpsema info konkursitingimuste kohta leiab järgmiselt aadressilt: https://realtimeeconomy.ee/teaduspreemia

Konkurss on avatud kuni 1. oktoobrini ning eelarve on kokku 10 000 eurot.

Dokumendid tuleb esitada e-posti aadressil: info@mkm.ee, märkega: Reaalajamajanduse edendamise teaduspreemia konkurss

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium moodustab  konkursile laekunud tööde hindamiseks komisjoni ning ühes kategoorias antakse välja kuni 3 teaduspreemiat. Konkursi tulemused selguvad käesoleva aasta detsembrikuus.

Eelmisel aastal premeeris ministeerium Tauri Tampuu (Tartu Ülikool), Eduard Ševtšenko (Tartu Ülikool) ja Laura Altini (Tartu Ülikool) teadustöid ning Cäroly Kirsi (Tallinna Tehnikakõrgkool) lõputööd.

Teaduspreemia konkurss panustab reaalajamajandusele ülemineku laiemasse visiooni, mille üks eesmärk on muuta ettevõtluskeskkonnas ja suhtluses riigiga ettevõtete haldamise ja majandamisega seotud tegevused taustal toimivateks tegevusteks ja vähendada seeläbi märkimisväärselt ettevõtjate halduskoormust.

Reaalajamajandus (inglise keeles real-time economy) on digitaalne ökosüsteem, kus tehingud eri osapoolte vahel toimuvad reaalajas või minimaalse viitega. See tähendab paberipõhiste majandustehingute ja haldustoimingute asendamist automaatse andmevahetusega digitaalsel, struktureeritud, masintöödeldaval ja standardiseeritud kujul. Reaalajamajanduse teenused on nt. e-arved ja e-kviitungid, e-aadress, e-ID, e-allkiri, e-maksed, e-hanked, e-veoselehed jms.