NordenBladet — Soome välisministeerium andis teada, et piirab igapäevaselt Venemaal broneeritavate viisataotluste arvu poole võrra. Valitsus arutas 16. augustil 2022 Venemaalt tuleva turismi piiramist ja kinnitas vastava poliitika.

Praegu võetakse Venemaal vastu keskmiselt tuhat avaldust päevas. Septembri algusest piiratakse nende arvu 500-ni päevas. Lisaks määrab välisministeerium viisataotluste esitamise aegade kvoodid. 20 protsenti kõigist aegadest on reserveeritud turistidele ja 80 protsenti inimestele, kes reisivad muul põhjusel kui turism. Muud põhjused on näiteks perekondlikud sidemed, töö ja õpingud.

Seega on septembri algusest turismiviisa taotlejatele avatud keskmiselt 100 korda päevas, mis on 10 protsenti praegusest. Keskmiselt on avatud 400 korda päevas neile, kes taotlevad viisat muul põhjusel. Süsteemi toimimise tagamiseks ja kuritarvituste vältimiseks muudetakse vajadusel kvoote.
Soome taotleb ELi ühist poliitikat

Lisaks toetab Soome ELi ühise poliitika saavutamiseks Venemaa viisapiirangute osas. Soome toetab EL-i ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu täielikku peatamist, mis tähendab näiteks viisataotlustasu tõusu 35 eurolt 80 eurole.
Valitsus märkis ka, et välisministeerium alustab ettevalmistusi riikliku humanitaarviisa eelnõu ja riiklike sanktsioonide seadusandluse aruande koostamiseks.