NordenBladet – Kui möödunud kümnendi keskel oli Eesti kinnipidamisasutustes ligi 4400 vangi, siis nüüd on nende arv kahanenud rekordmadalale tasemele ja lähiajal ei saa välistada, et nende hulk kukub juba alla 2000.

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri Rait Kuuse sõnul on tegemist riigi kriminaalpoliitika pikaajalise suunaga, mis kajastub ka näiteks kriminaalpoliitika põhialuste dokumendis. “Kui jaanuari alguses oli meil vanglates 2181 vangi, siis näiteks juuli keskpaigtas oli neid 2108. Siiski on meie vangide arv 100 000 elaniku kohta pisut enam kui kolm korda kõrgem kui Soomes,” rääkis Kuuse.

Seega Põhjamaade tasemel Eesti praegu veel ei küüni, samuti on vangide arv võrdluses Euroopa Liidu keskmisega märksa kõrgem. “Vangide kõrge arv on endiselt väljakutse ka tänaste numbrite juures. Kuid vangide korduvkuritegude toimepanemise tase on meil sarnane põhjamaadega,” tõi Kuuse välja positiivse trendi.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond koos Soome kriminaalstatistikutega võrdlesid 2019. aastal retsidiivsust Eestis ja Soomes võrreldavate andmete alusel ehk kahe aasta jooksul pärast vabanemist jõustunud kohtuotsusega süüdimõistmist. Uuringutulemused näitasid, et Eesti ja Soome retsidiivsuse tase ei olegi nii erinev: Eestis on tagasipöördumise määr 34 protsenti ja Soomes 35 protsenti.

Kuuse sõnul on selle trendi aluseks järjepidev analüüsidel tuginev töö. “Alatest taasiseseisvumisest on toimunud mitmeid põhimõttelisi muudatusi nii kriminaalmenetluses kui karistusõiguses. 2000. aastate alguses võeti vastu nii uus karistusseadustik kui kriminaalmenetluse seadustik ning neid on uuendatud järjepidevalt nii õigusrikkumiste menetlemise kui õigusrikkujate kohtlemise osas,” selgitas Kuuse.

1. augusti seisga oli Eesti kinnipidamisasutustes kokku 2112 vangi, neist 812 Tallinna vanglas, 683 Tartu vanglas ja 616 Viru vanglas. Naisvange oli 99, alaealisi kolm, eluaegseid 37 ja avavangla vange 200. Kriminaalhooldusaluseid oli 3547, nende hulgas ennetähtaegselt vabastatuid 393, üldkasulikule tööle suunatuid 915 ja elektroonilise valve alla määratuid 141.

Avafoto: Pexels