Eesti: Pärast koolivaheaega saab enamik õpilastest kooli minna

Eesti: Pärast koolivaheaega saab enamik õpilastest kooli minna

NordenBladet — Valitsus otsustas vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule lubada Harjumaal ja Ida-Virumaal 1. – 4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppele alates 11. jaanuarist. Lisaks pikenevad üldhariduskoolide koolivaheaja lõpuni üle-eestilised piirangud huvitegevusele ja täienduskoolitusele.

„Piirangute kehtestamisel lähtume maakondade nakatumisnäitajatest ning Harjumaa ja Ida-Virumaa arvud on endiselt äärmiselt murettekitavad,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab „Selleks, et õppijad saaksid uuel aastal tõepoolest kooli minna, on oluline, et me kõik piiraksime oma kontaktide hulka, väldiksime rahvarohkeid paiku ka õues ning veedaksime aastavahetuse kitsas lähedaste ringis,“ lisas ta. Minister rõhutas, et kõik haridus- ja noortevaldkonna piirangud vaatab Vabariigi Valitsus uuesti üle mitte hiljem kui 7. jaanuaril.

Õppetöö korraldamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud stsenaariumid, et nii õppetöö kui huvitegevuse korraldamisel saaks olla paindlik ning lähtuda piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Kõigi stsenaariumite puhul jäävad avatuks lasteaiad ja –hoiud ning koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel. Samuti jäävad distantsõppe rakendumisel kehtima erandid hariduslike tugiteenuste, konsultatsioonide, praktilise õppe, eksamite, testide ja olümpiaadide läbi viimiseks.

Õpperuumides läbi viidavate tegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine ning järgida tuleb muid üldisi ennetusmeetmeid: hoiduda klasside või rühmade vahelistest kontaktidest, piirata ka haridusasutuse personali omavahelisi kontakte, järgida hügieenireegleid.

Harjumaa ja Ida-Virumaa piirangud

Alates 11. jaanuarist 2021. a kuni 17. jaanuarini 2021. a tohivad kontakttegevustes osaleda üldhariduskoolide 1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased. Kõigis teistes klassides ja kutseõppeasutustes ning kõrgkoolides võib kontakttegevusi läbi viia, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste; osalevad olümpiaadidel. Piiranguid ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, koolieelsetele lasteasutustele ja puudega isikute tegevustele. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine ning õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Alates 28. detsembrist kuni 17. jaanuarini on Harjumaal ja Tallinnas keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja – õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Üle-eestilised piirangud

Teistes maakondades on alates 11.01.2021 kõigis haridusastmetes kontaktõpe lubatud. Võimalike piirangute rakendamise otsustavad Terviseamet ning koolipidaja, võttes arvesse haridus- ja teadusministeeriumi riskistsenaariumeid ning terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi Kontakttegevusi läbi viies tuleb järgida viiruse leviku pidurdamiseks vajalikke meetmeid: hajutamine, kontaktide vähendamine, hügieeninõuded, soovitame kanda maski.

Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini ehk üldhariduskoolide vaheaja lõpuni lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener.

Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Pikem plaan

Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötanud ka pikemaajalise strateegilise tasandusplaani selleks, kuidas aidata koolidel, huvikoolidel ja noortekeskustel, mis on ebastabiilsetes oludes tegutsenud juba pikka aega, taastada COVIDI-eelset seisundit. Plaanis keskendutakse õpilünkade kiirele ja süsteemsele tuvastamisele ning õppijate edasijõudmise toetamisele individuaalsetest vajadustest ja hetketasemest lähtuvalt. Samuti on olulisel kohal vaimse tervise toetamine ning e-lahenduste väljatöötamine kriisi võimalike tagajärgedega tegelemiseks. Vabariigi Valitsus arutab plaani uuel aastal. Plaani elluviimine vajab lisaressursse.

Piirangute mõju leevendamiseks töötab valitsus koos Töötukassaga välja meetmed erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujate toetamiseks.

Avafoto: Pexels

 Reklaam:
Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service