NordenBladet — Soome valitsusliit leppis kolmapäeval kokku järgmise, 2021. aasta eelarves. Eelarve toob kaasa terve rea muudatusi, mis inimeste elu mõjutavad.

Siin on Iltalehti kokkuvõte olulisematest muudatustest:

1. Keskharidus muutub kohustuslikuks
Eelarve olulisem muudatus on see, et keskharidus muutub kohustuslikuks ehk riiklik tasuta õpe laieneb teisele astmele. Igale soomlasele on tagatud koht gümnaasiumis või kutsekoolis. Õppematerjalid muutuvad tasuta kättesaadavaks. Muudatus jõustub alates 2021. aasta sügisest järk-järgult. Kulud kaetakse täielikult nii omavalitsustele kui teistele haridusteenuse pakkujatele. 2021. aastal on uuenduse tarbeks pandud kõrvale 22 miljonit eurot ja summa kasvab 2024. aastaks 129 miljoni euroni.

2. Lasteaia tasud alanevad
Lasteaia tasude alandamise tarbeks eraldatakse eelarvest 70 miljonit eurot. Suur osa peredest vabaneb üldse lasteaia tasudest. Tasud alanevad alates 2021. aasta 1. augustist. Lasteaia tasude alandamine puudutab eriti väiksema sissetulekuga peresid. Sellega aidatakse kaasa tuhandete inimeste, eriti naiste tööle minekule. Viieliikmeline pere vabaneb lasteaiatasudest, kui sissetulek jääb alla 3600 euro.

3. Tubakas ja alkohol
Tubaka ja alkoholi aktsiisi tõstetakse kokku 100 miljoni euro võrra (50+50).

4. Rattaga tööl käimine muutub maksuvabaks
Vähendatakse elektri-tööautode maksustamist ning tööauto laadimine muudetakse maksuvabaks hüveks aastateks 2021-2025. Tööl käimiseks kasutatava jalgratta maksuvaba hüve piir on 1200 eurot.

5. Õliküte
Kütteainete nagu kivisöe, maagaasi ja kütteõli maksustamist suurendatakse 105 euro võrra aastal 2021. Turba maksustamine kasvab 2,7 euro võrra MWh kohta. See muudatus tõstab õlikütte hinda.

6. Palga maksustamine ei tõuse
Maksutamises tehakse muudatused, et üldine palgatöö maks ei tõuseks. See tähendab, et valitsus ei suurenda palgatöö maksustamist.

7. Ravijärjekordade kaotamiseks lisaraha
Paljud inimesed on seoses koroonaga ravi edasi lükanud, samuti on haiglad ise operatsioone edasi lükanud. Valitsus eraldab sadu miljoneid eurosid selleks, et ravijärjekordi lühendada. Ette on nähtud 450 miljonit eurot aastateks 2021-2023.

8. Omavalitsuste koondamised peatatakse
Valitsus eraldab lisaraha selleks, et omavalitsused ei peaks töötajaid koondama, see puudutab näiteks õpetajaid ja meedikuid. Omavalitsusetele eraldatakse 300 miljonit eurot ühekordset toetust. Ettevõtete tulumaksu jaotamises tehakse muudatus, mis annab omavalitsustele veel 550 miljonit eurot lisaraha. Lisaks eraldatakse omavalitsustele sügisese lisaeelarvega 400 miljonit eurot ja ravipiirkondadele 200 miljonit eurot.

9. Töötute aktiivsusmudel tuleb tagasi

Töötutelt hakatakse uuesti nõudma aktiivset tööotsimist ja kandideerimist, selleks et töötutoetust saada. Kui eksitakse ühe korra, siis pääseb hoiatusega. Pärast seda hakatakse töötutoetust vähendama. Tööturuteenuste parandamise jaoks eraldatakse 70 miljonit eurot. See tähendab, et tööbüroodesse palgatakse ligi 1000 uut töötajat.

10. Pagulaste kvoot tõuseb
Pagulaste kvoot tõueb 200 inimese võrra 1050 inimeseni. Varjupaigataotlejate arv on Soomes langenud viimaste aastate madalaima tasemeni.

11. Koroonatestile pääseb kiiresti
Koroonatestide tarbeks eraldatakse järgmiseks aastaks 1,4 miljardit eurot. Iga kergete haigusnähtudega inimene pääseb kerge vaevaga testile, sellega hoitakse epideemia vaos ja ühiskond nii avatud kui võimalik. Koroonatehnoloogia arendamiseks eraldatakse 30 miljonit eurot, samuti lennujaamade ja piiripunktide koroona-ohutuse suurendamiseks. Ravipiirkondadele ja omavalitsustele eraldatakse koroonaga seotud toetust 200 miljonit eurot. Hüvitatakse koroonaga kokkupuutunute jälitamise ja karantiinidega seotud kulud.

12. Põhjapõtrade kahjud ja sport
Suurkiskjate põhjustatud kahju põhjapõtradele hüvitatakse 2,5 miljoni euro võrra suuremas summas. Spordile eraldatavate summade maksuvaba piiri tõstetakse 200 000 euroni.

13. Kohtumenetlus kiireneb
Kohtutele ja prokuratuuridele eraldatakse 10,55 miljonit eurot lisaraha, et hõlbustada kohtumenetlust ja hankida istungitesaalidesse videosüsteemid.

14. Valitsus annab tööd ehitajatele
Riigi kinnisvarafirmale Senaatti eraldatakse investeeringuteks 480 miljonit eurot lisaraha. See tähendab, et valitsus annab tööd ehitajatele.

15. Töötute pensionieelikute toetusi vähendatakse
Töötute pensionieelikute toetust ehk nn pensionitoru (eläkeputki) vähendatakse, millega suunatakse tööturule üle 55-aastased inimesed.

16. Politsei saab lisaraha
Politsei saab lisaraha, et suurendada kohalolekut piirkondades, kus seda on rohkem vaja.