Eesti: Lääne-Nigula valla üldplaneerigu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud

NordenBladet – Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 01.10.2018 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee/uldplaneering, ning tööpäevadel/vastuvõtupäevadel Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekud ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist.

Lääne-Nigula üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449km2.

Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks.

Avalik väljapanek toimub 24.08-24.09.2020.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

16.10.2020 Palivere koolimajas kell 12 ja Martna osavallavalitsuses kell 15; 17.10.2020 Noarootsi osavallavalitsuses kell 10, Nõva osavallavalitsuses kell 13 ja Risti koolimajas kell 16;
23.10.2020 Kullamaa osavallavalitsuses kell 12 ja Linnamäe Arenguseltsi (LAS) majas kell 15;
24.10.2020 Taebla Lääne-Nigula vallamajas kell 10, ettevõtjatele kell 13, külaseltsidele ja MTÜdele kell 15.Reklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service