NordenBladet — Statistikaameti andmete kohaselt langes tööstustoodangu tootjahinnaindeks veebruaris võrreldes jaanuariga 0,7% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga 2,6%. Tootjahinnaindeksit mõjutas jaanuariga võrreldes keskmisest enam hinnalangus elektrienergia, elektroonikaseadmete ja kütteõlide tootmises ning puidutöötlemises ja puittoodete tootmises. Mõju avaldas ka toiduainete tootmise hinnatõus.

Eelmise aasta veebruariga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam hinnalangus elektri- ja soojusenergiaga varustamises ning elektroonikaseadmete, paberi ja pabertoodete tootmises, samuti hinnatõus metalltoodete tootmises.

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus tegevusala järgi, veebruar 2020
Tegevusala EMTAK 2008 järgi Jaanuar 2020 – veebruar 2020, % Veebruar 2019 – veebruar 2020, %
KOKKU -0,7 -2,6
Töötlev tööstus -0,5 -1,1
Mäetööstus 0,1 3,0
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine -4,6 -25,3
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 0,0 -9,0

Ekspordihinnaindeks langes jaanuariga võrreldes 0,3%. Kõige rohkem langes elektrienergia, naftasaaduste ja turbatoodete hind ning tõusis nahktoodete ja jalatsite, tekstiiltoodete ning elektroonikaseadmete hind. Võrreldes 2019. aasta veebruariga langes ekspordihinnaindeks 1,0%.

Impordihinnaindeks langes jaanuariga võrreldes 0,6%. Keskmisest enam langes naftasaaduste, elektrienergia ning masinate ja seadmete hind, tõusis aga toormetsa, põllumajandussaaduste ning keemiatoodete hind. Võrreldes 2019. aasta veebruariga tõusis impordihinnaindeks 0,3%.

Statistika alus on küsimustikud „Tootjahind“, „Ekspordihind“ ja „Impordihind“, mille esitamise tähtaeg oli 6. märts 2020. Statistikaamet avaldas tootjahinnaindeksite kuukokkuvõtte üheksa tööpäevaga. Statistikaamet kogub ja analüüsib andmeid statistikatööde „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, „Ekspordihinnaindeks“ ja „Impordihinnaindeks“ tegemiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.

 

Allikas: Eesti Statistikaamet
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT