NordenBladet – On alanud liikmete vastuvõtmine Eesti Maalikunstnike liitu. Sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg on 10.jaanuar k.a. Sisseastumisavaldused koos nõutud lisamaterjalidega tuleb vormistada elektrooniliselt ning saata Eesti Maalikunstnike Liidu üldmeilidele maaliliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee

Liikmekandidaatidelt ootame järgmisi andmeid –

1. Taotlus – vabas sõnastuses motiveeritud sisseastumisavaldus. Palume lisada taotlusele oma isiku- ja kontaktandmed.

2. Kunstniku CV JA lühibiograafia – olemasolul ka kunstniku autoripositsiooni lühikokkuvõte.

3. Portfoolio – kindlasti ainult elektroonilisel kujul, soovitavalt Google failijagamise keskkonnas või kunstniku kodulehena. Portfolio peab sisaldama autori maalide ja senise näitusetegevuse ülevaatlikku ning mõistetavalt struktureeritud ülevaadet.

4. 5 soovituskirja EML liikmetelt – võimalike soovitajate nimekirja leiate EML kodulehel www.maal.ee või EML infokanalilt Facebookis. Soovitajate otsingul võite pöörduda ka adressil tiiu.rebane@eaa.ee EML juhatuse poolseks nõustamiseks.

Sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg on 10.jaanuar 2020 k.a. Avalduste esitamise kord on kehtestatud vastavalt EML Põhikirja nõuetele, st et eeltoodud nõuetele mittevastavad sisseastumisavaldused peab EML mittevastuvõetavateks.

Küsimused ja ettepanekud palun saatke meilile tiiu.rebane@eaa.ee