NordenBladet — Valitsus otsustas eile (09.sept) sidevahendite teel peetud istungil mitte pidada vajalikuks Euroopa Komisjoni praeguses koosseisus Eestist nimetatava liikme ametikoha täitmist selle volituste lõpuni. Kadri Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu.

Peaminister Jüri Ratase sõnul saab Eesti Ursula von der Leyeni poolt juhitavas järgmise Euroopa Komisjoni koosseisus kaaluka portfelli ning seetõttu on vaja, et kandidaat saaks keskenduda selle ettevalmistustele. „Juunis oli tõenäoline, et komisjoni uus koosseis ei pruugi ametisse astuda ettenähtud ajal ning seega tegime toona ettepaneku esitada Eesti kandidaat ka ametisoleva komisjoni koosseisu. Tänaseks on selge, et suure tõenäosusega astub komisjoni uus koosseis ametisse õigel ajal. Samuti pole Euroopa Parlamendi ajakava suve jooksul võimaldanud läbi viia Kadri Simsoni kuulamist. Seetõttu on tema asumine praeguse koosseisu liikmeks viibinud ning järelejäänud aega on mõistlikum kasutada uue komisjoni koosseisu tööks valmistumiseks,“ sõnas Ratas.

Peaminister Ratas edastab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile Soomele kirja, milles informeerib valitsuse otsusest ning väljendab Eesti nõusolekut, et Jean-Claude Junckeri poolt juhitud Euroopa Komisjoni volinike koosseis on oma volituste lõpuni väiksem kui liikmesriikide arv.

Järgmise Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen kavatseb avalikustada uue komisjoni koosseisu ja struktuuri homme. Siis saab avalikuks ka Eesti voliniku kandidaadi portfell.

Kui uue komisjoni koosseis on teada, hindab septembri jooksul selle sobivust Euroopa Parlament ja kiidab heaks ühtse nimekirjana. Seejärel nimetab Euroopa Komisjoni koosseisu ametisse Euroopa Ülemkogu.

Kadri Simsonil on Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega pikaajalise koostöö kogemus. Majandus- ja taristuministrina juhtis ta siseturu, energeetika ja transpordiküsimuste valdkondi Euroopa Liidu Nõukogus.
 

Allikas: Eesti Riigikogu