Praktika ELi delegatsioonis ÜRO juures. Mida te praktikandina teete? Kes saavad kandideerida? Kuidas kandideerida?

Praktika ELi delegatsioonis ÜRO juures. Mida te praktikandina teete? Kes saavad kandideerida? Kuidas kandideerida?

NordenBladet – Nüüd võid töötada ELi ja ÜRO heaks ühekorraga, olles praktikal ELi delegatsioonis ÜRO juures New Yorgis.  ELil on ÜRO juures alalise vaatleja staatus. ELi delegatsioon teeb ÜROga koostööd praktiliselt kõigis selle tegevusvaldkondades: arengupoliitika, rahutagamine, humanitaarabi jne.

Mida sa praktikandina teed?
ELi delegatsioonis praktikal olles jälgid ÜRO selliste asutuste tööd, nagu Julgeolekunõukogu, Peaassamblee ja selle erinevad komiteed ning Majandus- ja Sotsiaalnõukogu.

Töötades kõrvuti delegatsiooni ametnikega, koostad sa aruandeid ja briifinguid komisjoni peakorterile Brüsselis ning teistele komisjoni delegatsioonidele maailmas.

Kes saavad kandideerida?
Kandideerimiseks pead:

  • olema ELi kodanik
  • olema lõpetanud vähemalt 3-aastase ülikoolikursuse, eelistatavalt politoloogia, majanduse, arengu-uuringute, keskkonnauuringute või inimõiguste/humanitaarõiguse valdkonnas
  • valdama inglise keelt
  • omama täielikku ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustust, mis kehtib USAs ja Kanadas.

Kahjuks ei saa sa taotlust esitada juhul, kui oled juba ELi institutsioonis või asutuses praktikal olnud või töötanud kauem kui kuus kuud.

Kuidas kandideerida?
Täida taotlusvorm ja saada see praktikakoordinaatorile. Kontrolli üle, et sinu taotluses oleksid täidetud taotlusvorm, CV ja kaaskiri ning soovitused praegustelt või endistelt õppejõududelt või tööandjatelt.

Pea silmas tähtaegu!

Delegatsioonis on kolm vabatahtliku praktika võimalust aastas, mis on 3–6-kuulised. Järgmise taotluste esitamise tähtaja saad teada siit: European Union @ United Nations.

_______________________________
Mis on ÜRO?
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (lühend ÜRO) on 26. juunil 1945 San Franciscos 51 riigi poolt moodustatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ja rahvusvahelise koostöö tagamine ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. Organisatsiooni tegevuse aluseks on ÜRO põhikiri (harta). Organisatsiooni peakorter asub New Yorgis. Põhikiri jõustus 24. oktoobril 1945. Seda päeva tähistatakse ÜRO päevana. Liikmesriike on 193. ÜRO peasekretär on António Guterres. ÜRO töökeeled on inglise, prantsuse, hispaania, hiina, araabia ja vene keel.

Eesti ühines ÜRO-ga 17. septembril 1991.

Eesti keeles on selle organisatsiooni ametlik nimi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja lühend ÜRO, ehkki mõnes keeles piirdutakse ingliskeelse lühivormi (United Nations) tõlkega. Eestikeelne kasutus rõhutab institutsiooni.

ÜRO ametlik hoiuraamatukogu Eestis on Eesti Rahvusraamatukogu.

ÜRO struktuur
Peaassamblee (General Assembly) koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Korralised istungjärgud toimuvad igal aastal septembrist detsembrini. Suure töömahu tõttu suunab Peaassamblee enamiku arutusele tulevatest küsimustest oma kuuele peakomiteele.

Julgeolekunõukogu (Security Council) on tähtsaim püsivalt tegutsev organ. Koosneb 15 liikmest, kellest viis – Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV – on alalised ja omavad vetoõigust. Ülejäänud Julgeolekunõukogu liikmed valib Peaassamblee iga-aastaselt kaheks aastaks, igal aastal valitakse 5 uut Julgeolekunõukogu liiget. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest.

 

Majandus- ja Sotsiaalnõukogul (Economic and Social Council) on 9 alalist komiteed ning lisaks eksperdiorganid, funktsionaal- ja regionaalkomisjonid.

Rahvusvaheline Kohus (International Court of Justice) on ÜRO tähtsaim õigusorgan. Kohus lahendab riikidevahelisi vaidlusi ja ÜRO organite tõstatatud õiguslikke küsimusi.

Hooldusnõukogu (Trusteeship Council) kontrollib ÜRO halduse alla kuuluvaid territooriume.

Sekretariaat (Secretariat) on ÜRO haldusorgan, mille eesotsas on peasekretär, kes valitakse viieks aastaks. Alates 1. jaanuarist 2017 on ÜRO peasekretär Antonio Guterres Portugalist.

ÜRO kui katusorganisatsiooni juurde kuuluvad spetsialiseeritud valitsustevahelised organisatsioonid, sh:

ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO),
Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank (IBRD),
Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO),
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO),
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) jm)

ning ÜRO abiorganisatsioone:

ÜRO Lastefond (UNICEF),
ÜRO Arenguprogramm (UNDP),
UNEP,
UNCHR,
UNCTAD,
UNDCP,
ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse Büroo (UNODC) jm.

ÜRO Pekorter
Praegune ÜRO peakorter ehitati New Yorki East Riveri jõe kaldale aastatel 1948–1952. John D. Rockefeller jun ostis selle krundi 8,5 miljoni USA dollari eest ja detsembris 1946 annetas maa ÜRO-le.

Hoone projekteerimisega tegeles rahvusvaheline arhitektide töörühm, mida juhtis Wallace K. Harrison USA-st. Rühma kuulusid ka sellised tuntud arhitektid nagu Le Corbusier (Prantsusmaa) ja Oscar Niemeyer (Brasiilia). Lõplik projekt koostati Le Corbusier’ visandatud idee põhjal, mis koosnes vastandite tasakaalust – kõrge klaasist kontorihoone ja madala ümmarguse kupliga peaassamblee hoonega. Valminult peeti objekti lõplikku lahendust üheks modernsemaks arhitektuurinäiteks Manhattanil.

Nurgakivi panemise tseremoonia toimus 14. septembril 1948 ja ÜRO peakorter avati 10. jaanuaril 1951. Selleks ajaks oli valminud 39-korruseline marmorist ja klaasist sekretariaadihoone. 1952 valmisid ka konverentside ja peaassamblee hooned.

ÜRO peakorteri aadress on 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.

Avafoto: NordenBladet

Märksõnad: EL, Euroopa Liit, ÜRO, New York, praktika, tegevusvaldkond, arengupoliitika, rahutagamine, humanitaarabi , koostöö, kuidas saada praktikale, kuidas saada praktikandiks, EL delegatsioon, praktikandi iseloomustus, praktikandi juhendamine, praktikandi hinnang, praktikandi analüüs, alaline vaatleja, mida nõutakse, mis on tingimused, mis tingimustel, institutsioon, taotlusvorm, CV, üro peasekretär, üro inimõiguste ülddeklaratsioon, üro peasekretärid, üro harta, üro liikmed, üro eesti, üro julgeolekunõukogu, üro mereõiguse konventsioon, üro lapse õiguste konventsioon , arengueesmärgid, allasutused, ametlikud keeled, alalised liikmed, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, rahvusvaheline julgeolek, rahvusvaheline rahu, põhikiri, harta, mis on üro, abiorganisatsioon, poliitika, politoloogia, uuringud, tudeng, ülikool, haridus, töörühmReklaam:
Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service