Kiirjuhend Soome elama asujale: töötaja, ettevõtja ja õppuri elamisload

Kiirjuhend Soome elama asujale: töötaja, ettevõtja ja õppuri elamisload

NordenBladet – Kui oled töötaja, ettevõtja või õppur, leiad nendelt siit NordenBladet´i lehtedelt sinu elusituatsioonile vastavat teavet Soome elamislubade kohta.

Töötaja või ettevõtja
Kui oled mõne Põhjamaa riigi, EL-i riigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja tuled Soome tööle, ei vaja sa elamisluba. Kui oled mõne teise riigi kodanik, vajad elamisluba töötamiseks. Kui oled juba mõnel muul alusel Soomes, võib sul olla töötamisõigus isegi juhul, kui sa ei ole taotlenud elamisluba töötamiseks. Sõltumata sellest, millise riigi kodanik oled, võid teatud juhtudel töötada Soomes elamisloata.

Soomes võib ettevõtte luua igaüks, kellel on alaline elukoht mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis. Kui oled mõne Põhjamaa kodanik, võid Soomes vabalt tegeleda ettevõtlusega või tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana. Sul tuleb vaid registreeruda magistraadis (maistraatti).

Kui oled mõne EL-i või EMP riigi või Šveitsi kodanik, võid Soomes vabalt tegeleda ettevõtlusega või tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana. Sa ei vaja elamisluba.

Kui sa ei ole ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik, vajad Soomes ettevõtlusega tegelemiseks ettevõtja elamisluba (elinkeinonharjoittajan oleskelulupa).

Töötaja või ettevõtja elamisloa pikendamine:
Taotle elamisloa pikendamist veebis teenusekeskkonna Enter Finland või Immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu. Tee avaldus enne kui su eelmine elamisluba lõppeb.

Sotsiaalne kaitse:
Kui tuled Soome tööle EL-i territooriumilt või mõnest EMP riigist või Šveitsist, hakkad üldjuhul kuuluma osaliselt Soome sotsiaalse kaitse alla ka siis, kui sul on lühiajaline tööleping.

Kui tuled Soome tööle mujalt kui EL-i või EMP territooriumilt või Šveitsist, mõjutavad sinu sotsiaalset kaitset järgmised asjaolud:

a) töösuhte kestus
b) kust riigist Soome elama asud

Suur osa Kela toetustest on sellised, et sul tekib neile õigus vaid juhul, kui asud alaliselt Soome elama. Lisaks peavad olema täidetud muud toetuse saamise eeldused sarnaselt teiste Soomes elavate isikutega. Kui sa ei asu alaliselt Soome elama, on sul teatud olukordades siiski võimalus kuuluda töötamise ajal osaliselt Soome sotsiaalse kaitse alla. Tingimuseks on, et sul on piisav tööaeg ja töötasu. Kui oled Soomes tööl, tasub sul astuda soome töötukassa liikmeks. Kui oled töötukassa liige, võid saada palgapõhist töötushüvitist, siis kui töötuks jääd.

Töötaja ja ettevõtja tervishoid:
Kui oled tulnud Soome tööle, on sul sageli õigus kasutada Soome avalikke tervishoiuteenuseid. See sõltub sinu töölepingu kestvusest ja iseloomust ning sellest, kust riigist oled Soome tulnud. Võid taotleda, et Kela selgitaks välja, kas sul on õigus saada avalikke tervishoiuteenuseid. Tööandjatel on Soomes kohustus kanda töötajate ennetava tervishoiu kulud. Ettevõtja võib soovi korral organiseerida iseendale töötervishoiuteenused. Ettevõtjal ei ole seega kohustust organiseerida iseendale töötervishoiuteenuseid. Küll aga on ettevõtja kohustatud organiseerima töötervishoiuteenused tema teenistuses olevatele töötajatele. Töötervishoiu teenuseid on võimalik organiseerida kohaliku tervisekeskuse või näiteks erakliiniku kaudu.

Soome õppima asumine – Vahetus(üli)õpilased
Võid tulla Soome vahetus(üli)õpilaseks. Õpid Soomes tavaliselt poolt aastat või aasta. Vahetus(üli)õpilaseks saab minna erinevate programmide kaudu. Vahetus(üli)õpilaste kohti pakuvad näiteks Erasmus, Nordplus, FIRST ja Fulbright. Võid ka iseseisvalt minna vahetus(üli)õpilaseks.

Kui soovid tulla vahetus(üli)õpilasena Soome, pöördu oma õppeasutuse rahvusvaheliste suhete osakonda või näiteks õppebüroosse.

Kui tuled Soome õppima, siis veendu, et sul on olemas kõik alljärgnev:
– elamisluba
– kindlustus
– raha
– õppekoht
– korter

Kui oled mõne Põhjamaa riigi, EL-i riigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja tuled Soome õppima, ei vaja sa elamisluba. Kui oled mõne teise riigi kodanik, vajad õppuri elamisluba. Kui sinu õpingud Soomes kestavad maksimaalselt kolm kuud, ei vaja sa selleks elamisluba. Võid siiski vajada viisat. Kui õpid välismaal ja soovid tulla Soome praktikale, pead taotlema elamisluba praktika alusel.

Õppuri elamisluba on alati tähtajaline. Saad elamisloa nii pikaks ajaks nagu sinu õpingud kestavad. Kui sinu õpingud kestavad kauem kui aasta, saad elamisloa tavaliselt aastaks. Sinu elamisluba kuulub pikendamisele, kui põhjused, mille alusel said eelmise elamisloa, on endiselt olemas. Sa pead endiselt olema õppeasutuse nimekirjas, sinu põhitegevuseks peab olema õppimine ja sa pead läbima piisavas mahus õppeaineid. Kui sinu poolt sooritatud õpingute maht on liiga väike, siis on võimalik, et sinu elamisluba ei pikendata.

Kui oled lõpetanud Soome õppeasutuse, võid saada ajutise elamisloa töö otsimiseks. Seda elamisluba väljastatakse ainult õppuri elamisloa pikendamise vormis. Sul tuleb taotleda elamisluba enne kui su õppuri elamisluba lõppeb. Elamisloa töö otsimiseks võid saada maksimaalselt üheks aastaks. Kui saad töökoha, võid kohe töötamist alustada. Pead siiski taotlema uut elamisluba töötamiseks – enne seda, kui lõppeb sinu töö otsimiseks väljastatud elamisluba.

Kui oled õppur, võid taotleda spetsiaalselt õppuritele mõeldud üürikorterit. Õpilaskorterite üür on tavaliselt teistest korteritest soodsam. Õpilaskortereid üürivad õpilaskorterite sihtasutused, ülikoolide üliõpilaskonnad, korporatsioonid ja mõned muud sihtasutused. Mõnel õppeasutusel on olemas ka oma ühiselamud. Küsi oma õppeasutusest, kust saad õpilaskorterit taotleda. Korterit on sul võimalus taotleda kohe, kui oled saanud õppekoha. Suuremates linnades võib korteri saamine võtta aega mitmeid nädalaid või kuid.

Kui oled EL-i riigi, EMP riigi, Šveitsi või Põhjamaade riigi kodanik, on sul õigus õpingute ajal piiranguteta töötada ning selleks ei ole sul luba vaja. Töötamine võib anda sulle õiguse Soome sotsiaalsele kaitsele.

Kui oled mõne muu riigi kodanik, on sul õigus õppuri elamisloaga töötada piiratud ulatuses, kui töö on:
– õppeprogrammis sisalduv tööpraktika või lõputöö tegemine või
– osa-ajaline töö, semestri jooksul maksimaalselt keskmiselt 25 tundi nädalas,
– täistööajaga töö ajal, kui õppeasutuses õpet ei organiseerita, üldjuhul suve- ja jõuluvaheajal.

Rohkem andmeid Soome kohta leiate SIITReklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service