NordenBladet – Soodsad finantseerimistingimused ning lisateadmised ja -oskused on kaks soodustavat tegurit, mille alusel inimesed otsustavad oma ettevõtlusega alustada, selgus SEB panga korraldatud uuringust, mis viidi läbi 18-64-aastaste inimeste seas.

59% vastanutest nimetas ettevõtlusega alustamist toetavate teguritena soodsaid finantstingimusi ja rahalist tuge, 40% aga rõhutas, et ettevõtte arendamiseks tuleks omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi. Seevastu peamiste takistustena ettevõtlusega alustamisel nimetab enamik inimesi stardikapitali puudumist (59%), samuti teadmatust ja ebakindlust ettevõtte edukuse suhtes.

Olulisematest toetusliikidest, mida ettevõtlusega alustajad vajaksid, tõi kolmandik (35%) vastanutest välja abi praktilistes ja bürokraatlikes protsessides, näiteks ettevõtte registreerimine. Samuti peetakse väga kasulikuks ka juba ettevõtte loonud inimese nõuanded. Lisaks vaadates inimeste arvamust selle kohta, mis takistab ettevõtlusega alustamast, järgneb juba mainitud stardikapitali puudumisele hirm ja kindlustunde puudumine tuleviku ees. Ebakindlust tuleviku suhtes nimetas 35% vastajatest, kindlustunde puudumist 24% ja hirmu ebaõnnestumise ees 20% vastanutest. Vastajad tõid takistustena välja ka piisavate teadmiste puudumist ja liigset halduskoormust, mille alla lähevad näiteks bürokraatia ja maksud.

„Enda ettevõttega alustamine on suur julgus, sest enamasti seostatakse seda oluliste muutustega inimese elus. Kõik võõras ja tundmatu on inimestele hirmus ja nii on ka ettevõtlusega alustamine. Kunagi ei ole aeg piisavalt perfektne, raha piisavalt palju ja idee piisavalt ainulaadne. Inimese ja ettevõtjana kasvamegi kõige rohkem enda mugavustsoonist välja astudes ja see on hetk, mil hakkab aset leidma nii inimese enda kui ka ettevõtte areng. Nagu ka uuringust selgub, et paljudel on hirmud, aga vähesed astuvad neile vastu. Julgustamaks neid esimesi samme astuma, oleme loonud SEB e-akadeemia alustavatele ettevõtjatele, kus oma ala eksperdid jagavad nõuandeid ettevõtlusega seotud teemadel, alustamisest kuni eskaleerimiseni välisturgudele. Põhilistele küsimustele leiab vastused ka näiteks hiljutisest artiklist, kus leiame vastused peamistele alustavate ettevõtjate murekohtadele (Peamised küsimused alustava ettevõtja peas | SEB). Seevastu uuringus mainitud stardiraha puudumisest rääkides, tuleb rõhutada, et läbimõeldud äri- ja tegevusplaan võimaldab saada ülevaate tekkivatest kuludest ning anda aimu, kui suur võiks eeldatav stardiraha olla. Lisaks on alustavatele ettevõtetele mitmeid soodustusi ning toetusi nagu näiteks KredExi käendusel Stardilaen või Eesti Töötukassa toetus töötule ettevõtluse alustamiseks, mis on kuni 6000 eurot,” ütleb SEB panga ärikliendi segmendi müügijuht Maarja Maranik.

Kõigi Balti riikide inimeste arvamusi hinnates on peamiseks takistuseks ettevõtlusega alustamisel rahaliste vahendite nappus ettevõtte loomiseks ja töö alustamiseks (Eestis mainis seda 64%, Leedus 53%, Lätis 59%). Peale stardikapitali tuuakse Leedus ja Eestiski takistuseks teadmatust ja muret tuleviku pärast, aga ka kindlustunde ja teadmiste puudumist.

Kõigist küsitletud inimestest väljendas oma ettevõtte alustamise soovi umbes veerand vastajatest Lätis (26%), viiendik Eestis (21%) ja alla viiendik Leedus (17%). Oma ettevõtte peale mõtlejate seas on aga rohkem neid, kes pole veel endale lihtsalt sobivat äriideed leidnud.

Avafoto: Pexels