NordenBladet – Tallinn julgustab oma elanikke hoonetele päikesepaneele paigaldama ja enda tarbeks elektrit tootma. Elektrilevi sõnul on Tallinnas enamikus piirkondades piisavalt vaba võimsust, et korteriühistud saaksid elektrit lisaks enese tarbeks toodetule ka võrku edastada.

Tallinnal valmis hiljuti päikesepaneelide juhend, millega julgustatakse elanikke paneele paigaldama ja antakse juhised, kuidas ja milliseid paneele linnakeskkonnas paigaldada.

Päikesepaneele on võimalik paigaldada ka muinsuskaitsealustele ja miljööväärtuslikus piirkonnas asuvatele hoonetele. Sel juhul aga kehtivad paneelide väljanägemisele ja paigaldusele ranged nõuded: näiteks ei tohi paneelid ei tohi rikkuda hoonete välimust ega kahjustada väärtuslikke konstruktsioone.

Elektrilevi jaotusvõrgus olevad vabad võimsused on toodud Elektrilevi kodulehel vabade võimsuste kaardil.

Tallinnas on augusti lõpu seisuga Elektrileviga sõlmitud elektritootja võrguleping 125 korteriühistul (koguvõimsusega 2,3 megavatti) ja 441 eramajal (kokku 3,86 megavatti).

Tallinn ei piirdu päikesest elektri tootmise julgustamisel ainult õpetussõnadega, vaid pakub korteriühistutele ka rahalist toetust. Toetuse “Fassaadid korda” koosseisus on rohepöördetoetus, millega saab katta kuni 30 protsenti taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumusest, maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta.

Lippuse sõnul saab toetust kasutada lisaks katusepaneelide soetamisele ka energia salvestamise seadmete ostuks ning projekti koostamiseks või majale energiaauditi tellimiseks.

 

Väljavõtteid Tallinna juhendist:

Tüüpilise eramaja katusele mahub kuni 10 kilovati jagu päikesepaneele ning nii suur süsteem toodab aastas ligikaudu 8000 kilovatt-tundi elektrienergiat.

Sellise süsteemi hind koos maksude ja teenustasudega on umbes 12 000 eurot.
Investeeringu rahalise tasuvuse suurendamiseks on mõistlik võimalikult palju elektrit kohapeal ära kasutada, sest oma elektri pealt ei tule maksta võrgutasusid.
Sõltuvalt majapidamiste elektritarbe erisustest ja elektri börsihinnast tasub päikesepaneelide paigaldamine üldiselt ära 8–15 aastaga. Oluline on see, et päikesepaneelidele antakse enamasti 25-aastane garantii, mis tähendab, et need võivad teenida oma hinna kahekordselt tagasi.

Tüüpilise kuue trepikojaga üheksakorruselise paneelmaja katusele mahub 50 kilovati jagu paneele. Kuna suur osa energiast kulub ära kohapeal, saab piirduda jaotusvõrku müümisel umbes 15-kilovatise liitumisega.

Avafoto: Pexels