NordenBladet – Tartu Ülikool (TÜ) võttis vastu otsuse, et lõpetab osaluse haridus- ja teadusministeeriumi projektis, mis uurib õppijast lähtuva õppe ning paindlike õpiteede mõju õpilastele. Osalemisest loobuti projekti läbi viima pidanud teadlaste omavaheline tüli tõttu, sest tekkisid arvamuste lahknevused ja ei suudetud otsustada, kui palju keegi antud projekti panustab.

Projekti, ametliku nimega “Õppijast lähtuv õpe ja paindlikud õpiteed: teoreetilised alused ja rakendamise võimalused Eesti haridussüsteemis”, konkursi kuulutas eelmise aasta detsembris välja haridus- ja teadusministeerium. Konkursi eelarve oli 300 000 eurot.

Tartu Ülikooli grandikeskuse juhataja Taivo Raua sõnul tekkisid projekti ülikoolipoolsete läbiviijate vahel lahkhelid, mille tõttu ei jäänud projektile enam piisavalt tegijaid.

Haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna teadusnõuniku Anneli Kähriku sõnul saatsid alguses projektikonkursile avalduse nii Tartu kui Tallinna Ülikool. Ta ütles, et esimesel ringil polnud kummagi ülikooli avaldus päris sobiv ning need saadeti tagasi. Kähriku sõnul saatsid mõlemad ülikoolid avalduse ka teist korda ning projekti valiti teostama Tartu Ülikool, kellele sellest anti teada aprilli lõpus.

Kährik ütles, et esimest korda andis Tartu Ülikool teada loobumise soovist mai lõpus, kuid ülikooli sisekontrolli tõttu lükkus lõplik projektist tagasiastumine jaanipäeva kanti. Tema sõnul ülikooliga lepingut polnud veel sõlmitud ning ülikool polnud ka veel projektiga tööd alustanud.

Kähriku sõnul käivad praegu läbirääkimised Tallinna Ülikooliga ning augustis või septembris loodetakse nendega lõpule jõuda.