NordenBladet — Peaminister Jüri Ratas tutvustas tänasel kabinetiistungil plaani luua valitsuse majandusarengu komisjoni juurde ekspertkogu, kes nõustaks praeguses kriisis valitsust majanduse elavdamise, inimeste toimetuleku parandamise ning ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes.

„Eesti ja terve maailma majandus on koroonapandeemiast tingituna kandnud suuri kahjusid ning seetõttu nõuab majanduse toetamine, inimeste toimetuleku parandamine ja ettevõtete konkurentsivõime soodustamine valitsuselt suurt tähelepanu. Praegu koostatava laiapõhjalise majanduse elavdamise kava loomiseks peame kasutama Eesti riigis parimaid saadaolevaid kogemusi ja teadmisi. Seepärast kutsumegi kokku ekspertkogu, mis hakkab toetama majandusarengu komisjoni kuuluvate ministrite ja terve valitsuse tööd. Komisjon peab lähiajal looma majandusuuenduse paketist ekspertide, ministeeriumide ja institutsioonide ettepanekute põhjal tervikpildi.“

Ratas lisas, et peame vaatama majandust, aga nägema selle taga ka inimest. „Inimvara säilitamine ja kasvatamine on see, mis meie edule pikemas ettevaates kõige paremini kaasa aitab. Samuti tuleb meil seada oluliseks majanduspoliitiliseks sihiks meetmed, mis parandavad tootlikkust ja tööhõivet. Olulised on algatused, mis soodustavad nii era- kui ka avaliku sektori teadus- ja arendustegevust, tehnoloogia võimaluste kasutamist ning riigi liikumist kliimaneutraalsuse eesmärgi suunas. Peame keskenduma ka bürokraatia vähendamisele, siseturismi arendamisele ning investeeringute toomisele Eestisse,“ ütles peaminister.

Ekspertkogu koosseisu kinnitab majandusarengu komisjon ja seda hakkab juhtima peaminister. Ekspertkogu tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo.

Vabariigi Valitsuse 13. aprill 2017 korraldusega moodustatud valitsuse majandusarengu komisjoni eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister, välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei. Komisjoni järgmine istung on 9. juunil.