NordenBladet — Statistikaamet esitles eile palgarakendust, milles on visualiseeritud 110 levinud ametirühma mediaanpalgad Eesti piirkondade ja maakondade kaupa.

Palgarakendus

Palgarakenduses kasutatakse töötamise registri (TÖR) ning maksudeklaratsiooni TSD lisade 1 ja 2 andmeid. Tööandjatel on alates 2019. aasta esimesest poolest kohustus kanda töötamise registrisse ka töötajate ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaeg. Statistikaameti eksperimentaalstatistika juhtivanalüütiku Kaja Sõstra sõnul sooviti ettevõtetele rakendusega midagi vastu anda. „Rakendus võimaldab ettevõtjal hinnata tööturu olukorda ja võrrelda oma ettevõtte palgataset. Kuvatava info kvaliteet oleneb otseselt sellest, kui korrektselt esitavad ettevõtted TÖR-is andmeid ning muutuste korral neid ka uuendavad,“ rõhutab Kaja Sõstra.

Rakenduses kuvatakse registreeritud täisajaga töötajate brutopalga mediaan, mida tööandjad maksid 2019. aastal. Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju. „Soovisime näidata rakenduses mediaanpalka, sest see annab tööturu olukorrast täpsema ja adekvaatsema pildi kui keskmine palk, millest enamasti räägitakse,“ ütleb statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Rakendus on mõeldud kõigile Eesti inimestele. Selle abil saab hinnata oma saadavat või ettevõtte makstavat töötasu ametigrupi mediaanpalgaga võrreldes. Kõige suurem sihtrühm aga on ettevõtted, kes on töötamise registrisse andmed sisestanud.

Rakenduse väljatöötajad usuvad, et see lisab Eesti tööturule läbipaistvust ja avatust. Teisest kvartalist lisandub ajamõõde ja palkade ning palgajaotuste muutumist saab vaadata kvartalite järgi.

Koostöös võrdõigusvoliniku, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega lisandub rakendusele sügisel arendus, millega luuakse võimalus võrrelda naiste ning meeste palgaandmeid. „Eestis on meeste ja naiste palgalõhe Euroopa Liidu suuremaid. Üks lahendus selle vähendamiseks on suurem läbipaistvus ja teadlikkus. Kui on teada meeste ja naiste palk samas ametis, aitab see naistel pidada õiglaseid palgaläbirääkimisi. Uuringutele ja statistikale tuginevad teadmised aitavad inimestel värbamisel ja palgaläbirääkimistel langetada kaalutletud otsuseid,“ sõnab võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

Palgarakendusega saab tutvuda veebilehel andmestikud.stat.ee/ametipalk/.

Statistikaameti palgarakenduse tutvustus (Kadri Rootalu)

Viide kasutusvideole.