Kasutajatingimused

NordenBladet.ee kodulehel avaldatud materjalide kasutamine
Kehtib alates: 01.juuni 2009

NordenBladet OÜ-le kuuluva veebikeskkonna “NordenBladet.ee” kodulehel ja alamportaalides viibimisega ning nende mobiiliväljaannete kasutamisega annab kasutaja nõusoleku täita kõiki käesolevaid kasutamistingimusi. NordenBladet.ee koos alamportaalidega ja väljaanded on edaspidi ühiselt nimetatud NordenBladet. NordenBladet´is avaldatud materjalide varalised autoriõigused kuuluvad NordenBladet OÜ-le (edaspidi Väljaandja), kui materjalide juures pole märgitud teisiti.

Kasutaja annab nõusoleku kasutada NordenBladet´it ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et tema tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende poolt NordenBladet´i kasutamist.

Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine
Väljaandjal on õigus kasutajaid eelnevalt teavitamata muuta NordenBladet´i eri väljaannete funktsionaalsust, teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse  kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest internetiaadressile “NordenBladet.ee” või muule avalikkusele kättesaadavale NordenBladet´i internetileheküljele.

Autoriõigused
NordenBladet´is olevate materjalide varalised autoriõigused kuuluvad Väljaandjale, kui materjalide juures pole märgitud teisiti.  Kui käesolevates kasutustingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis on NordenBladet´is olevaid materjale ilma Väljaandja eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud refereerida, reprodutseerida, avalikult kuvada, levitada, tõlkida, importida, taas-avaldada, ning muul viisil kasutada. NordenBladet´is olevad materjalid on kaitstud autoriõigusega, mistõttu nende mistahes volitamata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadust ja muid intellektuaalse omandi kaitseks loodud õigusakte. NordenBladet´is avaldatud materjalide kasutamiseks nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: info@nordenbladet.com.

NordenBladet´is on avaldatud erinevate varaliste autoriõigustega fotosid. Kui te ei soovi, et teile kuuluva autoriõigusega pilti/pilte NordenBladet OÜ-le kuuluva veebikeskkonna “NordenBladet.ee” kodulehel ja alamportaalides kuvatakse, siis palun kirjutage info@nordenbladet.com ning me eemaldame pildi/pildid koheselt (see ei kehti läbi pildipankade ostetud piltide või pressifotode kohta). Samuti palun võtke meiega ühendust aadressil info@nordenbladet.com, kui soovite, et teile kuuluva autoriõigusega pildi/piltide juures on ära märgitud teie nimi.

Materjalide refereerimine
NordenBladet.ee koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine, tõlkimine ja levitamine on lubatud 5 lause ulatuses juhul kui avaldatud artiklid või tsitaadid on:
1) varustatud viitega “NordenBladet.ee” originaalartiklile või “NordenBladet.ee’ le” kui originaalautorile.
2) viide “NordenBladet.ee” peab olema kohe pealkirja all või refereeringu esimeses lõigus.
3) viite värv peab erinema refereeringu põhiteksti värvist ning seda klikkides peab avanema artikkel, mida kasutati.

Kui “NordenBladet.ee” lugusid on refereeritud suuremas mahus või on eksitud refereerimise tingimuste osas, on NordenBladet OÜ-l õigus küsida tasu materjalide kasutamise eest järgnevalt:

100 € ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest
150 € korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb “NordenBladet.ee” kui allikas alati ära nimetada.