Tag "teadusinfo"

Back to homepage

Tartu teadlased näitasid, et haiguste geneetilise riski hindamisel mängib olulist rolli inimese päritolu

NordenBladet — Tartu teadlased näitasid oma äsja ilmunud artiklis, et kui konkreetse inimese geneetilist päritolu arvesse mitte võtta, võib tema DNA põhjal saadud haiguse riski hinnang olla tegelikkusele vastupidine. Paljude komplekshaiguste, näiteks südame isheemiatõve ja II tüüpi diabeedi puhul mõjutavad

Read More

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magister Felika Tuul: Vananev Eesti mees pole tingimata endasse tõmbunud ja kurvameelne

NordenBladet — Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et inimese suhtumist vananemisse ja uue olukorraga toimetulekut mõjutavad otseselt nii eelnevalt elatud elu kui ka ühiskonnas levinud hoiakud ja stereotüübid. Värske sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magister Felika Tuul, kes uuris, mil viisil

Read More

Tartu ülikooli infosüsteemide professoriks valiti Marlon Dumas

NordenBladet — Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut avas sügisel uue ametikohana infosüsteemide professuuri. Infosüsteemide professorina hakkab tööle senine tarkvaratehnika professor Marlon Dumas, kes kuulub arvutiteaduse valdkonnas 1% maailma enimtsiteeritud teadlase hulka. Infosüsteemide ja tarkvaratehnika professuuride eesmärgiks on teineteist toetada ja täiendada.

Read More

15.-18. augustil toimub Tallinnas ja Helsingis konverents kunstilisest moderniseerumisest

NordenBladet — 15.-18. augustil toimub Tallinna Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis konverents “End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts”, mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutab häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie modernses maailmas elamise kogemust ja

Read More

Eesti Teadusagentuur ootab kandidaate tänavustele teaduse populariseerimise auhindadele

NordenBladet — Eesti Teadusagentuur ootab kandidaate tänavustele teaduse populariseerimise auhindadele. Tunnustusettepanekuid saab esitada alates eilsest, 1. augustist 2017 Eesti Teadusagentuuri veebilehel www.etag.ee/konkursid . Kandidaate esitamise viimane kuupäev on 15. september 2017. Teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on ergutada tegevusi, mis tutvustavad

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris põlenud inimsäilmeid

NordenBladet — 19. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Raili Allmäe, kes uuris rauaaegseid põletusmatuseid ja matusekombestikku. Eestis esmakordselt on doktoritöö uurimisallikaks põlenud inimsäilmed. „Rauaajal oli Eestis valdav matmisviis põletusmatus, kuid põlenud inimsäilmeid on senini uuritud vähe. Seetõttu

Read More

TÜ täiendusõppe programmijuht Esta Pilt: Tartu ülikool kutsub õpihuvilisi suveülikooli

NordenBladet — Kõik õpihuvilised on oodatud Tartu ülikooli XVIII suveülikooli, et muuta oma suvi tegusaks ja ühendada puhkus põneva koolitusega. TÜ korraldab sellel aastal juba kaheksateistkümnendat korda suveülikooli programmi ja ootab osalema juhte, spetsialiste, ametnikke, õpetajaid, raamatukoguhoidjaid, kultuuri- ja spordihuvilisi

Read More

Arstiteadlased: puudulik terviseuuringute rahastamine mõjutab negatiivselt eestlaste tervist

NordenBladet — Täna, 16. juunil saatsid Tartu ülikooli arstiteadlased sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise, milles avaldasid muret teadusuuringute alarahastamise ja Eesti rahva tervise tuleviku pärast. Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani ja nõukogu esimehe Margus Lemberi sõnul on Eesti tervisesüsteemi

Read More

Tartu ülikool tõuseb maailma ülikoolide edetabelis järjest kõrgemale

NordenBladet — Täna avalikustatud mainekas „QS World University Rankings“ maailma ülikoolide pingereas on Tartu ülikool taas oma positsiooni parandanud, tõustes 314. kohale. Võrreldes eelmise aastaga parandas TÜ oma tulemust 33 koha võrra. Võrreldes 2015. aastaga on Tartu ülikool edetabelis tõusnud lausa 65 kohta. Võttes arvesse asjaolu, et

Read More

Baltic TRAM avab ettevõtetele tasuta analüütilised uuringud ülikoolide ja uurimiskeskuste laborites

NordenBladet — Avatud on esimene voor ettevõtjate taotluste vastuvõtmiseks projektis Baltic TRAM, mille raames pääsevad ettevõtted tasuta ligi tipptasemel analüütilise uurimistöö võimekusele Läänemere piirkonna teadusasutustes, saades nii teaduslikku kui tehnilist tuge oma toodete või teenuste arendamiseks. Ettevõtetele, kelle taotlus rahuldatakse,

Read More

Haigushüvitiste muudatuse kord muutis märkimisväärselt töötajate haiguskäitumist

NordenBladet — Värskelt Tartu ülikoolis kaitstud doktoritööst selgub, et kaheksa aastat tagasi kehtima hakanud uus haiguspäevade hüvitamise kord on vähendanud haiguse tõttu töölt puudumisi kolmandiku võrra. Ida-Tallinna keskhaigla töötervishoiuarst Evelyn Aaviksoo kaitses 19. mail Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis

Read More

Ligi 200 teadlast üle maailma arutavad Tartus Venemaa ja Ida-Euroopa tänast olukorda

NordenBladet — 4.-6. juunini toimuv Venemaa ja Ida-Euroopa uuringute konverents toob Tartusse ligi 200 teadlast üle kogu maailma, et arutleda minevikusündmuste valguses tänaste reaalsuste üle. Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ja Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskuse eestvedamisel teist aastat toimuva

Read More

Kevadrändel peatuvad lagled on sunnitud toitu otsima Põhja-Eestist

NordenBladet — Hanede riikliku seire raames toimus 10. mail Lääne-Eesti rannikualadel peatuvate valgepõsk-laglede loendus, kus arvutati kokku ligi 110 000 isendit. Paljud lagled peatuvad nüüd võrreldes varasemate aastatega pigem Põhja-Eestis, kuna toitumiseks sobivaid rannaniite jääb järjest vähemaks. „Suurimad kogumid, kuni 10 000

Read More

Maaülikooli teadlased aitasid kaasa viie uue putukaliigi avastamisele Lõuna- ja Kesk-Ameerikas

NordenBladet — Aprillis avaldati maailma juhtivas biosüstemaatika ajakirjas ZooKeys artikkel, kus kirjeldati viit teadusele uut putukaliiki Colombiast ja Costa Ricast. Uurimus sai teoks Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna, Turu Ülikooli (Soome) ja São Paulo Ülikooli (Brasiilia) teadlaste koostöös. Uute liikide näol on tegemist

Read More

Eesti Maaülikool valis esimesena Eestis tenuuriprofessorid

NordenBladet — Eesti Maaülikooli nõukogu valis 25. mail esmakordselt Eestis esimesed tenuuriprofessorid, kes hakkavad 1. septembrist õppetoolide juhtidena viima ellu ülikooli akadeemiliste vastutusvaldkondade tegevusi. Tenuuri näol on tegemist karjäärimudeliga, kus perioodilise hindamise järel tagatakse professori tähtajatu ametikoht. „Sel põhimõttel strateegiliste professorite valimine paneb aluse edaspidi järk-järgult rakenduvale akadeemilisele karjäärimudelile. Alustasime akadeemilise struktuuri

Read More

Eesti Maaülikooli teadlased osalesid arukase genoomi järjestamisel

NordenBladet — Helsingi ülikooli professorite Jarkko Salojärvi ja Jaakko Kangasjärvi juhitud teadusrühm, kuhu kuulusid ka Eesti Maaülikooli teadlased, avaldas arukase genoomuuringu tulemused. Kaskede loodusliku kohanemismehhanismi mõistmine lisab uusi teadmisi geenitehnoloogiasse ning metsade biotehnoloogiasse. “Vaid väga väheste puuliikide genoom on täielikult

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud Elle-Mari Talivee doktoritöö uuris linna kujutamist eesti proosakirjanduses

NordenBladet — 16. mail kaitses doktoritööd „Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903” Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Elle-Mari Talivee. Autor otsis töö käigus vastust küsimustele, kuidas, miks ja kes kujutas linna eesti proosakirjanduses ajal, kui hoogustus linnastumisprotsess – 19.

Read More

TTÜ doktoritöös uuriti raamatupidamiskeskuste loomist avalikus sektoris

NordenBladet — TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis kaitses Kaide Tammel doktoritööd “Creating Shared Service Centers for Public Sector Accounting: The Case of Estonia” (Raamatupidamiskeskuste loomine avalikus sektoris: Eesti näide). Doktoritöö kasvas välja rahvusvahelisest uurimisprojektist (COCOPS – Coordinating for

Read More

TTÜ keemikud leiutasid uudsed aerogeelid

NordenBladet — Viimased kolm aastat on TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi juhtivteadur Mihkel Koeli uurimisrühm personaalse uurimistoetuse (PUT, ehk riiklik rahastustoetus võimekamatele teadusprojektidele) abil uurinud aerogeele. „Aerogeel kui materjal leiutati möödunud sajandi 30ndatel aastatel, kuid oma kasutusalast võidukäiku on ta

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service