Tag "põllumajandus"

Back to homepage

Eesti: Valitsus kinnitas maaelu arengukava muudatused 2022. aastaks

NordenBladet — Valitsus kinnitas neljapäeval Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 kaheksandad muudatusettepanekud, et muuta selle meetmete rakendamise tingimusi 2022. aastaks. „Kuigi uus, aastaid 2023–2027 hõlmav ühise põllumajanduspoliitika periood on juba sama hästi kui ukse ees ja ettevalmistused selleks käimas, on

Read More

Eesti: 2022. aasta toob taas kord kaasa püsirohumaade tagasi rajamise kohustuse

NordenBladet — Püsirohumaade säilitamine on Eestis üha süvenev probleem, mistõttu tuleb 2022. aastal valmis olla ülesharitud püsirohumaade tagasi rajamiseks – seda juba neljandat korda. Kliima- ja keskkonnatoetuse ehk nn rohestamise toetuse saamise üks kohustuslikke nõudeid on püsirohumaade säilitamine. Püsirohumaade osakaal

Read More

Eesti: Erakorralist toetust piima- ja sealihasektorile saab taotleda 1. kuni 7. detsembrini 2021

NordenBladet — Maaeluminister allkirjastas määruse, mille alusel saavad sealiha- ja piimatootjad taotleda detsembri alguses Covid-19 puhangust tingitud erakorralist toetust kogusummas 5,5 miljonit eurot. „Mul on väga hea meel, et me saame kiiresti suunata toetuse sektoritesse, mis on praegu kokkuostuhindade kõikumise,

Read More

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kinnitas maakodulaenu tingimused

NordenBladet — Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu kinnitas maale elama asumist soodustava eluaseme kaaslaenu tingimused. Tegemist on  pilootprojektiga, mis rakendub kahes Eesti piirkonnas: Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal. Koostöös pankadega hakatakse pakkuma kaaslaenu kodu soetamiseks Põlva- Võru- ja Valgamaal ning Ida-Virumaal kuni

Read More

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kinnitas kodu maale laenu tingimused

NordenBladet — Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu kinnitas maale elama asumist soodustava eluaseme kaaslaenu tingimused. Tegemist on  pilootprojektiga, mis rakendub kahes Eesti piirkonnas: Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal. Koostöös pankadega hakatakse pakkuma kaaslaenu kodu soetamiseks Põlva- Võru- ja Valgamaal ning Ida-Virumaal kuni

Read More

Eesti: Maaeluministeerium osaleb Eesti põllumajanduse aastanäitusel

NordenBladet — Täna ja homme, 13.–14. oktoobril toimub Eesti Rahva Muuseumis taas Eesti põllumajanduse aastanäitus, mis toob kaheks päevaks Tartusse kokku Eesti põllumajandussektori tipud. Maaeluminister Urmas Kruuse avas tänavuse põllumajanduse aastanäituse ning Eesti Aiandusliidu VIII visioonikonverentsi. Samuti oli kõigil huvilistel

Read More

Eesti: Valitsuskabinet toetab maale elama asumist soodustava pilootprogrammiga

NordenBladet — Valitsuskabinet otsustas teisipäeval toetada maaeluministri ettepanekut, et Maaelu Edendamise Sihtasutus alustaks maale elama asumist soodustava pilootprogrammi ellu viimist Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal. „Tegu on Vabariigi Valitsusele olulise tegevusega, mis soodustab inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse ja noorte eneseteostusvõimalusi maal ning aitab

Read More

Eesti: Vähenda toiduraiskamist! VEEBILEHE toiduannetamine.ee abil saab üle jäänud toidu abivajajatele annetada

NordenBladet — Täna, 29. septembril tähistatakse teist korda rahvusvahelist toidu raiskamise vähendamisele pühendatud päeva. Eestis keskendutakse sel puhul kodumajapidamiste ja potentsiaalsete annetajate teadlikkuse tõstmisele. Igal aastal läheb maailmas toodetud toidust kolmandik raisku ehk prügikasti; samas kasvab inimeste arv, kellel on

Read More

Eestis hakatakse muutma piimatoodete säilimisaja märgistust

NordenBladet — Maaeluministeeriumi eestvedamisel ja koostöös sektoriga hakatakse Eestis järk-järgult muutma piimatoodete pakenditel säilimisaja märgistamist. „Oleme harjunud, et Eestis kasutatakse piimatoodetel säilimisaja märget „kõlblik kuni”, kuigi pastöriseeritud piimatooted ei pruugi olla säilimisaja lõppedes kohe tervisele ohtlikud. Seetõttu oleme soovitanud sektoril

Read More

Eesti: Ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on selleks aastaks peatatud

NordenBladet — Maaeluminister Urmas Kruuse peatas oma käskkirjaga ahvenapüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, kuna selleks aastaks eraldatud ahvena lubatud püügimaht on ammendunud. „2021. aastaks oli Eestile eraldatud lubatud ahvenasaagiks veidi üle 498 tonni. 20. augustiks oli lubatud saagist 90%

Read More

Eesti: Maaeluminister tänas ja tunnustas valdkonna parimaid koolilõpetajaid

NordenBladet — Maaeluminister Urmas Kruuse tunnustas täna toimunud pidulikul vastuvõtul maamajanduse ja merendusega seotud kutse- ja kõrgharidusõppe parimaid lõpetajaid. Tänuüritus parimatele lõpetajatele toimus juba 23. korda. „Eesti maa- ja mereelu areng on teie kätes. See saab toimuda vaid parimate teadmistega

Read More

Eesti: Tootjad saavad taotleda toetust saagi ja loomade kindlustamiseks aastaringselt

NordenBladet — Põllumajandustootjad saavad toetust taotleda oma saagi ja loomade kindlustamiseks või kahjustunud toomispotentsiaali taastamiseks aastaringselt. Maaeluminister allkirjastas määruse eelnõu, mille alusel saab “Eesti maaelu arengukava 2014−2020” meetmes 5.2 „Ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine” ja

Read More

Eesti: Kohalikud Leader-tegevusgrupid saavad üleminekuaastateks täiendavat toetusraha

NordenBladet — Maaeluministri käskkirjaga jaotati kohalike Leader-tegevusgruppide vahel Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusega lisandunud 34,5 miljonit eurot. Arengukava kestuse pikenemise tulemusena ning COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamiseks loodud taasterahastu kiire rakendamine tagab maapiirkondade edasiseks arendamiseks vajalikud täiendavad eelarvelised võimalused. „Leader-meede

Read More

Eesti: Algas Põhja-Eesti maitsete aasta

NordenBladet — Täna avati Oandu külastuskeskuses pidulikult Põhja-Eesti maitsete aasta. Maaeluminister Urmas Kruuse andis 2021. aasta toidupiirkonnaks valitud Põhja-Eesti piirkonna esindajale üle sümboolse rändkahvli. Minister Kruuse kutsus avakõnes kõiki üles uue piirkonna paepealseid maitsed proovima. „Põhja-Eesti maitsete aasta ootab külastajaid

Read More

Eesti: Algas tänavuste pindala- ja loomatoetuste taotluste vastuvõtt

NordenBladet — Maaeluministeerium kutsub esitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) 2021. aasta pindala- ja loomatoetuste taotlusi. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on väga oluline põllumajandusliku tegevuse elujõud ja stabiilsus. „Pindala- ja loomatoetused aitavad tagada põllumajandusmaa sellena säilimist ja omamaise toidu

Read More

Eesti: Sihtotstarbeliste toetuste taotlemise kord Maaeluministeeriumi valitsemisalas 2021. a

NordenBladet — 10. maini saab taotleda sihtotstarbelisi tegevus- ja projektitoetusi Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Toetuste taotlemise korra ja abiks olevad vormid saab kätte ministeeriumi kodulehelt. Toetuse saamiseks tuleb organisatsioonidel esitada oma taotlused hiljemalt 10. mail 2021 kell 12 meilitsi aadressile info@agri.ee. Lisaküsimuste

Read More

Eesti: Avatud talude registreerumine pikeneb 10. maini

NordenBladet — Maaeluministeerium pikendab seitsmendale üle-eestilisele avatud talude päevale talude registreerimist 10. maini, et kõik soovijad end kirja jõuaksid panna. Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil. „Avatud talude päeva registreerimistähtaja pikendamine on iga-aastane nähtus – osa talupidajaid ja maaettevõtjaid

Read More

Eesti: Maaeluministeerium hakkab hindama eri poliitikasuundade mõju maapiirkonnale

NordenBladet — Maaeluministeerium esitas Vabariigi Valitsusele otsustamiseks ettepanekud maaeluga arvestamise metoodika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, mis viimasel kabinetiistungil ka heaks kiideti. “Arvestades, et maapiirkond on koduks kolmandikule Eesti inimestest ja maapiirkonnas tegutseb kolmandik Eesti ettevõtjatest, siis on väga oluline, et maapiirkonna

Read More

Eesti: LEADER-lähenemise laiendamine toob kohalikele kogukondadele kaasa uued toetusvõimalused

NordenBladet — Kohalikku elu edendava Euroopa Liidu algatusprogrammi Leader-lähenemise laienemisega teistesse Euroopa struktuurifondidesse on hakatud kasutama väljendit kogukonna juhitud kohalik areng (CLLD), mis loob senisest suuremad võimalused nii kohalike kogukondade kui ka piirkondade arendamiseks. Maaeluministeerium esitas Vabariigi Valitsusele otsustamiseks analüüsi

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service