Advertisement:

Tag "põllumajandus"

Back to homepage

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 laenud pakuvad ettevõtjatele suurt huvi

NordenBladet — 15. mail avas Maaelu Edendamise Sihtasutuse(MES) koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud meetmed, pakkudes olukorra leevendamiseks laenu, laenukäendust ning põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid. Praeguseks on MESile laekunud 53 taotlust. „On  väga oluline, et maaettevõtjatele suunatud COVID-19 meetmete 200 miljoni

Read More

Eesti: Toiduseaduse muudatus loob paremad tingimused toidukäitlejatele

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller saatis 14.mail kooskõlastusringile toiduseaduse muudatuse eelnõu, millega luuakse toidukäitlejatele paremad tingimused ettevõtlusega tegelemiseks. Muudatustega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega. „Eesmärk on loobuda riigisisesest loakohustusest ja nõuda tegevusluba vaid valdkondades, mis on ette nähtud Euroopa

Read More

Maaeluminister Arvo Aller: Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenevad

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas möödunud nädalal Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid paindlikumalt ning pikendab tähtaegu aasta võrra. „Koroonaviiruse mõju pole jätnud puutumata ühtegi tegevusvaldkonda ning seetõttu tuleb ka Leader-toetustes teha

Read More

Eesti: Eriolukorra tõttu pikendatakse kalandustoetuste tegevuste elluviimise tähtaegu

NordenBladet — Eriolukorrast tingitud raskuste leevendamiseks muudetakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete määrusi, et pikendada tegevuste elluviimise tähtaegu. Seoses COVID-19 viirusest tingitud olukorraga on väga tõenäoline, et toetuse saajatel ei ole võimalik kinni pidada toetuse määramise otsustes märgitud

Read More

Käib toetustaotluste vastuvõtt ohustatud tõugu loomade pidamiseks

NordenBladet — Alates 2. maist saab taotleda toetust ohustatud tõugu loomade pidamiseks ja loomade heaolu parandamiseks. Põllumajandusloomade ohustatud tõugude pidamist on Eesti maaelu arengukava kaudu toetatud alates 2004. aastast. Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi seisukohast oluliste

Read More

Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepp: Haapsalu ja Läänemaa võtsid üle Eesti toidupiirkonna tiitli

NordenBladet — Alates maikuust võttis Haapsalu ja Läänemaa Vana-Võrumaalt üle Eesti toidupiirkonna tiitli, millega algab Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta. „Läänemaa püüab üllatada oma külalisi aasta vältel erinevate maitseelamustega. Kiideva külaprouade retsepti järgi tehtud kilurullid on saanud presidendi vastuvõttude lahutamatuteks

Read More

Eesti: Taimekaitsekoolituse ja -seadmetega seotud nõudeid leevendatakse eriolukorra ajaks

NordenBladet — Riigikogu kiitis täna heaks taimekaitseseaduse muudatused, mis puudutavad taimekaitsekoolitust ja taimekaitseseadmete tehnokontrolli. Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on muudatuste eesmärk vähendada eriolukorrast tingitud võimalikke kahjusid taimekasvatussektoris. „Eriolukorraga seotud mõjude leevendamiseks kehtivad edasi kriisi ajal kehtivuse kaotanud taimekaitsetunnistused ja taimekaitseseadmete

Read More

Eesti: Arvo Aller edastas Euroopa Komisjonile liikmesriikide ühispöördumise

NordenBladet — Eesti maaeluministri algatusel edastasid 14 Euroopa Liidu liikmesriigi ministrid Euroopa Komisjonile ühispöördumise, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni kiirelt tegutsema COVID-19 põhjustatud majanduskahjude vähendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris. „Kalapüügi ja vesiviljeluse toetamise võimaldamiseks tuleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) meetmeid kohandada

Read More

Eesti: Algav fotokonkurss kutsub märkama taimi ja nende olulisust

NordenBladet — Täna, 1. aprillil algab taimetervise aasta fotokonkurss, mille eesmärk on pöörata tähelepanu enda ümber olevale elusloodusele – nii taimedele ja nende viljadele kui ka putukatele ja taimehaigustele ning nende põhjustatud kahjustustele. Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatav konkurss

Read More

Euroopa Komisjon kehtestas tingimused, mille alusel tohib kriisiolukorras kasutada ajutiselt kaupade impordil originaalsertifikaadi koopiat

NordenBladet — Kriisiolukorraga seotud logistilistel põhjustel on Euroopa Liidu piiripunktides olnud raskusi paberil originaalsertifikaadi esitamisega. Probleem võib tekkida juhul, kui sertifikaadil on viga, muudetakse kaubasaajat või muudel asjaoludel, kui peatatud lennuliikluse tõttu on raskusi paberil originaalsertifikaadi õigeaegse kohalesaatmisega. Euroopa Komisjon

Read More

Homsest rakendub Euroopa Liidus määrus toidu põhikoostisosa päritolu märkimise kohta

NordenBladet — Alates homsest, 1. aprillist rakendub Euroopa Liidus määrus, mille kohaselt on ettevõtetel kohustuslik märkida pakendile toidu põhikoostisosa päritolu juhul, kui selle märkimata jätmine võib tarbijaid tegeliku päritolu määramisel eksitada. „Pakenditel on sageli sõnu ja pilte, mis võivad tarbijatele

Read More

Eesti: Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuste töökord alates 16. märtsist + PRIA poolt makstavad toetused seoses koroonaviirusega

NordenBladet — Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lükkas alates 16. märtsist edasi plaanilised järelevalvetoimingud, mis nõuavad kohapealset kontrolli. Lihakäitlemisettevõtetes ja piiridel jätkub tavapärane töö. Kaubavahetuse jätkumise võimaldamiseks väljastatakse sertifikaate kõikidest maakondlikest keskustest. Kogu suhtlus toimub kas telefoni, e-posti või kirja teel.

Read More

Eesti: Taimekaitse nõukogus anti ülevaade taimekaitsevahendite mõjust põllumajandustoodangule

NordenBladet — Eile toimus Maaeluministeeriumis taimekaitse nõukogu kohtumine, kus räägiti taimekaitsevahendite mõjust põllumajandustoodangule, tutvustati integreeritud taimekaitse põhimõtete kontrolli juhendit ning arutleti taimekaitselahenduste nappuse teemal. Mullu Eesti Maaülikoolis doktoritöö kaitsnud Risto Raimets tutvustas taimekaitse nõukogus enda tööd, milles ta uuris, kas

Read More

Eesti: Maaeluministeeriumi struktuurimuudatus puudutab kahe asekantsleri vastutusvaldkonda

NordenBladet — Vabariigi Valitsus kinnitas täna Maaeluministeeriumi struktuurimuudatuse, millega korrigeeritakse ülesandeid kahe asekantsleri vastutusvaldkonnas. Senise toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesanded keskenduvad edaspidi enam toiduohutusele. Tteaduse ja arenduse osa liigub üle kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusalasse. Muudatuse tegemise vajadus

Read More

Eesti: Avatud talude päeva 2020 infopäevad toimuvad tänavu Toris ja Jänedal

NordenBladet — Sellelgi aastal toimuvad juba tavapäraseks saanud infopäevad, mis on eelkõige kasulikud neile taludele ja maaettevõtjatele, kes võtavad avatud talude päevast osa esimest korda. Infopäevad toimuvad: kolmapäeval, 25. märtsil Tori Siidritalus Pärnumaal. Info ja registreerimine; kolmapäeval, 1. aprillil Põllumajandusuuringute

Read More

Eesti: Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise toetus soosib keskkonnainvesteeringuid

NordenBladet — Maaeluminister allkirjastas maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatuse, millega hakatakse taotlusi hinnates senisest enam soosima keskkonnahoidu ja bioohutusse panustavaid investeeringuid. Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on määruse muudatused suunatud väliskeskkonnast tulenevate võimalike negatiivsete mõjude

Read More

Eesti: Jahiseltsid saavad toetust ulukite käitlemiskohtade väljaehitamiseks

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas eile määruse, millega kehtestatakse jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused. Määrusega soovitakse parandada jahiulukite esmakäitlemise hügieenitingimusi ja tõsta jahindussektori suutlikkust tõkestada sigade Aafrika katku levikut metssigade populatsioonis. „Vaatamata asjaolule, et jahimehed ja seakasvatajad

Read More

Eesti: Setomaa vald kandideerib Euroopa jätkusuutliku küla konkursil

NordenBladet — Setomaa vald esitas oma kandidatuuri tänavu 16. korda toimuvale Euroopa jätkusuutliku küla konkursile, mille motoks on „Kohalikud vastused globaalsetele väljakutsetele“.  Maaeluministeeriumi algatusel konkursile kandideerinud Setomaa valda laekus üks tunnustus juba eelmisel aastal, mil Lüübnitsa küla võitis 2019 Eesti

Read More

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavate laenutoodete tingimusi muudeti ettevõtjasõbralikumaks

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg allkirjastasid Maaeluministeeriumi ja MES-i vahelise halduslepingu muudatuse, mis võimaldab MES-il põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektorile ning maapiirkonna ettevõtjatele anda laenu paindlikumalt, lähtudes ettevõtjate tegelikest vajadustest. „Muudatuse eesmärk

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service