Tag "keskkond"

Back to homepage

Eesti hakkab riigihangetes keskkonnahoiule suuremat rõhku panema

NordenBladet — Keskkonnaminister Tõnis Mölder allkirjastas määruse, mis ärgitab riiki ja kohalikke omavalitsusi ostma senisest rohkem keskkonnasõbralikke kaupu ja teenuseid. Minister nentis, et avalik sektor on väga suur tarbija. „Igal aastal korraldatakse Eestis tuhandeid riigihankeid, mille kogumaksumus ulatub miljarditesse eurodesse,“

Read More

Eesti: Harrastuskalapüügi hooaeg on täies hoos: Kontrolli üle oma kalapüügiõiguse olemasolu!

NordenBladet — Harrastuskalapüügi kõrghooaeg on täies hoos. Keskkonnaministeeriumile on viimasel ajal teatatud juhtumitest, kus hoolimata kalastuskaardi püügiandmete täitmisest ei ole olnud kalastajatel võimalik uut kaarti osta. Oleme jõudnud järeldusele, et põhjuseks on täitmata või osaliselt täidetud kasutajaprofiil pilet.ee lehel. „Eesti

Read More

Eesti: Võhma kivikülv muutub maastikukaitsealaks

NordenBladet — Keskkonnaministeeriumi ettepanekul otsustas valitsus muuta Võhma kivikülvi maastikukaitsealaks. Uus kord aitab senisest tõhusamalt kaitsta ja tutvustada Võhma kivikülvi ja pärandmaastikku ning niidukooslusi ja sellele iseloomulikku elustiku mitmekesisust. Saare maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas asuv Võhma kivikülv on olnud

Read More

Eesti: Selgus Keskkonnakäpa konkursi võitja

NordenBladet — Keskkonnaminister Tõnis Mölder kuulutas välja keskkonnasõbralike haridustegude konkursi Keskkonnakäpp tänavused võitjad. Keskkonnakäpa laureaadid valiti sel aastal välja 74 kandidaadi seast. „Tänavusel keerulisel aastal on paljud leidnud rõõmu just loodusega koos olemisest. Konkursile esitatud projektid olid valdavalt suunatud oma

Read More

Uuring: Eestis läheb aastas raisku 164 miljoni euro eest toitu

NordenBladet — Keskkonnaministeeriumi tellitud värskest uuringust selgub, et Eestis tekib 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni moodustab raisku läinud toit ehk toidukadu. Kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit

Read More

Eesti: Valitsus kinnitas Viljandi maastikukaitseala uue eeskirja ning arvas kaitse alt välja 12 objekti

NordenBladet — Keskkonnaministeeriumi ettepanekul kinnitas valitsus Viljandi maastikukaitseala uuendatud kaitsekorra ja piiri ning arvas kaitse alt välja 12 Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas asuvat objekti. Viljandi maastikukaitseala on loodud väärtusliku maastiku ja elupaikade kaitseks. Kaitseala tuumiku moodustavad Tänassilma-Viljandi-Raudna orustiku keskosa

Read More

Eesti: Eeskirjamuudatus: võitlus kooreüraskiga tõhusamaks, mändide istutamine lihtsamaks ja pärn suuremasse ausse

NordenBladet — Metsa majandamise eeskirja muudatused lubavad alates sellest kevadest tõhusamalt võidelda kuuse-kooreüraskitega. Metsa uuendamisel läheb nüüd arvesse ka harilik pärn ning mändi on lubatud istutada senisest hõredamalt.  Kuuse-kooreüraskiga aitab paremini võidelda muudatus, mis lubab selleks tarvilikud püünispuud külmal kevadel

Read More

Eesti: Algas Keskkonnakäpa rahvahääletus

NordenBladet — Tänasest on avatud Keskkonnakäpa konkursi rahvahääletus. Alates 17. maist kuni 30. maini on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida kõige keskkonnasõbralikumate haridustegude välja selgitamisel. Hääletus käib veebiküljel keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp. Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et lasteaiad ja koolid teevad asendamatut tööd

Read More

UURING: Soome lahe kui Läänemere prügistatuima merepiirkonna randadelt võib kohati leida kuni 270 prügieset iga 100 meetri kohta

NordenBladet — Euroopa Komisjoni eestvedamisel vaadati läbi hiljuti avaldatud mereprügi uuringud ning leiti, et meredes leidub 281 liiki prügi. Seda on pea üheksa korda rohkem kui erinevaid kalaliike Läänemeres. Mereprügi probleemiga võitlemiseks vaatasid teadlased ja riikide esindajad läbi viimaste aegade

Read More

Eesti: Eerik Kumari looduskaitsepreemia laureaat on Kalev Sepp

NordenBladet — Looduskaitse kõrgeima tunnustuse, Eerik Kumari nimelise preemia koos looduskaitse kuldmärgiga pälvis sel aastal tunnustatud looduskaitsja ja EMÜ keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor Kalev Sepp. Ka kuulutas Keskkonnaministeerium välja looduskaitse hõbemärgi laureaadid, kelleks on Sirje Aher, Horst Freitag, Rein Järvekülg,

Read More

Eesti: Veeseaduse muudatused kärbivad bürokraatiat – VAATA, mis muutub

NordenBladet — Valitsus kiitis heaks veeseaduse muudatused, mis vähendavad põllumajandustootjatel bürokraatiat. Kui Riigikogu muudatused vastu võtab, siis jäetakse veeseadusest välja vedelsõnniku laotamisplaani esitamise kohustus, mis puudutas umbes 40 Eesti suuremat piimakarja- ja seakasvatajat. Ära jääb ka veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamise

Read More

Eesti: Keskkonnahariduskeskused saavad riigilt kriisitoetust

NordenBladet — Valitsus otsustas piirangute tõttu kannatanud loodus- ja keskkonnahariduskeskustele jagada 175 000 eurot, sest seoses koroonaviiruse levikuga on keskused olnud suletud ja neil on jäänud tulu saamata. Tavaolukorras pakuvad keskused koolidele õppeprogramme, korraldavad laagreid, loodusõhtuid ja muid keskkonnateadlikkust suurendavaid

Read More

Eesti: Keskkonnaministeerium ja Eesti Pandipakend plaanivad pandipakendiringlust laiendada

NordenBladet — Keskkonnaminister Tõnis Mölder ja Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba sõlmisid koostöölepingu, et ühiste jõupingutustega pandipakendite ringlussevõttu veelgi suurendada. Tänaste allkirjadega pikendati algselt juba 2005. aastal sõlmitud vaba tahte lepingut. „Eestis toimib tagatisrahaga pakendite tagastussüsteem väga hästi juba 15

Read More

Eesti: Energia- ja tööstussektori CO2 heitkogused vähenesid aastaga üle 30%

NordenBladet — Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKS) kuuluvates Eesti käitistes vähenes CO2-heide 2020. aastal 33,8% võrreldes 2019. aastaga ehk ligikaudu 2,9 mln tonni CO2 võrra. Nii selgub Eestis kauplemissüsteemi kuuluva 46 elektri- ja soojusenergia-, põlevkiviõli-,

Read More

Eesti väikejärvede uuring: karjäärijärvedest saavad hinnatud püügijärved

NordenBladet — Valminud on eelmise aasta väikejärvede uuringu kokkuvõte, mis annab hinnangu kaheksa Eesti väikejärve kalastiku kohta. Mullu tegid Eesti Maaülikooli teadlased katsepüüke ka varem intensiivses kasutuses olnud Aidu ja Kamariku karjäärides. „Suurte teada-tuntud järvede kõrval ei tohi tähelepanuta jätta

Read More

Eesti: Tõnis Mölder plaanib esitada valitsuse istungile STS-laadimise korra muutmise

NordenBladet — Keskkonnaminister Tõnis Mölder plaanib lähiajal esitada valitsusele kinnitamiseks ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale laadimise korra muutmise, et välistada ümberlaadimisest tuleneda võiv keskkonnaoht hoiualadel. Ühtlasi soovib keskkonnaminister teha valitsusele ettepaneku hakata analüüsima, kas Eestis võiks reostustõrje rahastamiseks luua

Read More

Eesti: Metsanduse arengukava keskkonnamõjude hindamine sai täiskäigu

NordenBladet — Keskkonnaministeerium on sõlminud kokkuleppe, et metsanduse uue kümnendi arengukava  keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude hindamise programmi koostavad hanke võidu tulemusel ettevõtted Maves OÜ, Hendrikson & Ko OÜ ja Skepast&Puhkim OÜ. Järgmise kümnendi metsanduse arengukava (MAK2030) koostamise

Read More

Eesti: Metsaregistri uuendused annavad metsaomanikule kindluse, et tema omandiga ei toimetata tagaselja

NordenBladet — Metsaomanik saab nüüdsest teate, kui nende naaber on saanud loa teha lage- või turberaiet ja lisaks on võimalik näha, kes vaadanud andmeid tema metsa kohta. Metsaregistris on Andmekaitse Inspektsiooni soovituste järgi sisse viidud uuendus, mille abil metsaomanik saab

Read More

Eesti: Rakvere linn pürgib kliimaneutraalseks

NordenBladet — Keskkonnaministeerium sõlmis Rakvere Linnavalitsusega ühiste kavatsuste deklaratsiooni, et koostöös Eesti keskkonnaseisund paremaks muuta. Deklaratsiooniga võtab Rakvere Linnavalitsus eesmärgi saada üheks esimeseks kliimaneutraalseks omavalitsuseks Eestis. Ministeerium pakub Rakvere linnavalitsusele tuge eelkõige linna kliima- ja energiakava väljatöötamisel. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service