TEA OMA ÕIGUSI! Vähem kui pooled reisijad ELis on teadlikud ELi reisijate õigustest

TEA OMA ÕIGUSI! Vähem kui pooled reisijad ELis on teadlikud ELi reisijate õigustest

NordenBladet – Euroopa Komisjon avaldas 13.jaanuaril Euroopa Liidus (EL) reisijate õigusi käsitleva Eurobaromeetri uuringu tulemused. Uuringu kohaselt teab 43% ELi kodanikest, kes on viimase 12 kuu jooksul reisinud lennuki, pikamaarongi, bussi, laeva või parvlaevaga, et ELis on kehtestatud reisijate õigused.

Transpordivolinik Adina Vălean ütles: „Euroopa Liit on ainus piirkond maailmas, kus kodanikud on kaitstud täiskomplekti reisijate õigustega. Teadlikkus nendest õigustest peab aga olema suurem ning õigused peavad olema paremini mõistetavad ja jõustatavad. Meie eeskirjad peaksid pakkuma ka suuremat õiguskindlust reisijatele ja kogu tööstusharule. Seepärast esitas komisjon ettepaneku ajakohastada lennu- ja rongireisijate õigusi. Nüüd on vaja, et nõukogu ja Euroopa Parlament jõuaksid kõnealuste õiguste suhtes kiiresti kokkuleppele, et ELis reisivad inimesed oleksid tõhusalt kaitstud.“

Reisijate õigused on määratletud ELi tasandil. Neid kohaldavad transporditeenuste osutajad ja jõustavad riiklikud asutused. Erinevuste tõttu riikide tavades võib reisijatel olla raske saada selget ülevaadet sellest, mida teha ja kelle poole pöörduda, eriti kuna reisijad ületavad sageli ELi piire.

Komisjon on juba suurendanud jõupingutusi, et muuta reisijate õigused selgemaks ja suurendada teadlikkust nendest õigustest. Sel eesmärgil on komisjon teinud seadusandlikke ettepanekuid lennu- ja rongireisijate õiguste kohta, koostanud suuniseid ning andnud korrapäraselt teada asjaomasest kohtupraktikast. Komisjon käivitas ka teadlikkuse suurendamise kampaania.

Uuringu muud tulemused:

  • 32% kõikidest vastajatest (sealhulgas need, kes ei ole viimase 12 kuu jooksul ühegi eespool nimetatud transpordiliigiga reisinud) teavad, et ELis kehtivad reisijate õigused lennu-, rongi-, bussi-, laeva- või parvlaevatranspordi puhul. Kuid ainult 14% on konkreetselt teadlikud lennutranspordi, 8% rongitranspordi, 5% bussitranspordi ja 3% laevatranspordiga seotud õigustest. Vastajad, kes on kasutanud vähemalt ühte neist transpordiliikidest, on reisijate õigustest tõenäolisemalt teadlikud (43% vs. 32%), kuid neid on siiski alla 50%.
  • Nende reisijate osakaal, kes tunnevad, et transpordiettevõtjad olid neid nende õigustest enne reisi hästi teavitanud, on transpordiliikide kaupa erinev: 40% lennureisijatest, 29% laeva- või parvlaevareisijatest, 26% rongireisijatest ja 26% bussireisijatest. Reisi ajal ja pärast reisi saadud teabe puhul on protsendid veelgi madalamad.
  • Vastajad, kellel esines tõrkeid lennureisi ajal, esitasid kaebuse suurema tõenäosusega kui need, kes kasutasid muid transpordiliike: kaebuse esitasid 37% lennureisijatest, 26% bussireisijatest, 24% rongireisijatest ja 18% laeva- või parvlaevareisijatest; kõigis reisimisliikides kokku 26%. Vastanud, kes kogesid reisitõrkeid, kuid ei esitanud ametlikku kaebust (72%), ei teinud seda kõige tõenäolisemalt sel põhjusel, et nad tundsid, et see oli kasutu (45%), sellele järgnes asjaolu, et asjaomast rahasummat peeti liiga väikeseks (25%).
  • 53% neist, kes kogesid viimase 12 kuu jooksul lennureiside ajal tõrkeid, märkisid, et lennuettevõtja pakkus neile mingis vormis abi (toit ja joogid, alternatiivne lend, hüvitus, rahaline kompensatsioon, majutus, jne), olenemata sellest, kas reisija esitas kaebuse või mitte. Ainult 43% rongireisijatest ja 38% bussi, laeva või parvlaevaga reisinutest märkisid, et transpordiettevõtjad pakkusid reisitõrgete korral abi.
  • 55% vastajatest, kes esitasid transpordiettevõtjale kaebuse tõrgete kohta, ütlesid, et nad olid rahul sellega, kuidas nende kaebust menetleti, kuid ainult 37% neist, kes olid tõrkeid kogenud, väitsid, et nad on rahul sellega, kuidas transpordiettevõtja neid kaebuste esitamise korrast teavitas.
  • Valdav enamik (81%) neist, kes on mingil hetkel palunud abi puudega või piiratud liikumisvõimega inimesele (st 8% vastanutest), kinnitab, et oli transpordiettevõtja reageeringuga rahul. Vähem (60%) neist väljendas rahulolu, kui kasutati rohkem kui üht transpordiliiki.

Järgmised sammud

Uuringu tulemusi kasutatakse kahes käimasolevas seadusandlikus menetluses, milles käsitletakse rongi- ja lennureisijate õigusi, samuti bussi-, laeva- ja parvlaevareisijate ning puudega või piiratud liikumisvõimega lennureisijate õiguste hindamist (vt. SIIT). Sellega seoses kaalutakse ka mitmeliigilise transpordi kättesaadavust nii nende kui ka teiste reisijate jaoks.

Taustteave

Uuring toimus 19. veebruarist kuni 4. märtsini 2019 ja selle käigus küsitleti 27 973 ELi kodanikku.

Kõigi transpordiliikide jaoks on kehtestatud ELi õigusaktid, mille eesmärk on kaitsta reisijate õigusi ja tagada, et need ei läheks riiklike eeskirjade paljususe tõttu kaduma – see on kogu maailmas ainulaadne ning ükski teine kontinent ei paku kõigi transpordiliikide puhul reisijatele sellist kaitset.

Lisateave

Reisijate õigusi käsitleva Eurobaromeetri uuringu täielikud tulemused

Teave ELi reisijate õiguste kohta on kättesaadav Teie Euroopa veebilehtedel.

Avafoto: PexelsReklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service