Euroopa Komisjon esitab oma esmased seisukohad seoses tugeva sotsiaalse Euroopa ehitamisega õiglase ülemineku jaoks

NordenBladet – Komisjon esitab täna teatise, mis käsitleb tugeva sotsiaalse Euroopa ehitamist õiglase ülemineku jaoks. Selles määratakse kindlaks, kuidas sotsiaalpoliitikast on abi nüüdsete probleemide lahendamisel ja võimaluste ärakasutamisel, pakutakse tulevasteks kuudeks välja ELi tasandi meetmed ning palutakse tagasisidet seoses edasise tegevusega tööhõive ja sotsiaalõiguste valdkonnas kõikidel tasanditel. Komisjon algatab juba täna ka ELi töötajate õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimese etapi sotsiaalpartneritega (ettevõtete ja ametiühingutega).

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles sellega seoses järgmist: „Euroopas on toimumas pöördeline muutus. Kuna meil on käsil üleminek keskkonnasäästlikule majandusele ja digitehnoloogiale ning elanikkond vananeb, siis soovib komisjon tagada inimesekeskse lähenemise ja inimeste heaks toimiva majanduse. Meil on juba olemas vahend, milleks on Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Nüüd tahame me tagada, et EL, liikmesriigid ja sidusrühmad pühenduksid selle rakendamisele.“

Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit lausus omalt poolt: „Järgmistel aastatel muutub miljonite eurooplaste tööelu. Peame võtma meetmeid, et tulevane tööjõud saaks olla edukas. Euroopa innovaatiline ja kaasav sotsiaalne turumajandus peab olema suunatud inimestele ja pakkuma neile kvaliteetseid töökohti, kus saab teenida piisavat palka. Mitte ühtegi liikmesriiki, piirkonda ega inimest ei tohi kõrvale jätta. Peame pidevalt püüdma saavutada kõrgeimaid tööturueesmärke, et kõik eurooplased saaksid elada väärikalt ja kõrgeid sihte seades.

Tänane Euroopa on ainulaadne koht, kus heaolu, õiglus ja jätkusuutlik tulevik on võrdselt olulised. Euroopas on maailma üks kõrgemaid elatustasemeid, parimad töötingimused ning tõhusaim sotsiaalkaitse. Samal ajal seisavad eurooplased silmitsi mitmete muutustega, nagu üleminek kliimaneutraalsele majandusele, digitaliseerimine ja demograafilised muutused. Kõige sellega kaasnevad tööjõu jaoks uued probleemid ja võimalused. Euroopa roheline kokkulepe ehk meie uus majanduskasvu strateegia peab tagama, et Euroopas on ka tulevikus maailma kõige arenenumad sotsiaalhoolekandesüsteemid ning et Euroopa on elujõuline innovatsiooni ja konkurentsivõimelise ettevõtluse keskus.

Täna avaldatud dokumendid tuginevad Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mille ELi institutsioonid ja juhid kuulutasid välja 2017. aasta novembris. Komisjon palub kõigil ELi liikmesriikidel, piirkondadel ja partneritel esitada oma seisukohad, kuidas liikuda edasi ning kuidas nad kavatsevad samba eesmärke täita. See tegevus päädib algatuse rakendamise tegevuskava ettevalmistamisega 2021. aastal, milles kajastatakse kõiki ettepanekuid ning mis esitatakse kinnitamiseks kõrgeimal poliitilisel tasandil.

Omalt poolt esitab komisjon täna kavandatud algatused, millega juba panustatakse ELi samba ellurakendamisse. Peamised meetmed 2020. aastal on:

  • töötajate õiglane miinimumpalk ELis,
  • Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja siduvad tasustamise läbipaistvuse meetmed,
  • Euroopa oskuste ajakohastatud tegevuskava,
  • ajakohastatud noortegarantii,
  • platvormitöö tippkohtumine,
  • vananemiseteemaline roheline raamat,
  • puuetega inimesi käsitlev strateegia,
  • demograafiaaruanne,
  • Euroopa töötuskindlustuse edasikindlustusskeem.

Need meetmed tuginevad tööle, mida EL on juba teinud alates algatuse väljakuulutamisest 2017. aastal. Kuid ainuüksi ELi tasandil võetavatest meetmetest ei piisa. Edu võti peitub riikide, piirkondade ja kohaliku omavalitsuse asutuste, sotsiaalpartnerite ja asjaomaste sidusrühmade käes kõikidel tasanditel. Kõigil eurooplastel peavad olema ühesugused võimalused edasi liikuda – me peame säilitama, kohandama ja paremaks muutma seda, mida meie vanemad ja vanavanemad on loonud.

Konsultatsioon õiglase miinimumpalga teemal

Töötavate inimeste arv ELis on rekordiliselt suur. Kuid paljudel neist on ikka veel keeruline ots otsaga kokku tulla. Komisjoni president von der Leyen on väljendanud soovi, et meie liidus oleks igal töötajal õiglane miinimumpalk, mis võimaldab inimväärse elu töökohast sõltumata.

Täna algatab komisjon ELi töötajate õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimese etapi sotsiaalpartneritega (ettevõtete ja ametiühingutega). Komisjon soovib teada, kas sotsiaalpartnerite arvates on vaja ELi meetmeid ning kui see on nii, siis kas nad soovivad nende meetmete suhtes ise kokkuleppele jõuda.

Ühetaolist kõigile sobivat miinimumpalka ei kehtestata. Kõik võimalikud ettepanekud kajastavad riikides kasutusel olevaid variante, olgu siis tegemist kollektiivlepingute või õigussätetega. Mõnes riigis on juba olemas suurepärased süsteemid. Komisjon soovib tagada, et kõik süsteemid oleksid asjakohased ja piisavalt hõlmavad, et põhjalikult konsulteeritaks sotsiaalpartneritega ning et oleks olemas asjakohane ajakohastamismehhanism.

Taustteave

Sotsiaalne õiglus on Euroopa sotsiaalse turumajanduse alus ja liidu kese. Selline lähenemisviis toetab seda, et sotsiaalne õiglus ja jõukus oleks nurgakiviks maailma kõrgeimate heaolustandarditega vastupidava ühiskonna loomisel.

Praegu on muutuse aeg. Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise tõttu peame kohandama oma majandust ja tööstust, oma reisimis- ja töötamisstiili ning seda, mida ostame ja sööme. Eeldatavasti loovad ainuüksi tehisintellekt ja robootika järgmisel viiel aastal maailmas peaaegu 60 miljonit uut töökohta, samas kui paljud töökohad muutuvad või isegi kaovad. Euroopa demograafiline olukord muutub. Tänu meditsiinile ja tervishoiu valdkonna saavutustele elame nüüd kauem ja parema tervisega.

Sellised muutused, võimalused ja probleemid mõjutavad kõiki riike ja kõiki eurooplasi. Otstarbekas on neile üheskoos vastu minna ja muutustega tegeleda. Euroopa sotsiaalõiguste sammas võimaldab meil täita neid alust panevaid eesmärke. Sammas hõlmab 20 põhimõtet ja õigust, mis on olulised õiglaste ja hästi toimivate tööturgude ja sotsiaalhoolekandesüsteemide tagamiseks 21. sajandi Euroopas.

Lisateave

Küsimused ja vastused: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Teabeleht: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Teatis: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimene etapp sotsiaalpartneritega

Veebileht, mis hõlmab sidusrühmade tagasisidet algatuse rakendamise kohta


Tags assigned to this article:
EUEuroopa Komisjon

Reklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service