NordenBladet — Tänapäeva naised otsustavad sageli pere luua alles küpsemas eas, hoolimata sellest, et bioloogilistel põhjustel soovitatakse seda teha varem, kirjutab ScienceDaily.

Vanemas eas emaks saamine võib põhjustada raseduskomplikatsioone, aga Taanis tehtud uuring näitab, et hilisemas emarollis võib olla ka positiivseid noote. Varasemad uuringud viitavad, et kui laps saadakse hilisemas eas, on psühhosotsiaalsed tingimused raseduse ja lapse esimese eluaasta jooksul stabiilsemad. Vanemas eas olevad naised on raseduse ajal vähem murelikud ja suhtuvad oma vanusesse ja laste saamisesse positiivselt.

Professor Dion Sommer ütleb, et nüüd tehtud uuring näitas selgelt, kuidas vanemas eas eostatud lastel oli vähem käitumishäireid ja sotsiaalseid ning emotsionaalseid probleeme (vanuses 7 ja 11 eluaastat, aga mitte enam 15 aastastel). Uuringu tulemust seletab asjaolu, et vanemas eas olevatel naistel on juba väljakujunenud inimsuhted, rohkem teadmisi ja parem majanduslik olukord. “Ka see on põhjuseks, et inimene muutub vanusega paindlikumaks ja on teiste suhtes sallivam. Seeläbi karistatakse ja mõistetakse lapsi oma tegudes vähem süüdi. Selline lastekasvatus loob positiivset atmosfääri, mis mõjutab laste kujunemist.”

Uuring avaldati European Journal of Developmental Psychology lehes.

Avafoto: OHMYGOSSIP