Advertisement:

Search Results for "Eesti"

Back to homepage

Eesti: Tartu Ülikooli uuteks vabade kunstide professoriteks saavad filmitegijad Olga ja Priit Pärn

NordenBladet — Sel sügisel annab Tartu Ülikooli praegune vabade kunstide professor Kärt Summatavet ametikoha pidulikult üle Olga ja Priit Pärnale, kes mõlemad on rahvusvaheliselt tuntud animafilmitegijad. Kaks vabade kunstide professorit korraga on Tartu Ülikoolis esmakordne – seni on neid igal

Read More

Eesti: Tartu Ülikool tunnustab Skytte medaliga sotsiaalminister Tanel Kiike

NordenBladet — Täna, 29. mail võttis Tartu Ülikooli senat vastu otsuse autasustada Skytte medaliga sotsiaalminister Tanel Kiike. Sellega tunnustab ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel eriolukorra juhtimisse.  Skytte medal on

Read More

Eesti kõrgkoolide vilistlased on lõpetatud õpingutega rahul ja töötavad õpitud erialal

NordenBladet — Eesti kõrgkoolide vilistlasuuringust selgub, et üheksa vilistlast kümnest on rahul nii kõrgkooli ja eriala valikuga kui ka kooli füüsilise keskkonnaga. Kolm neljandikku vilistlastest leiavad, et nende praegune töökoht on õpitud erialaga väga lähedalt või suurel määral seotud. Läbitud

Read More

Eesti teadlased hakkavad osalema rahvusvahelises mereprügiuuringus

NordenBladet — Eesti mereteadlased löövad kaasa kolmes suvel käivituvas rahvusvahelises mikroplasti uurimisprojektis, millega loodetakse saada suuremat selgust mikroplasti allikatest, levikust ja mõjust merekeskkonnas. Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku Eda Andresmaa sõnul on mereprügi ja plast meres täna küll suure tähelepanu all,

Read More

Eesti: Keskmise brutokuupalga kasvu veab info ja side tegevusala

NordenBladet — Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 1404 eurot, mis on 4,8% suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Kvartalite võrdluses on see viimaste aastate kõige tagasihoidlikum brutokuupalga kasv. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga langes esimese kvartali

Read More

2020. aasta Eesti folkloristika preemia sai Piret Voolaid

NordenBladet — Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Sel aastal esitati preemiale neli kandidaati: Risto Järv, Mare

Read More

Eesti: Valitsus loob majandusarengu komisjoni juurde kriisiga tegelemiseks ekspertkogu

NordenBladet — Peaminister Jüri Ratas tutvustas tänasel kabinetiistungil plaani luua valitsuse majandusarengu komisjoni juurde ekspertkogu, kes nõustaks praeguses kriisis valitsust majanduse elavdamise, inimeste toimetuleku parandamise ning ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes. „Eesti ja terve maailma majandus on koroonapandeemiast tingituna kandnud suuri kahjusid

Read More

Lõppes NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ühisõppus Eesti mereväega

NordenBladet — Eesti territoriaalvetes tegutsenud NATO 1. alaline miinitõrjegrupp lõpetas pea kaks nädalat väldanud õppuse, mille raames harjutati koostöös Eesti mereväe laevadega Saaremaa ja Hiiumaa põhjaosas miinijahtimist. „Minu kaks päeva merel andsid kinnitust, et vaatamata peaaegu kahe aastasele pausile on

Read More

Eesti: Riik toetab koroonaviirusega seotud teadus- ja arendustööd

NordenBladet — Teadlased saavad tänavu juuli algul taotleda toetust projektidele, millega otsitakse lahendusi koroonaviiruse levikust tulenevate probleemide lahendamiseks ja kriisi tagajärgede leevendamiseks. Toetusmeetme maht on 2,1 miljonit eurot, projektid peavad valmima järgmise aasta lõpuks. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et praegune

Read More

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 laenud pakuvad ettevõtjatele suurt huvi

NordenBladet — 15. mail avas Maaelu Edendamise Sihtasutuse(MES) koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud meetmed, pakkudes olukorra leevendamiseks laenu, laenukäendust ning põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid. Praeguseks on MESile laekunud 53 taotlust. „On  väga oluline, et maaettevõtjatele suunatud COVID-19 meetmete 200 miljoni

Read More

Eesti: Esimeses kvartalis tehti rohkem remondi- ja ümberehitustöid

NordenBladet — Eesti ehitusettevõtted ehitasid selle aasta esimeses kvartalis kodumaal ja välisriikides kokku 7% rohkem kui 2019. aasta samas kvartalis. Eestis küll ehitusmaht suurenes, kuid välisriikides vähenes. Eesti ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 631 miljoni euro eest, sellest hooneid 487 miljoni

Read More

Eesti suurim farmaatsiatehas laiendab farmaatsiaüliõpilaste laboripraktika võimalusi

NordenBladet — Tartu Ülikooli farmaatsia instituut sai farmaatsiatehaselt Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS laboriseadmed, mis täiendavad proviisoriõppe kõikide kursuste üliõpilaste laboripraktika võimalusi. Kui seni said üliõpilased mõnda seadet kasutada vaid teadustöö tegemiseks, siis nüüd saadud seadmed on mõeldud igapäevaseks

Read More

Eesti: Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend

NordenBladet — Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori valimiseks kogunes valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Enno Lendiga, kes on juhtinud seda kooli viimased kümme aastat. Rektorit valis seitsmeliikmeline valimiskogu, kuhu kuulusid kaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat, kaks esindajat

Read More

Eesti: Delta trendipäeval räägitakse kriisijärgsest maailmast

NordenBladet — 26. mail toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses uuenduslik hübriidkonverents Delta trendipäev 2020 „Kriisijärgne maailm“. Veebiüritusel arutlevad visionäärid ja paljude elualade asjatundjad koroonakriisi taustal, millised võimalused tärkavad kriisidest. Trendipäeval saab kuulata arutelusid kriisidest tingitud muutuste ja neist tekkivate võimaluste üle eri valdkondades: ettevõtluses

Read More

Eesti: Jalaväerühmal Estpla-36 täitus Malis esimene teenistuskuu

NordenBladet — Eesti jalaväerühmal Estpla-36 täitus Malis esimene teenistuskuu Prantsusmaa juhitud mässutõrjeoperatsioonil Barkhane. „Esimest kuud võis pidada kohanemise kuuks, kus meeskond harjus kohaliku kliimaga ja meile seatud töörütmiga. Rühma teenistusega võib igati rahule jääda, püstitatud ülesanded on hästi täidetud ja

Read More

Eesti: Toiduseaduse muudatus loob paremad tingimused toidukäitlejatele

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller saatis 14.mail kooskõlastusringile toiduseaduse muudatuse eelnõu, millega luuakse toidukäitlejatele paremad tingimused ettevõtlusega tegelemiseks. Muudatustega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega. „Eesmärk on loobuda riigisisesest loakohustusest ja nõuda tegevusluba vaid valdkondades, mis on ette nähtud Euroopa

Read More

Eesti: Väliskomisjon toetas välispoliitika arengukava aastani 2030

NordenBladet — Riigikogu väliskomisjon kiitis 14.mai videoistungil poolthäälteenamusega heaks „Välispoliitika arengukava 2030“ ning esitas arengukavale komisjonipoolse seisukoha.  Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et arengukava peab olema elav ja avatud dokument. „Praeguse kriisi valguses on eriti oluline, et arengukava ei oleks kivisse raiutud,

Read More

Eesti: Esimeses kvartalis suurenes osaajaga töötajate arv

NordenBladet — Statistikaameti andmete kohaselt oli tänavu esimeses kvartalis tööjõus osalemise määr Eestis 71,7%, tööhõive määr 68,1% ning töötuse määr 5%. Need näitajad ei peegelda veel eriolukorra negatiivset mõju siinsele tööturule. Statistikaameti juhtivanalüütik Eveli Voolens kinnitab, et esimeses kvartalis oli

Read More

Eesti: Peaminister Jüri Ratas esines poliitilise avaldusega seoses kriisiolukorra lõppemisega

NordenBladet — Peaminister Jüri Ratas tegi kokkuvõtte kriisiolukorrast ja sellega seoses rakendatud meetmetest ning esitas kriisist väljumise strateegia. Ratase sõnul seati 9. märtsil kriisiga tegelemiseks kuus eesmärki, mille kaudu on võimalik ka Eesti kriisiga hakkamasaamist tagantjärele hinnata. Nendeks olid: tõkestada

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service